Nozaru literatūra

 

 

 

Badvērts, Džefrijs.
    Mezgli : mezglu siešanas rokasgrāmata / Džefrijs Badvērts ; no angļu val. tulk. Margarita Markevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 128 lpp. : krās. il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Oriģ. nos.: Practical knots.
        ISBN 978-993-400-626-5.

 

 

 

Daizis, Jēkabs.
    20. gadsimta laimes un moku periodi / Jēkabs Daizis. - [Latvija] : Biedrība "Latvietis", 2006. - 112, [1] lpp. : il.
        ISBN 9984-96855-3.

 

 

 

Graima, Luīze.
    Vieglā joga : 15 minūtēs / Luīze Graima ; no angļu val. tulk. Ieva Rudzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 128 lpp. : krās. il. + 1 DVD. - (15 minūtēs). - Alf. rād.: 126.-127. lpp. - Oriģ. nos.: 15 minute: gentle yoga.
        ISBN 978-993-400-793-4.

 

 

 

Junkara, Laimdota.
    Ugāles pagasta stāsti : fakti, vietvārdi, teikas, atmiņas / teksta autore, red., māksl. Laimdota Junkara ; Gunitas Ansones ievadvārdi ; Ingrīdas Štrumfas pēcvārds. - [B.v.] : Visual Studio, 2009. - 583 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 582.-583. lpp. - Atmiņu stāsti pierakstīti Ventspils novada Ugāles pagasta izloksnē.
        ISBN 978-9984-99887-9.

 

 

 

Kļava, Mirdza.
    Kopā ar Arvīdu Griguli un bez viņa : izraksti no dienasgrāmatām, atmiņu drupačas... un privātā dzīve / Mirdza Kļava ; lit. red. Ieva Bečere ; māksl. Jānis Pavlovskis. - [Limbaži] : Limbažu rajona padome, [2009]. - 158 lpp. : il., portr.
        ISBN 978-9984-397-29-0.

 

 

 

Kļaviņš, Māris.
    Vides piesārņojums un tā iedarbība / Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 198 lpp. : il., tab., shēmas. - Ietver bibliogr. un rād.
        ISBN 978-9984-451-31-2.

 

 

 

Kultūra un vara : raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru / Latvijas Universitāte ; sast.: Janīna Kursīte, Jolanta Stauga ; Janīnas Kursītes ievads. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2007]. - 155 lpp. - (Letonika). - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angl. val. - Satura rād. paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9984-8026-1-2. - ISBN 978-9984-8026-1-9.

 

 

 

Lekcionarijs : Romas Misale / Rīgas Metropolijas kūrija. - [Rēzekne] : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009 (Latgales druka). - 225 lpp. - Ievadvārdi latīņu valodā, teksts latgaliešu valodā.
        1. sēj. Adventa laiks ; Zīmassvātku laiks.
        ISBN 978-9984-291-61-1.

 

 

 

Lyugsimēs! : lyugšonu grōmota katōlim / sast. pr. J. Pavlovskis (Tāvs Andrejs, franciskans-kapucins). - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 197 lpp.
        ISBN 978-9984-291-60-4.

 

 

 

Milicers, Klauss.
    Vācu ordeņa vēsture / Klauss Milicers ; no vācu val. tulk. Kārlis Zvirgzdiņš ; priekšv. aut. Ilgvars Misāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 336 lpp. : il., kartes. - Bibliogr.: 298.-313. lpp. un norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Die Geschichte des Deutschen Ordens.
        ISBN 978-993-400-928-0.

 

 

 

Mūžu mācies : pieaugušo mūžizglītība, profesionālie kursi, mācību centri, interešu izglītība : informatīvs izdevums / priekšv. sarakst. Ingrīda Mikiško. - [Rīga] : Lataut Kom, 2009. - 62, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu un krievu val.
        ISBN 9984-398-72-2.

 

 

 

Preinbergs, Gunārs.
    Latvijas veterinārārsti politisko represiju dzirnās (1905-1975) / Gunārs Preinbergs. - Rīga : LR Zemkopības ministrija ; LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests, 2007. - 175 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Kopsav. latviešu, krievu, angļu, vācu val.
        ISBN 978-9984-7925-6-9.

 

 

 

Remess, Andžils.
    Dzīve kā ziņģe / Andžils Remess. - Rīga : Jumava, 2009. - 189 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-387-24-6.

 

 

 

Spoģis, Alberts.
    Minsteres Latviešu ģimnazija izdzīvoja : 1946-1998 : MLĢ darba un pastāvēšanas norises / Alberts Spoģis. - [Rīga] : Valters un Rapa, [2009]. - 527 lpp. : il., portr., fotogr. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-8056-8-9.

 

 

 

Sproģis, Andris.
    Irma Grebzde: ar Dieva čukstu ausī : mūžs cauri gadsimtam tēvzemē un pasaulē / Andris Sproģis ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 2009. - 319 lpp., [24] lpp. il., ģīm., faks. : ģīm. - Bibliogr.: 307. lpp.
        ISBN 978-9984-310-98-5. - ISBN 9984-310-98-1.

 

 

 

Teicit Kungu : [lyugšonu grōmota]. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2008. - 499 lpp.
        ISBN 978-9984-291-39-0.

 

 

 

Vagins, Igors.
    Turi acis vaļā... : kā nepieļaut, lai tevi piekrāpj / Igors Vagins ; no krievu val. tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Vieda, 2006. - 257, [7] lpp. - (Neuztraucieties par sīkumiem...). - Oriģ. nos.: Держи ухо востро. Как не дать себя обмануть в новой России.
        ISBN 9984-7820-9-3.

 

 

 

Veselīgais slinkums : dzīve pareizā ritmā / tulk. J.A. Plaudis. - Rīga : Vieda, 2004. - 96 lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Полезная лень. Жизнь в правильном ритме.
        ISBN 9984-7019-2-1.

 

 

 

Viegliņa-Valliete, Gina.
    Savieši : (par Langu, Pliekšānu un Amtmaņu dzimtu) / G. Viegliņa-Valliete. - Valle : [b.i.], 2008. - 351 lpp. : il., sh. - Bibliogrāfija: 346.-349. lpp.

 

 

 

Laganovskis, Leonards.
    The book of lecterns / Leonards Laganovskis ; text by Vitaly Patsyukov ; transl. to Latvian Ludmila Neimiševa ; transl. to Russian Aleksandrs Gofenšefers ; ed.: Vita Limanoviča, Elita Saliņa ; design Arnis Atrahimovičs ; photo: Imants Žodžiks. - Rīga : Omni Rīga, 2009. - 86, [1] lpp. : krās. il. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu val.
        ISBN 978-9984-398-22-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

 

Andersens, Hanss Kristians.
    Pasakas / Hanss Kristians Andersens ; no dāņu val. tulk. Pēteris Jankavs ; Knuta Skujenieka atdzej. ; Vilhelma Pedersena un Lorenca Frēliha il. - Rīga : Atēna, 2009. - 342, [6] lpp. : il., ģīm. - Oriģ. nos.: Eventyr.
        2. gr.
        Saturs: Divas jumpravas. "Viņa nekam nederēja". Jūras galā. Krājkasīte. Zupa no desu sprūdiņa. Pudeles kakls. Vecpuiša naktsmice. "Kaut kas". Vecā ozola pēdējais sapnis. Ābece. Dūņu ķēniņa meita. Ātrskrējēji. Zvana dzelme. Vējš stāsta par Valdemāru Doe un viņa meitām. Meitene, kas maizi kājām mina. Torņa sargs Ole. Anne Līsbete. Bērnu pļāpas. Pērļu virknes posms. Spalva un tintnīca. Bērns kapā. Sētas gailis un vēja gailis. "Skaista". Kāpu stāsts. Bronzas kuilēns. Draudzības derība. Roze no Homēra kapa. Vecāmāte. Putns Fēniks. Stāsts. Mēmā grāmata. "Slavas ērkšķu ceļš". Žīdu meitene. Divpadsmit ar pastu. Mēslu vabulis. Ko papus dara, tas vienmēr labi darīts. Filozofu akmens. Sniegavīrs. Pīļu saimē. Jaunā gadsimteņa mūza. Taurenis. Psihe. Gliemezis un rožu krūms.
        ISBN 978-9984-343-43-3.

 

 

Asare, Maira.
    Sieviešu zona : [romāns] / Maira Asare. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 124, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-8471-4-6.

 

 

Brūveris, Pēters.
    Valodas ainava : dzejas atdzejas un... : tetraloģija / Pēters Brūveris ; Indras Brūveres il. - Rīga : Mansards, 2009. - 239, [1] lpp. : il. + 1 CD "Stikla laivas" A. Voitišķa dziesmas ar P. Brūvera dzeju.
        3. grām. Divpadsmit metieni.
        Saturā: Tulkojumi: Jozefs Barans, Alfonss Nīka-Niļūns, Henriks Radausks, Antans A. Jonīns, Vladislavs Hodasēvičs, Gabdulla Tukajs, Toms Venclova, Vāgifs Samedoglu, Elizabete Šulca-Zemraua, Zbigņevs Herberts, Aleksejs Kručonihs.
        ISBN 978-9984-8124-4-1.

 

 

Elsbergs, Klāvs.
    Dzeja : [krājums] / Klāvs Elsbergs ; sakārt.: Irēna Auziņa, Jānis Elsbergs. - Rīga : Mansards, 2009. - 429, [2] lpp. - (Mansarda kolekcija ; 6). - Bibliogr.: [2.] lpp.
        ISBN 978-9984-8124-3-4.

 

 

Heigs, Braiens.
    Oligarhs : romāns / Braiens Heigs ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2009. - 428, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The hunted.
        ISBN 978-9984-354-87-3.

 

 

Ikona, Guna.
    Aizrautība : [dzejoļu krājums] / Guna Ikona ; pēcv. aut. Edgars Krūmiņš, Māris Brancis. - Rīga : Mansards, 2007. - 303, [1] lpp. : il., ģīm., notis. - Toronto dzīvojošās dzejnieces un mākslinieces G. Ikonas dzeja ir dziļi personīga. Autorei īpaši tuvi ir latviešu tautas likteņi, ticība dzimtenes brīvībai. Ar Latviju viņa ir dzīvojusi visus trimdas gadus. Grāmatā iemūžināts arī G. Ikonas radošais devums mākslā. - Teksts latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8120-0-7.

 

 

Jansone, Inguna.
    Injan : [dzejas izlase] / Inguna Jansone ; atlase: Andris Akmentiņš. - Rīga : Kaza, 2009. - 128 lpp. : zīm.
        ISBN 978-9984-398-83-9.

 

 

Keivs, Niks.
    Bannija Manro nāve : [romāns] / Niks Keivs ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 236, [3] lpp. - Oriģ. nos.: The death of Bunny Munro.
        ISBN 978-9984-8471-8-4.

 

 

Kreslēnere, Gabija.
    Šarlotes sapnis / Gabija Kreslēnere ; no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2009. - 94 lpp. - (Skolas romāns). - Šarlote izjūt to, ka mīlestība patiesībā ir absolūti neaprēķināma. Tomēr arī brīnumjauka un neprātīga. - Oriģ. nos.: Charlottes traum.
        ISBN 978-9984-387-35-2.

 

 

Munce-Riekstiņa, Laima.
    Klusuma balss : [dzeja] / Laima Munce-Riekstiņa. - Rīga : Biedrība "Latvietis", 2007. - 136 lpp. : il.
        ISBN 9984-96856-1.

 

 

Neticams stāsts par Vārtājas brīnummeiteni jeb Neapmācīta zaldāta piedzīvojumi : Sārnate, Kazdanga, Rīga, Krusāte, Vārtāja, Severomorska, Liepāja / Jānis Mucenieks. - [Kuldīga] : Drandis, 2009. - 238 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-398-30-3.

 

 

Pormalis, Raimonds.
    Addio, piccola mia! : stāsti un noveles par itāļiem un itālietēm / Raimonds Pormalis. - [Rīga] : Poligrāfijas Infocentrs, 2009. - 109, [2] lpp.
        Saturs: Šokolādes ola. Operācija "Melnais zibens". Velosipēds. Mafijas bosa laime. Slavenības piedzimšana. Dienišķā maize. Addio, piccola mia!.
        ISBN 978-9984-8093-6-6.

 

 

Prestons, Duglass.
    Lamatas : romāns / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2007. - 444, [1] lpp. - (Dēku trilleru klasika). - Oriģ. nos.: Riptide.
        ISBN 978-9984-353-42-5.

 

 

Sāta, Mari.
    Burvība un gars : romāns / Mari Sāta ; no igauņu val. tulk. Rūta Karma ; A. Stankeviča il. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 191 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 10(124). - Bibliogr.: 186. lpp. - Oriģ. nos.: Võlu ja vaim.
        ISBN 978-9984-8274-5-2.

 

 

Skujiņš, Zigmunds, 1926-.
    Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus sak. Inga Skujiņa un Jānis Oga. - Rīga : Mansards, 2009. - 496, [5] lpp. : il., ģīm. - Grāmatā publicētie attēli: [499.] lpp.
        8. sēj. Garu izsaukšana. Miesas krāsas domino.
        Saturs: Gandrīz par visu, kas notiek. Ko slēpj "Domino" odere. Miesas krāsas domino. Spoks. Iesaldētais cilvēks. Sunākstes elēģija. Virpuļviesulis. Gladiatori. Vampīrisms "siltumnīcas efekta" laikā jeb Verdošie dubļi. Pietà. Novele par Čingizhana zirgu. Dubultfantāzija. Un vēl...: Skujiņš zem miesas krāsas domino / saruna ar Daini Bērziņu. Klātbūtnes refleksijas / Inga Skujiņa. Laikabiedri.
        . - ISBN 978-9984-8123-2-8(atcelts). - ISBN 9984-98121-5.

 

 

 

Zemdega, Aina.
    Raksti : 5 sēj. / Aina Zemdega ; sast., priekšv., ievadapceres un bibliogrāfijas aut. Pāvils Vasariņš. - Rīga : Nordik, 2009. - 495 lpp. : il. - Bibliogr.: 487.-[490.] lpp.
        3. sēj.
        Saturā: Zem akmeņa zaļa zāle ; Viena mūža nepietiek ; Līdz vārtiem - un tālāk? : romāns ; Apceres un recenzijas.
        ISBN 978-9984-7929-3-4.

 

 

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

 

Брикер, Мария.
    Апельсин-желание : роман / Мария Брикер. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Reality-detective).
        ISBN 978-5-699-33400-1.

 

 

 

Варго, Александр.
    Кукла : роман / Александр Варго. - Москва : Эксмо, 2009. - 379, [1] с. - (MYST. Черная книга 18+).
        ISBN 978-5-699-33900-6.

 

 

 

Володарская, Ольга.
    Последнее желание гейши / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 347 с. - (Нет запретных тем).
        ISBN 978-5-699-30150-8.

 

 

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Инкассатор. До седьмого колена : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2005. - 447 с.
        ISBN 985-14-0900-6.

 

 

 

Воронин, Андрей Николаевич.
    Панкрат, Ставки сделаны : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2002. - 415 с.
        ISBN 985-14-0250-8.

 

 

 

Гибсон, Рейчел.
    Ложь, опасность и любовь : [роман] / Рейчел Гибсон ; пер. с англ. А. О. Сизова. - Москва : АСТ ; АСТ МОСКВА, 2009. - 286, [1] с. - (City Style). - Ориг. назв.: Sex, Lies, and Online Dating.
        ISBN 978-5-17-057167-3. - ISBN 978-5-403-00449-7.

 

 

 

Земсков, Андрей Валентинович.
    Дойти до Эльбы / Андрей Земсков. - Москва : Вече, 2009. - 397, [2] с. - (Военные приключения).
        ISBN 978-5-9533351-2-6.

 

 

 

Джойс, Бренда.
    Пламенный вихрь : роман / Бренда Джойс ; пер. с англ. Л. А. Шпарберг381 с. - Москва : АСТ, 2000. - 381 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Fire Storm.
        ISBN 5-17-004278-7.

 

 

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Саломея : роман / Анна Малышева. - Москва : Астрель ; АСТ, 2009. - 348 с.
        ISBN 978-5-17-061660-2. - ISBN 978-5-271-25015-6. - ISBN 978-5-17-061661-9. - ISBN 978-5-271-25016-3.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Опасные тайны : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. В.А.Гришечкина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 486, [1] с. - (Голос сердца).
        ISBN 5-04-001880-0.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Очищение смертью : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Мироновой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 446 с. - (Eve ROBB Dallas). - Ориг. назв.: Salvation in Death.
        ISBN 978-5-699-38355-9.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Там, где живет надежда : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 478 с. - Ориг. назв.: Sanctuary.
        ISBN 978-5-699-37015-3.

 

 

 

Робертс, Нора.
    Тихая гавань : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 382 с.
        ISBN 978-5-699-37794-7.

 

 

 

Серова, Марина Сергеевна.
    Дневник Кассандры ; Непростое украшение : [повести] / Марина Серова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 347 с. - (Детектив-бестселлер ; Сериал "Телохранитель Евгения Охотникова").
        ISBN 978-5-699-38280-4.

 

 

 

Стрельцов, Иван Захарович.
    Спасение по-русски : спецназ / Иван Стрельцов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 379 с. - (Спецназ).
        ISBN 978-5-699-38232-3.