Nozaru literatūra 

 

 

Belonogoff, Lara.
    Viļņa : [kabatas ceļvedis] / Lara Belonogoff ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 144 lpp. : krās. il., kartes. - (Berlitz kabatas ceļvedis). - Oriģ. nos.: Vilnius. - Virstit.: Berlitz.
        ISBN 978-993-400-740-8.

 

Freimanis, Ilgvars.
    Ieskats speciālās skolas darbā / Ilgvars Freimanis. - Rīga : RaKa, 2007. - 271, [1] lpp. : il. - (Pedagoģiskā bibliotēka ; Teorija. Pieredze. Prakse). - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-15-869-3.

 

Grants, Juris.
    Mācīsimies slēpot! / Juris Grants. - Rīga : RaKa, 2007. - 142 lpp. : il. tab + 1 DVD. - Bibliogr.: 137.-141. lpp.
        ISBN 978-9984-15-855-1.

 

Hahele, Rudīte.
    Pašnovērtējums mācību procesā / Rudīte Hahele. - Rīga : RaKa, 2006. - 222 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogrāfija: 168.-185. lpp.
        ISBN 9984-15-778-4.

 

Kaplans, Lūiss R.
    Rokasgrāmata ikvienam par insultu : ārstēšana, atveseļošanās, profilakse / L.R. Kaplans, M.L. Dikens, Dž.D. Īstons. - Rīga : Kontinents, 2000. - 380 lpp.
        ISBN 9984-683-04-4.

 

Kartupeļu grāmata / sast. Dzintra Zālīte ; māksliniece Dace Dravniece. - Rīga : Jumava, 2006. - 183 lpp. : il.
        ISBN 9984-382-05-2.

 

Kijosaki, Roberts T.
    Bagātā tēva biznesa skola : kā sadarboties ar cilvēkiem, kas var palīdzēt jums kļūt bagātiem / Roberts T. Kijosaki un Šārona L. Lektere ; no angļu valalodas tulkojis Jānis Markots. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 159, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Business school.
        ISBN 978-993-400-474-2.

 

Klifs, Stefords.
    1000 ideju mājai / Stefords Klifs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 208 lpp. : il. - Oriģ. nos.: .
        ISBN 978-9984-409-89-4.

 

Kreituse, Ilga.
    Pagājušo gadu Latvija 1945-1990 : kā dzīvojām, no kā iztikām, ko apsmējām, par ko priecājāmies / Ilga Kreituse ; tekstu papildinājusi un ilustratīvo materiālu apkopojusi Gundega Sēja, fotogrāfs Gunārs Janaitis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 168 lpp. : il., karte, faks.
        ISBN 978-9984-402-25-3.

 

Lapsa, Lato.
    Va(i)ras virtuve / L. Lapsa, I. Saatčiane, K. Jančevska. - [Rīga] : Atēna, 2010. - 183 lpp., [63] lpp. il., faks. + 1 CD ROM.
        ISBN 978-9984-343-33-4.

 

Latvija skaitļos un faktos / sast. Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 191, [1] lpp. : ģerboņi, kartes.
        ISBN 978-993-400-403-2.

 

Manam bērnam : pavārgrāmata : veselīgs uzturs pirmsskolas vecuma bērniem / sastādītāja Elizabete Libere ; māksliniece Agate Apkalne. - Rīga : Jumava, 2006. - 155, [1] lpp., [5] lp. il. : il.
        ISBN 998438134X.

 

Roman, Steven Q.
    Tallina : [kabatas ceļvedis] / Steven Q. Roman ; no angļu valodas tulkojusi Maija Garkeviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 144 lpp. : krās. il., kartes. - (Berlitz kabatas ceļvedis). - Oriģ. nos.: Tallinn. - Ietver alf. rād. 143.-144. lpp.
        ISBN 978-993-400-741-5.

 

Sapņu auto : (1001 foto) / no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 463 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Voitures de rêve. - Ietver alf. rād.
        ISBN 978-993-400-175-8.

 

Štorls, Volfs Dīters.
    Kosmoss dārzā : bioloģijas noslēpumi dārzkopībā - ceļš uz labāku ražu / Volfs Dīters Štorls ; no vācu val. tulk. Ilze Žola ; māksl. Dairis Hofmanis. - Rīga : Nordik, 2009. - 278, [1] lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: Der Kosmos im Garten.
        ISBN 978-9984-7929-0-3.

 

Vitersa, Sāra.
    Pērlīšu rotājumi : aizraujoša rokasgrāmata daudzveidīgu pērlīšu tehniku apguvei / Sāra Vitersa un Stefanija Bērnhema ; no angļu valodas tulkojusi Zelma Buile. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 160 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Encyclopedia of beading techniques. - Ietver alf. rād.
        ISBN 978-993-400-256-4.

 

Volodko, Inta.
    Augstākā matemātika : īss teorijas izklāsts, uzdevumu risinājumu paraugi / Inta Volodko. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 396 lpp. : il.
        2. daļa.
        2. d. Nenoteiktais integrālis. Noteiktais integrālis. Noteiktā integrāļa pielietojumi. Neīstie integrāļi. Divkāršais integrālis. Trīskāršais integrālis. Līnijintegrāļi. Virsmas integrāļi. Lauka teorijas elementi. Diferenciālvienādojumi. Diferenciālvienādojumu sistēmas. Rindas.
        ISBN 978-9984-378-11-4. - ISBN 978-9984-406-49-7.

 

Zuša, I.(Ināra).
    Lekciju konspekts ceļu satiksmes noteikumos / Ināra Zuša, Imants Zušs. - [Rīga] : Autoskola Altera, 2009. - 163, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr.:[164.] lpp. - Autori uzrādīti uz vāka.
        ISBN 978-9984-398-77-8.

 

Бобрович, Петр.
    Лечение эффективными диетами / Петр Бобрович. - Минск : Современная школа, 2008. - 238 c. : ил.
        ISBN 978-985-513-291-3.

 

Бушуева, Лариса Павловна.
    111 самых знаменитых чудес России / Л. Бушуева. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 414, [1] с., [16] л. цв. ил. ; 24 см. - (Историческая библиотека).
        ISBN 978-5-9567091-0-8.

 

Гукин, Дэн.
    Ноутбуки для чайников / Дэн Гукин ; пер. с англ. и ред. А. П. Сергеева. - 3-е изд. - Москва : Диалектика ; Санкт-Петербург ; Киев, 2009. - 314 с. : ил., табл.
        ISBN 978-5-8459-1558-0.

 

Зубанова, Светлана Геннадиевна.
    Кулинарная книга диабетика / Светлана Зубанова, Наталья Верескун. - Москва : Мир книги, 2009. - 254 с.
        ISBN 978-5-486-03146-5. - ISBN 978-5-366-00484-8.

 

Кнейп, Себастьян.
    Естественное лечение водой : пер. с нем. / Себастьян Нейп. - Минск : Попурри, 2009. - 445 с. - (Здоровье и альтернативная медицина).
        ISBN 978-985-15-0727-2.

 

Кугач, Антонина Николаевна.
    Поздравляем малышей и взрослых : сценаоии юбилея и дни рожденя / А. Н. Кугач, С. В. Турыгина. - Ярославль : Академия развития ; Владимир : ВКТ, 2010. - 192 с. : ил.
        ISBN 978-5-7797-1224-8. - ISBN 978-5-226-01350-8.

 

Лайделл, Люси.
    Новая книга по йоге : поэтапное руководство / Люси Лайделл, Нарайяни Рабинович, Гирис Рабинович ; пер. с англ. Н. Григорьевой. - Москва : Фаир, 2010. - 190, [1] с. : цв. ил. - Ориг. назв.: The New Book of yoga.
        ISBN 978-5-8183-1595-9.

 

Ли, Николай Геннадьевич.
    Основы учебного академического рисунка : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и другим / Николай Ли. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 478, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 477.
        ISBN 978-5-699-25049-3.

 

Ситель, Анатолий Болеславович.
    Избавься от боли : головная боль / Анатолий Ситель. - Москва : Метафора, 2009. - 122 с. : ил. ; 22 см. - (Лечебные позы-движения А. Б. Сителя) (Избавься от боли).
        ISBN 978-5-85407-057-7.

 

Слоун, Энни.
    Интерьер : цветовые гаммы, которые работают : пер. с англ. / Э. Слоун. - Москва : АСТ ; Астрель, 2005. - 165 с. : ил. - Ориг. назв.: Color schemes that really work.
        ISBN 517026738X. - ISBN 5-271-10183-5.

 

Щелоков, А. А.(Александр Александрович).
    Нумизматика : путеводитель для коллекционера / А. А. Щелоков. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 223 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-34028-6.
        

 

 

 


Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Beidžents, Maikls.
    Svētās asinis un Svētais Grāls / Maikls Beidžents, Ričards Lī, Henrijs Linkolns ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 557, [2] lpp., [24] lpp. iel. : il., kartes. - Bibliogr.: 510.-[520.] lpp. - Oriģ. nos.: Holy blood and the Holy Grail.
        ISBN 978-993-400-275-5.
 

 

 

Feimaņu draudzes pasakas / tautasdziesmas un pasakas Rēzeknes novada Feimaņu un Silajāņu pagastā pierakstījis Antons Kokalis ; sastādītājs Ojārs Spārītis. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2009. - 159, [1] lpp. : il., tab., karte. - Bibliogr.: 155.-[157.] lpp.
        ISBN 978-9984-264-38-7.
 

 

 

Kārtere, Andžela.
    Vakari cirkā : romāns / Andžela Kārtere ; no angļu val. tulk. un red. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 383, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Nights at the Circus.
        ISBN 978-993-400-688-3.
 

 

 

Klārka, Susanna.
    Džonatans Streindžs un misters Norels / Susanna Klārka ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 814, [2] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Jonathan Strange & Mr. Norrell.
        ISBN 978-9984-8472-4-5.
 

 

 

Koreckis, Daņils.
    Rokenrols Kremļa dzīlēs 3 / Daņils Koreckis ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - Rīga : JUVETAS, [2009]. - 656 lpp. - (Krievu detektīvs). - Virstituls otrajai grāmatai: "Rokenrols kremļa dzīlēs 2".
        3. grāmata. Izglābt spiegu.
        ISBN 978-9984-99016-3.
 

 

 

Mensela, Džila.
    Baumas / Džila Mensela ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2009. - 423, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Rumour has it.
        ISBN 978-9984-354-99-6.
 

 

 

Robertsa, Nora.
    Baltā vīzija / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2009. - 378, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Vision in White.
        ISBN 978-9984-354-91-0.
 

 

 

Tenne, Guntars.
    Pērles un pelni : vēsturisks romāns : Kurzemes hercogiste 17. gadsimtā / Guntars Tenne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 271, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-409-49-8.
 

 

 

Žīgure, Anna Velēda.
    Viņi. Ceļā / Anna Velēda Žīgure. - Rīga : Jumava, 2009. - 226, [3] lpp.
        Saturā: 1944.gada vasara. Viss vēl mierīgs... ; Zemgale, uz ziemeļrietumiem no Jelgavas, jūlija otrā puse ; Rīga, 9.augusts ; Kādā lazaretē Kurzemē, 1944.gada 31.augusts I ; Kādā lazaretē Kurzemē II ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-387-32-1.
       

 

 

 


Daiļliteratūra krievu valodā 

 

 

Альмодовар, Педро.
    Патти Дифуса и другие тексты / Педро Альмодовар ; пер. с исп. К. Корконосенко. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 250, [3] с. ; 20 см. - (Espresso. Хороший вкус).
        ISBN 5-352-01594-7.
 

 

 

Брокманн, Сюзанна.
    Запрет на любовь. На грани : [роман] / Сюзанна Брокманн ; пер. с англ. И. Пандер. - Москва : Гелеос, 2008. - 313, [1] с. ; 21 см. - (Твой triller). - Ориг. назв.: Gone too far.
        ISBN 978-5-8189-1230-1.
 

 

 

Кивинов, Андрей.
    Кома / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2010. - 284 с. - (Знак качества).
        ISBN 978-5-17-062977-0. - ISBN 978-5-9725162-9-2. - ISBN 978-5-226-01613-4.
 

 

 

Кивинов, Андрей.
    Петербургский презент / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. - 317 с. - (Знак качества).
        ISBN 978-5-17-062978-7. - ISBN 978-5-9725164-9-0.
 

 

 

Кивинов, Андрей.
    Роль второго плана / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. - 253 с. - (Знак качества).
        ISBN 978-5-17-063787-4. - ISBN 978-5-9725167-2-8. - ISBN 978-5-421-50189-3.
 

 

 

Ладога, Андрей.
    Проклятие Великого гроссмейстера : роман / Андрей Ладога. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2007. - 349 с. ; 21 см. - (Триллер про любовь).
        ISBN 978-5-935569-68-6.
 

 

 

Лазорева, Ольга.
    Русская гейша : мемуары / Ольга Лазорева. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2008. - 351 с. - (Эра эроса).
        ISBN 978-5-699-30311-3.
 

 

 

Ларссон, Стиг.
    Девушка, которая играла с огнем : [роман] / Стиг Ларссон ; пер. со шведск. И. Стребловой. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2010. - 718 с. - (Millennium).
        ISBN 978-5-699-38923-0.
 

 

 

Март, Михаил.
    Покрась в черное ; Приглашение на эшафот : ромаы / Михаил Март. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 701 с. - (Сыщик) (Золотая коллекция).
        ISBN 978-5-17-056809-3. - ISBN 978-5-17-055802-5.
 

 

 

Матесон, Ричард.
    Посылка : [рассказы] : пер. с англ. / Ричард Матесон. - Москва : Эксмо, 2009. - 476 с. ; 20 см.
        ISBN 978-5-699-38791-5.
 

 

 

Раше, Ги.
    Слезы Изиды. Цари-жрецы : [роман] / Ги Раше ; пер. с фр. Н. Чистюхиной. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга" ; Белгород, 2008. - 285 с.
        ISBN 978-966-343-948-8. - ISBN 978-5-9910041-6-9.
 

 

 

Сатран, Памела Р.
    Красотки в неволе : [роман] / Памела Р. Сатран ; пер. с англ. Г. Тумаркиной. - Москва : ЭКСМО ; Фантом-Пресс, 2007. - 350, [1] с. - (Легкие книги для легких людей). - Ориг. назв.: Babes in Captivity.
        ISBN 5-86471-395-3.
 

 

 

Сэйерс, Дороти Л.
    Наперегонки со смертью : [роман] / Д. Л. Сэйерс ; пер. с англ. С. Д. Тузовой. - Москва : Мир книги, 2007. - 255 с.
        ISBN 978-5-486-01666-0.
 

 

 

Трубников, Александр.
    Наследство тамплиеров / Александр Трубников. - Москва : Вече, 2009. - 283, [1] с. ; 21 см. - (История, которой не было).
        ISBN 978-5-9533362-4-6.
 

 

 

Уолдман, Эйлет.
    Смерть берет тайм-аут : роман / Эйлет Уолдман ; пер. с англ. А. Андриевской. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 446 с. - Ориг. назв.: Death Gets a Time-Out.
        ISBN 5-699-10863-7.
 

 

 

Уэлдон, Фэй.
    Декамерон в стиле спа : роман / Фэй Уэлдон ; пер. с англ. О. Б. Лисицыной. - Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. - 382 с. : ил. 

 

 

Харрис, Джоан.
    Остров на краю света : роман / Джоанн Харрис ; пер. с англ. Татьяны Боровиковой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 462 с.
        ISBN 978-5-699-38128-9.