Nozaru literatūra 

 

Apsīte, Ludmila.
    17.-18. gadsimta Rietumeiropas filozofija / Ludmila Apsīte, Roberts Ķīlis, Juris Rozenvalds. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 147 lpp. : tab. - (Špikeris).
        ISBN 978-9984-401-56-0.
 

 

 

Ārente, Līga.
    Diabēts : kā apturēt otrā tipa cukura diabētu / Līga Ārente. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 80 lpp. : il. - (Veselības sērija). - Bibliogr.: [77.]-78.lpp.
        Saturs: Īsi par diabētu ; Dzīvesveida pārmaiņas.
        ISBN 978-9984-8267-0-7.
 

 

Augu aizsardzības līdzekļu katalogs, 2010 / Bayer, CropScience. - [B.v.] : [Bayer, CropScience], [20XX]. - 118 lpp. : krās. il., diagr., tab. 

 

 

Avotiņa, Austra.
    Renesanses kultūra : literatūra, filozofija, māksla, mūzika / Austra Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 111 lpp. : il. - (Špikeris). - Ietver bibliogr. [93.] lpp. - A. Avotiņas grāmatā apskatītas galvenās renesanses perioda problēmas un tendences literatūrā, filozofijā, vizuālajā mākslā un mūzikā. Aplūkota renesanse Itālijā un ārpus Itālijas - Nīderlandē, Vācijā, Francijā un Anglijā. Grāmata adresēta studentiem un skolēniem, gatavojoties zināšanu pārbaudēm, kā arī interesentiem.
        ISBN 978-993-400-363-9.
 

 

 

Ceplīte, Brigita.
    Latviešu valodas praktiskā gramatika / B. Ceplīte, L. Ceplītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1997]. - 231, [1] lpp. - Alf. rād.: 222.-227. lpp.
        ISBN 9984-04-641-9.
 

 

 

Grambergers, Marks.
    Iedzīvotāji kā partneri : ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) rokasgrāmata par informāciju, konsultācijām un sabiedrības līdzdalību politikas veidošanas procesā / Marks Grambergers (Marc Gramberger). - Rīga : ESAO, 2003. - 116 lpp. : il. - Ietver bibliogr.
        ISBN 9984-528-70-7.
 

 

 

Ilgtspējīga būvniecība : par ērtāku, videi un veselībai draudzīgāku dzīves telpu!. - [Rīga] : Zaļās mājas, 2008. - 46 lpp. : il. 

 

Krastiņa, Mirdza.
    Senbaltu pēdas Vācijas vidienē / Mirdza Krastiņa. - Liepāja : LiePA, 2008. - 57 lpp. - Ietver bibliogr. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8211-7-7.
 

 

 

 

Mališeva, I.
    Acu slimības : kā tās ārstēt un novērst / I. Mališeva ; no krievu valodas tulkojis Alberts Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 96 lpp. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Болезни глаз : лучшие методы лечения.
        ISBN 978-993-400-457-5.
 

 

 

Mališeva, I.
    Sirds slimības : kā tās ārstēt un novērst / I.Mališeva ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 103, [1] lpp. : tab. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Болезни сердца. Лучшие методы лечения.
        Saturā: Asinsrites sistēma ; Kādēļ mēs slimojam ar sirds un asinsvadu slimībām? ; Sirds un asinsvadu slimības ; Sirds un asinsvadu slimību ārstēšana.
        ISBN 978-993-400-203-8.
 

 

Muzeja raksti : padomjzemes mitoloģija : darbu katalogs : izstāžu zāle Arsenāls, 2008.gada 11.aprīlis-7.septembris = The Mythology of Sovietland : catalogue of the Exhibition : exhibition Hall Arsenals, April 11-September 7, 2008 / redkol.: Irēna Bužinska, Ginta Gerharde-Upeniece, Raminta Jurenaite u.c. ; sast. Elita Ansone ; tulk. angļu val. Kārlis Streips ; māksl. Irēna Ansava ; fotogr.: Normunds Brasliņš, Eva Ližbovska, Ilze Putniņa. - Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ; Neputns, 2009. - 300 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: [290.]-300.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        . 1.
        Saturā: Padomjzemes mitoloģija : izstādes darbu katalogs. Sociālistiskā reālisma mākslas interpritācijas problēmas : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums. Sociālistiskais reālisms-komunisma celtniecības instruments / Elita Ansone. Sociālistiskā reālisma diskurss-politika un estētika / Andris Teikmanis. Socreālisma mutācijas: socmodernisms un socpostmodernisms Latvijā / Eduards Kļaviņš... [u.c.].
        ISBN 978-993-480-261-4.
 

 

Pārkers, Stīvs.
    Cilvēka ķermenis : ilustrēts stāsts par ķermeņa uzbūvi, funkcijām un bojājumiem : pievienots DVD-ROM / Stīvs Pārkers ; priekšv. sarakst. Roberts Vinstons ; no angļu val. tulk. Alberts Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 256 lpp. : krās. il. + 1 DVD-ROM. - Skaidrojošā vārdn.: 238.-247.lpp. - Pielikumā: 1 DVD-ROM angļu val. ar nos "The Human Body". - Oriģ. nos.: The Human Body Book.
        Saturā: Vienotais ķermenis ; Kaulu sistēma ; Muskuļu sistēma ; Nervu sistēma ; Endokrīnā sistēma ; Asinsrites orgānu sistēma ... [u.c.].
        ISBN 978-9984-409-16-0.
 

 

 

Riņķis, Juris.
    Intelektuālo spēju attīstīšana / Juris Riņķis. - Rīga : RaKa, 2007. - 166 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse).
        ISBN 978-9984-15-896-9.
 

 

Rodari, Džanni.
    Fantāzijas gramatika : ievads stāstu sacerēšanas mākslā : rokasgrāmata pedagogiem un vecākiem / Džanni Rodari ; no itāl. val. tulk. Astra Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 175, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Grammatica della fantasia.
        ISBN 978-993-400-576-3.
 

 

 

Svence, Guna.
    Ievads Latvijas psiholoģijas vēsturē / Guna Svence. - Rīga : RaKa, 2009. - 226 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Psiholoģija izglītībai). - Izmantotā lit.: 226.lpp.
        Saturs: Akadēmiskās un praktiskās psiholoģijas pirmsākumi Latvijā ; Psiholoģijas nozaru attīstība Latvijā 20.gadsimta 20.-30.gados.
        ISBN 978-9984-460-23-9.
 

 

 

Šulmane, Ilze.
    Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā : laikrakstu publikāciju analīze (Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Vakara Ziņas, Телеграф, Час, Вести-Сегодня) / Ilze Šūlmane, Sergejs Kruks. - [Rīga] : [Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, [2006]. - 128 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr.: 89.-91. lpp. - "Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2005.-2009. g. 1. pētījums". 

 

 

Vinikots, Donalds V.
    Bērns un viņa māte / Donalds V.Vinikots ; Bendžamina Spoka iev. ; tulk. Ieva Kalnciema. - Rīga : RaKa, 2004. - 101 lpp. - Bibliogr.: 88-89 lpp.
        ISBN 998415582X.
 

 

Арсенов, Олег Орестович.
    2012 год катастроф : [вся правда о конце света] / Олег Арсенов. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 222, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. - (Открытия, которые потрясли мир). - Библиогр.: с. 220-222. - 7-9.
        ISBN 978-5-699-39025-0.
 

 

 

Бем, Юрий.
    Секретная история гестапо / Юрий Бем. - Москва : Яуза-Пресс, 2009. - 350 с. - (Секретные материалы III Рейха).
        ISBN 978-5-9955009-1-9.
 

 

 

Галлозье, Тьерри.
    Энциклопедия сантехника : [все о монтаже сантехнического оборудования в квартире, доме и офисе] : практическое руководство / Тьерри Галлозье, Давид Федулло, Морис Жакло ; пер. с фр. С. Кожанова. - Москва : Омега, 2007. - 199 с. : ил., табл. - (Евростандарт!).
        ISBN 978-5-465-01011-5.
 

 

 

Ильин, Евгений Павлович.
    Пол и гендер / Е.П. Ильин. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 686 с. : сх., таб. - (Мастера психологии). - Библиография: с. 620-686.
        ISBN 978-5-498-07453-5.
 

 

 

Комолова, Нина Владимировна.
    Adobe Photoshop CS 4 для всех : [приемы редактирования изображений и фотографий, ретушь и монтаж изображений, тоновая и цветовая коррекция, автоматизация рутинных операций, растрирование и треппинг, анимация и видео, 3D и другая инженерная графика : наиболее полное руководство] / Нина Комолова, Елена Яковлева. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. - XXII, 969 с. : ил., табл. + 1 CD-ROM. - (В подлиннике).
        ISBN 978-5-9775035-4-9.
 

 

 

Лавров, Николай Николаевич.
    Маньяки: охотники на людей / Н. Н. Лавров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 254 с. - (Х-файлы).
        ISBN 978-5-222-14357-5.
 

 

 

Макаров, Владимир.
     СМЕРШ. Гвардия Сталина / Владимир Макаров, Андрей Тюрин. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2009. - 287 с. - (Великая Отечественная. СМЕРШ).
        ISBN 978-5-699-38742-7.
 

 

 

Полная лунная энциклопедия : уникальный лунный календарь на 80 лет (1940-2019) / работали И.В. Билик и др. - Санкт-Петербург : Весь, 2007. - 2019 с. : ил., табл. - На тит. л. и обл.: Впервые!.
        ISBN 978-5-9573067-2-6.
 

 

 

Пыляев, М. И.
    Драгоценные камни : их свойства, местонахождения и применение / М. И. Пыляев. - Санкт-Петербург : Кристалл ; Москва : Оникс, 2007. - 191 с. : ил.
        ISBN 978-5-9603006-5-0.
 

 

 

Сапунов, Валентин Борисович.
    Тайны снежного человека : между человеком и зверем / В. Б. Сапунов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : ОСТ, 2007. - 285 с. - (Все тайны Земли).
        ISBN 978-5-17-044426-7. - ISBN 978-5-9900955-3-3.
 

 

 

Сирс, Уильям.
    Готовимся к родам : [вся необходимая информация для счастливых и безопасных родов, 10 секретов успешных родов, методы обезболивания, выбор места для родов, в каком положении удобнее рожать, как избежать хирургического вмешательства, правильное питание] / Уильям и Марта Сирс ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 332, [2] с. : ил. - Ориг. назв.: The birth book.
        ISBN 978-5-699-10189-4.
 

 

 

Теплякова, Ольга Николаевна.
    Практическая энциклопедия развивающих игр : [уникальная методика обучения в игре, все аспекты развития детей от рождения до трех лет, одновременное развитие различных умений и навыков, советы по организации игр и примеры диалогов с ребенком] / О.Н. Теплякова, О.Л. Козлова. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 157, [2] с. : цв. ил. - (Раннее развитие).
        ISBN 978-5-353-02816-1.
 

 

 

Ужегов, Генрих Николаевич.
    Народная медицина : самая полная медицина / Г. Н. Ужегов. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 1389 с. : ил.
        ISBN 978-5-699-27843-5.
 

 

 

Хворостухина, Светлана Александровна.
    Салатная диета : 500 рецептов салатов для похудения / Светлана Хворостухина, Ольга Трюхан. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - 255 c. : ил.
        ISBN 978-5-386-00647-1.
 

 

Чекулаева, Елена Олеговна.
    Сто великих праздников / Е. О. Чекулаева. - Москва : Вече, 2009. - 431 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 978-5-9533377-7-9.
 

 

 

Широнин, Вячеслав.
    Агенты перестройки : Рассекреченное досье КГБ / Вячеслав Широнин. - Москва : Алгоритм ; ЭКСМО, 2010. - 239 с. - (Суд истории).
        ISBN 978-5-699-39536-1.
       

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

 

Andresena, Sofija de Mellu Breinera.
    Dienu anemone / Sofija de Mellu Breinera Andresena ; sast. un no portugāļu val. atdzej. Leons Briedis. - Rīga : Minerva, 2010. - 156, [1] lpp. : portr. - Oriģ. nos.: Anêmona dos dias. - Teksts paralēli latviešu un portugāļu val.
        ISBN 978998463745X.
 

 

Briedis, Leons.
    Mijkrēšļa rokraksts / Leons Briedis. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 86, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-233-26-0.
 

 

Darels, Lorenss.
    Baltazars / Lorenss Darels ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Nordik, 2009. - 252, [3] lpp. - (Aleksandrijas kvartets ; 2). - Oriģ. nos.: Balthazar. - "Aleksandrijas kvarteta" otrā grāmata.
        ISBN 978-9984-7929-5-8.
 

 

Grietēna, Margarita.
    Šinšilla / Margarita Grietēna ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 239 lpp. : il. - (Dāmu detektīvs) (Lata romāns ; (2)128).
        ISBN 978-9984-8275-2-0.
 

 

 

Katra, Anna.
    Cilvēks, kurš skatās / Anna Katra ; il. A. Jansone-Zirnīte. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2010. - 191, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 3(129).
        ISBN 978-9984-8275-4-4.
 

 

 

 

Lele, Vilma.
    Preiļi ievziedā / Vilma Lele. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 99, [1] lpp. - Teksts latviešu un latgaliešu val.
        ISBN 978-9984-291-80-2.
 

 

 

 

Liepiņa, Nadīna.
    Kā smilga vējā : dzejoļi / Nadīna Liepiņa. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 320 lpp.
        ISBN 978-9984-291-78-9.
 

 

 

 

Luika, Vīvi.
    Septītais miera pavasaris / Vīvi Luika ; no igauņu valodas tulkojusi Anna Velēda Žīgure ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 239 lpp. : il. - (Lata romāns ; 1(127).
        ISBN 978-9984-8275-0-6.
 

 

 

 

Pamuks, Orhans.
    Sniegs : romāns / Orhans Pamuks ; no vācu val. tulk. Līga Grande. - Rīga : Atēna, 2009. - 496, [7] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 15). - Oriģ. nos.: Kar.
        ISBN 978-9984-343-48-8.
 

 

 

 

Sniķere, Velta.
    Pietuvoties vārdiem [Skaņu ieraksts] : dzeja : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Velta Sniķere ; lasa autore ; sast. Liāna Langa ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - Rīga : Apostrofs, 2009. - 1 skaņu CD (ap 114 min.) : digitāls, stereo ; 12 cm. + brušūra (4 lp.). - (Klausāmgrāmata). - Pielikumā: inform. par aut. [4] lp.
        Saturs: Lietas ; Abavmalā ; Ūdensroze ; Rudens impresijas ; Tējas roze ; Nagi ; Zilas debesis ; Paija ; Melns kaķis ; Piektais ritenis ; Pavasaris ; Vēja kokle ; Dejotājs ; Bija tikties ; Cimdu raksts ; Opāls ; Spoguļu dziesmas ; Pūce ; Nepaej nepaceļot ; Miegs ; Malduguņu meita ; Nāc ; Melna puķe ; Vārnas ; Māsas acis ; Atraušanās ; Kluss lūgumies ; Mijkrēslis staigā ; Dziesma ; Man mīla būs ; Aiziešana ; Ramam ; Lausku dzidrums ; Dzeja ; Vārdu atvaros ; Laiksne ; Rotaļas ; Svaros ; Atgriezies ; Ja es būtu ; Ilgšana ; Pusnakts puķe ; Sveces ; Spodrā bradātāja ; Mandala ; Joga.
        ISBN 978-993-480-337-6.
 

 

 

 

Varslavāne, Diāna.
    "Pūdeņu" dōrgumi : stōsts / Diāna Skaidrīte Varslavāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 200 lpp.
        ISBN 978-9984-291-79-6.
 

 

 

 

Viguls, Arvis.
    Istaba : dzejoļi, 2005-2008 / Arvis Viguls. - [Rīga] : 1/4 Satori, 2009. - 71, [1] lpp.
        ISBN 978-993-480-472-4.
 

 

 

 

Zagajevskis, Ādams.
    Svešā skaistumā / Ādams Zagajevskis ; atdzejoja un sastādīja Ingmāra Balode ; konsultēja Knuts Skujenieks. - [Rīga] : 1/4 Satori, 2009. - 84 lpp.
        ISBN 978-993-480-473-1.
       

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā 

 

Барнс, Джонатан.
    Сомнамбулист / Джонатан Барнс ; пер. с англ. Н. Некрасовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 394, [1] с. : ил. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 978-5-699-38758-8.
 

 

 

 

Браун, Дэн.
    
Утраченный символ : [роман] : пер. с англ. / Дэн Браун. - Москва : АСТ, 2010. - 571 с.
        ISBN 978-5-17-064155-0. - ISBN 978-5-403-02897-4.
 

 

 

 

 

Браун, Сандра.
    Беззвучный крик / Сандра Браун ; пер. с англ. С. Певчева. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 447 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Unspeakable.
        ISBN 978-5-699-39923-9.
 

 

 

 

Бушмин, Виктор Васильевич.
    Прыжок леопарда / Виктор Бушмин. - Москва : Вече, 2008. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Время проклятых королей).
        ISBN 978-5-9533351-9-5.
 

 

 

 

Гиффорд, Томас.
    Змеиное гнездо : [роман] / Томас Гиффорд ; пер. с англ. Г. Соловьевой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2008. - 479 с. - (Mystery Line). - Продолжение знаменитых "Ассасинов".
        ISBN 978-5-699-26295-3.
 

 

 

 

Грейди, Джеймс.
    Бешеные псы / Джеймс Грейди ; пер. с англ. В. Симонова. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 445, [1] с. : ил. - (Мастера детектива).
        ISBN 978-5-699-36932-4.
 

 

 

 

Дефонсека, Миша.
    Выжить с волками / Миша Дефонсека ; при участии Веры Ли и Мари-Терез Кюни ; пер. с фр. Е. И. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 301, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Survivre avec les loups.
        ISBN 978-5-386-01086-7.
 

 

 

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Белый конь на принце : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2009. - 379 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 978-5-699-38323-8.
 

 

 

 

Доунер, Лесли.
    Последняя наложница : роман / Лесли Доунер ; пер. с англ. И. А. Ивановой. - Москва : АСТ, 2009. - 574 с.
        ISBN 978-5-17-057156-7. - ISBN 978-5-403-02760-1.
 

 

 

 

Дьявольские балы : [сборник] : пер. с англ. / Мэг Кэбот, Стефани Майер, Лорен Миракл, Ким Харрисон, Мишель Яффе. - Москва : ACT ; Полиграфиздат, 2009. - 316,[2] с. ; 21 см.
        ISBN 978-5-17-063199-5. - ISBN 978-5-271-26351-4. - ISBN 978-5-421-50263-0.
 

 

 

 

Ибрагимбеков, Рустам Ибрагимович.
    Утомленные солнцем : [роман, повести, киносценарии] / Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков ; предисл. Романа Балаяна. - Санкт-Петербург : Сеанс ; Амфора, 2007. - 588, XVI, [3] с. ; 20 см. - (Библиотека кинодраматурга). - Фильмогр. в конце кн.
        ISBN 978-5-367-00502-8.
 

 

 

 

Касслер, Клайв.
    Погоня : роман / Клайв Касслер ; пер. с англ. Н. Смирновой. - Москва : АСТ, 2009. - 411, [2] с. ; 20 см. - (Библиотека приключений). - Ориг. назв.: The chase.
        ISBN 978-5-17-062058-6. - ISBN 978-5-17-060575-0.
 

 

 

Маккаммон, Роберт.
    Голос ночной птицы : [роман] / Роберт Маккаммон ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : ACT, 2010. - 733, [1] с. ; 21 см. - (Книга-лабиринт).
        ISBN 978-5-17-063383-8. - ISBN 978-5-403-02837-0.
 

 

 

 

Маршалл, Эдисон.
    Победитель : Александр Македонский : исторический роман / Эдисон Маршалл ; пер. с англ. В. Е. Калинкина. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 575 с. - (Великие властители в романах).
        ISBN 978-5-17-054747-0. - ISBN 978-5-271-21560-5.
 

 

 

 

Словин, Леонид.
    Ничего личного / Леонид Словин. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2008. - 319 с. - (Детектив-клуб).
        ISBN 978-5-9725118-0-8. - ISBN 978-5-17-052658-1.
 

 

 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    На одном дыхании! : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 346, [2] с. - (Первая среди лучших).
        ISBN 978-5-699-37651-3.
 

 

 

 

Хайасен, Карл.
    Дрянь погода : [роман] / Карл Хайасен ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 441 с. - (Тарантинки). - Ориг. назв.: Stormy weather.
        ISBN 5-699-07780-4.
 

 

 

Эльмих, Филипп.
    Золото для революции / Филипп Эльмих. - Санкт-Петербург : Вектор, 2008. - 187 с. - (Дневники писателя).
        ISBN 978-5-9684109-2-4.