Nozaru literatūra

 

Bērna, Ronda. 

     Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; Dainas Romanovičas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 256 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934097768.

 

Rislaki, Juka.  

     Starp dzīvību un nāvi : latviešu aģenti Somijas–PSRS spiegošanas karā / Juka Rislaki ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; tulkojums no somu valodas: Gunta Pāvola. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 329, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 281.-315. lpp. un personu rādītājs: 317.-[330.] lpp.
        ISBN 9789934290466.

 

Roze, Gundega.  

     Dimanti tavā pagalmā : dodies tālāk, meklē dziļāk un atrodi apslēptos dārgumus - savus talantus, neapgūtās iespējas un jaunus apvāršņus / Gundega Roze ; vāka un grāmatas dizains Gundega Ozoliņa ; literārā redaktore Vija Stepiņa-Baikova. - Rīga : Avantis Publishing, 2022. - 261, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934868740.

 

Гусев, Юрий.  

     Во все глаза : секретная книга для тех, кто хочет сохранить или исправить зрение / Юрий Гусев. - Москва : Эксмо, 2022. - 206, [1] c. ; 21 cm. - (Медицина не для всех). (Интеллектуальный научпоп).
        ISBN 9785041191191.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bakena, Elizabete.  

     Otrā sieva : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 430 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250514.

 

Bauere, Inguna.  

     Doroteja. Izredzētā / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350, [1] lpp. : portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934099564.

 

Bērziņa, Irēna.  

     Saulrietu spēles mākoņos : romāns / Irēna Bērziņa. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 207 lpp. ; 21 cm. - Romantisks sadzīves romāns, kurā visas aprakstītās personas un notikumi ir izdomāti, autores fantāzijās un iztēlē radīti--priekštitullapā.
        ISBN 9789934300264.

 

Dauninga, Samanta.  

     izcilības cena : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 445 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250507.

 

Freimane, Gunita.  

     Birst pelni kā sniegs / Gunita Freimane ; redaktore Iveta Reinsone ; sastādītāja un vāka dizaina autore Agnese Piļāne. - Rīga : Ezzerrozes grāmatas, 2022. - 503 lpp. ; 22 cm. - Jauno rakstnieku konkurss. Dalībnieks -- uzlīme uz vāka.
        ISBN 9789934300271.

 

Kerets, Etgars.  

     Aizķeršanās galaktikas nomalē : stāstu izlase / Etgars Kerets ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 139 lpp.
        ISBN 9789984239040.

 

Linka, Šarlote.  

     Bez vainas / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 396, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934096846.

 

Niemi, Mīkaels.  

     Kā nomedīt lāci / Mīkaels Niemi ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 399, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Petrona Award 2021. gadā.
        ISBN 9789934310119.

 

Ostups, Artis.  

     Variācijas par mēness tēmu : dzejoļi 2016 - 2021 / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Neputns, [2022]. - 59, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934601415.

 

Tilaks, Dzintars.  

     Kaijas ligzda : romāns / Dzintars Tilaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 283, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934099052.

 

Veika, Džūlsa.  

     Brīvdienas Romā / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 461 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250521.

 

Vigāna, Delfīne de.  

     Bērni ir karaļi / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 335 lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789984238975. . - ISBN 9781234567897.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Володарская, Ольга.  

     Призраки забытых могил : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2022. - 320 с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041626471.

 

Грин, Ирина.  

     Синдром Фигаро : детективный роман / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041206345.

 

Мартин, Маделин.  

     Последняя книжная лавка в Лондоне : роман / Маделин Мартин ; перевод с английского Елены Ковалевой. - Москва : АСТ, 2022. - 380, [1] с. ; 21 см. - (В поисках утраченного счастья).
        ISBN 9785171395261.

 

Москвина, Марина.  

     Три стороны камня : роман / Марина Москвина. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. - 284, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классное чтение).
        ISBN 9785171460327.

 

Натт-о-Даг, Никлас.  

     1795 : роман / Никлас Натт-о-Даг ; перевод со шведского Сергея Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 525, [2] с. ; 22 см. - На обложке: завершение Стокгольмской Нуар-трилогии.
        ISBN 9785386145248.

 

Романова, Галина.  

     Шоу семейных секретов : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041626105.

 

Солженицын, Александр.  

     Раковый корпус : повесть / Александр Солженицын. - Москва : АСТ, 2014. - Москва : АСТ, 2017. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Азбука Premium. Русская проза).
        ISBN 9785389134294.

 

Трауб, Маша, 1976.  

     Когда мама - это ты / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041602635.