Nozaru literatūra

 

 

 

Bērziņa, M.(Marita).
    Kārlis Brencēns / Marita Bērziņa. - Rīga : Neputns, 2008. - 229 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogrāfiju (185.-197. lpp.) un personu rād. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 978-9984-8072-7-0.

 

 

Bikše, Kaspars.
    Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju konspekts / Kaspars Bikše ; zīm. Annemarta Kreituse. - Rīga : Kvalitātes vadība ; Direktoru skola, 2008. - 125 lpp. : il.
        2. d.
        ISBN 978-9984-99812-1.

 

 

Bobe, Mendels.
    Ebreji Latvijā / Mendels Bobe ; no krievu val. tulk.: Rita Bogdanova, Eva Sinkēviča, Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Šamir, 2006. - 406, [2] lpp., 32 lpp. il., ģīm. : ģīm., tab. - Bibliogr.: 387.-388. lpp. - Oriģ. nos.: Евреи в Латвии.
        ISBN 9984-98352-8.

 

 

Ebreju tradīcija / Rabīna Menahema Barkahana redakcijā ; no krievu valodas tulkoja Valts Apinis. - Rīga : Šamir, 2006. - 279, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Еврейская традиция. - Paral. titlp. ivritā.
        ISBN 9984-98354-4.

 

 

Eniņš, Guntis.
    100 dižākie un svētākie / Guntis Eniņš. - Rīga : Lauku Avīze, 2008. - 293 lpp. - Bibliogrāfija: 288.-289. lpp.
        ISBN 978-9984-8271-5-5.

 

 

Dālmane, Aina.
    Cilvēka embrioģenēze skolām / Aina Dālmane, Māra Kalniņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 119 lpp. : il., sh., tab. - Alfabētiskais rād.: 119.lpp.
        Saturs: Šūnas un audi ; Dzimumšūnas un dzimumsistēmas orgāni ; Embrionālās attīstības sākuma periods ; Embrija periods ; Augļa periods. Placenta.
        ISBN 978-9984-450-48-3.

 

 

Ebreju iznīcināšana Latvijā, 1941.-1945 : lekciju cikls / Rabīna Menahema Barkahana redakcijā. - Rīga : Shamir, 2008. - 290, [1] lpp., [40] lpp. iel. : karte. - Ietver bibliogr. - Vietvārdu rād.: [284.]-290. lpp.
        ISBN 978-9984-98355-4.

 

 

Ezeriņš, Jānis.
    Noveles [skaņu ieraksts] : [lasījumi] / Jānis Ezeriņš ; lasa Juris Strenga ; sast. Liāna Langa. - Tiešsaistes pakalpojums. - [Rīga] : Apostrofs, 2009. - 1 kompaktdisks (2h 36min 6s) + 2 lp. - (Klausāmgrāmata). - Mp3 formats. - Pielikumā: inform. par autoru un izp. [2] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā.
        Saturs: Jaunsaimnieks Čukans ; Kaprači ; Mērkaķis ; Prinča mantinieks ; Pusdienas ar mūziku ; Zvanītājs ; Tornis.
        ISBN 978-993-480-335-2.

 

 

Grauzdiņa, Ilma.
    Izredzētie : Latvijas Lielā kora virsdiriģenti / Ilma Grauzdiņa ; virsdiriģentu portretējumu aut.: Pauls Dambis, Lolita Fūrmane, Dzintars Gilba, Ilma Grauzdiņa, Oļģerts Grāvītis, Inta Kārkliņa, Zane Prēdele, Inga Žilinska ; priekšv. aut. Ivars Geidāns ; māksl. Uldis Sosnovskis ; foto: Leons Balodis, Juris Krūmiņš, Imants Prēdelis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 355 lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Ievads. Gaismas kalna galotnē. I. Tev, dārgā Tēvija... I (1875) - V (1910) Dziesmu svētki: Jānis Bētiņš ; Indriķis Zīle. Heinrich Sihle ; Jurjānu Andrejs ; Vīgneru Ernests ; Jānis Kade ; Pāvuls Jurjāns ; Pauls Jozuus ; Jāzeps Vītols. II. Šī zeme ir mūsu, šīs pilsētas mūsu VI (1926) - IX (1938) Dziesmu svētki: Alfrēds Kalniņš ; Emilis Melngailis ; Teodors Reiters ; Teodors Kalniņš. III. Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala X (1948) - XIII (1960) Dziesmu svētki: Jēkabs Mediņš ; Jānis Ozoliņš ; Leonīds Vīgners ; Haralds Mednis ; Jānis Dūmiņš ; Edgars Tons ; Staņislavs Broks. IV. Ceļā uz Dziesmu svētku simtgadi XIV (1965) - XVI (1973) Dziesmu svētki: Imants Cepītis ; Daumants Gailis ; Imants Kokars ; Gido Kokars ; Edgars Račevskis ; Ausma Derkevica. V. Gaismu sauca, gaisma ausa... XVII (1977) - XX (1990) Dziesmu svētki: Pauls Kvelde Ilgvars Matrozis ; Ivars Bērziņš ; Terezija Broka ; Jānis Erenštreits ; Sigvards Kļava ; Juris Kļaviņš ; Jānis Zirnis. VI. Pacelies, mūsu dziesma, no šīs zemes putekļiem. XXI (1993) - XXIV (2008) Dziesmu svētki: Eduards Grāvītis ; Viesturs Gailis ; Jēkabs Ozoliņš ; Romāns Vanags ; Arvīds Platpers ; Māris Sirmais ; Aira Birziņa ; Ivars Cinkuss ; Agita Ikauniece ; Guntars Ķirsis ; Anda Lipska ; Gunta Paškovska ; Mārtiņš Klišāns ; Ints Teterovskis. VII. No dziesmām laivu taisām, skaņām - vēju. Uz tēvu sapņu mājām aizlidojam. Ārzemju latvieši - XX-XXIV Dziesmu svētku virsdiriģenti: Roberts Zuika ; Andrejs Jansons ; Daira Cilne ; Ernests Brusubārdis III, Arvīds Purvs ; Vizma Maksiņa ; Viktors Bendrups ; Astra Kronīte ; Marks Opeskins ; Lilija Zobens. Pēcvārds. Vēlreiz par mūsu izredzētajiem un viņu misiju / Oļģerts Grāvītis.
        ISBN 978-9984-98936-5.

 

 

Hince-Bolena, Brigite.
    Roma un Vatikāns : [mākslas ceļvedis] / Brigite Hince-Bolena ; sadarbībā ar Jirgenu Zorgesu ; no vācu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 626 lpp. : krās. il., ģīm., kartes. - (Māksla un arhitektūra). - Bibliogr.: 618.-619. lpp. - Oriģ. nos.: Kunst & Architektur. Rom.
        ISBN 978-9984-232-69-0.

 

 

Kaminska, Mariona.
    Venēcija : [mākslas ceļvedis] / Mariona Kaminska ; no vācu val. tulk. Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 577 lpp. : krās. il., ģīm., kartes. - (Māksla un arhitektūra). - Oriģ. nos.: Kunst & Architektur. Venedig.
        ISBN 978-9984-233-03-1.

 

 

Kavacs, Guntis.
    Izcelšanās noslēpumi : darvinisma hronika no pasaules radīšanas līdz 20. gadsimtam un urķīga lasītāja piezīmes / Guntis Kavacs. - Rīga : Pētergailis, 2009. - 254, [1] lpp. : ģīm. - Bibliogr.: 254.-[255.] lpp.
        ISBN 978-9984-332-72-7.

 

 

Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas : konkursa darbu katalogs = Children of Latvia draw old synagogues : catalogue / sast.: Jeļena Belova, Ilāna Lisagora. - Rīga : Šamir, 2005. - 82, [2] lpp. : krās. il., ģīm. - Teksts paral. latviešu, angļu val.

 

 

 

Mākslas vēsture un teorija : 2008/11. - Rīga : LMA Mākslas vēstures institūts, 2008. - 94 lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angl. val.

 

 

Matīsa, Kristīne.
    Fotoraksti : XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki : fotoalbums / Kristīne Matīsa ; sast., pēcv. un koncepcijas aut. Atis Ieviņš ; tulk. angļu val. Zinta Uskale ; tulk. vācu val. Dzintra Beiere ; priekšv. sarakst. Ivars Geidāns, Ingrīda Saulīte, Imants un Gido Kokari ; māksl. Ilze Ramane ; fotogr.: Atis Ieviņš, Juris Krūmiņš, Imants Prēdelis, Zigismunds Zālmanis. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 95, [1] lpp. : krās. il., ģīm. - Viss, kas 2008. gada vasarā dziesmā un dejā ritēja raibos rakstos, ir ierakstīts bildēs un savijies šajā grāmatā. Fotoalbums visiem dod iespēju atgriezties skaistajos vienotības mirkļos. - Skaitļi un fakti paral. latviešu, angļu, vācu val.
        ISBN 978-993-480-350-5.

 

 

Melers, Mejers.
    Ebreju kapsētas Latvijā = Jewish cemeteries in Latvia = Еврейские кладбища в Латвии / Mejers Melers ; Rīgas ebreju kopiena, Muzejs "Ebreji Latvijā". - Rīga : Ebreju reliģiskā draudze "Šamir", 2006. - 175, [1] lpp. : krās. il., ģīm., tab., k. - Bibliogr.: 159. lpp. - Prettit., pēcv. ivritā.
        ISBN 9984-19-904-5.

 

 

Meri, Lennarts.
    Politiskais testaments / Lennarts Meri ; sast. Marts Meri ; fotogr.: Epps Alatalu, Marguss Ansu, Vello Ederma ... [u.c.] ; no igauņu val. tulk. Skaidrīte Nurges ; māksl. Ints Vilcāns ; priekšv. Jānis Peters. - Rīga : Lauku Avīze, 2009. - 222 lpp. : il. - (Baltijas bibliotēka). - Personu rād.: 220.-222.lpp.
        ISBN 978-9984-8272-0-9.

 

 

Mūrs, Pīters.
    Zinātne : dižas idejas mazā grāmatā / Pīters Mūrs ; no angļu val. tulk. Ģirts Kondrāts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 128 lpp. : il. - (Dižas idejas mazā grāmatā). - Rād.: 128. lpp. - Oriģ. nos.: Science : Little book of big ideas.
        Saturs: ĶERMENIS: Klaudijs Galēns. Anatomija: Viljams Hārvijs, Džons Hanters, Fēlikss Hofmanis, Karls Landšteiners, Karls Džerasi. BIOLOĢISKĀS SISTĒMAS: Kārls Linnejs, Čārlzs Darvins. Evolūcija: Gregors Mendelis, Barbara Maklintoka, Kriks un Votsons, Fredriks Sangers. Cilvēka genoma projekts. CĪŅA AR SLIMĪBĀM: Edvards Dženers, Florense Naitingeila, Luijs Pastērs, Roberts Kohs. Slimību ierosinātāji: Aleksandrs Flemings. PLANĒTAS UN ZVAIGZNES: Aristarhs no Samas. Saules sistēma: Klaudijs Ptolemajs, Galileo Galilejs, Johanness Keplers, Frīdrihs Beselis, Edvins Habls, Žoržs Lemētrs, Arturs Klārks, Stīvens Hokings. FIZIKA UN ĶĪMIJA: Roberts Boils, Izaks Ņūtons, Džozefs Prīstlijs, Alesandro Volta. Elektrība: Maikls Faradejs, Džeims Džouls, Dmitrijs Mendeļejevs, Vilhelms Rentgens, Heinrihs Hercs, Marija Kirī, Ernests Rezerfords. Kodolzinātne: Alberts Einšteins. E=MC2 98: Verners Heizenbergs, Dorotija Kroufuta-Hodžkina. MATEMĀTIKA: Pītagors, Eiklīds no Aleksandrijas, Arhimēds no Sirakūzām, Pī, Hipatija, Džordžs Būls, Žils Anrī Puankarē, Andrejs Kolmogorovs, Džons fon Neimanis, Alans Tjūrings. Skaitļošana: Klods Elvuds Šenons.
        ISBN 978-9984-409-68-9.

 

 

Pērkone, Inga.
    Es varu tikai mīlēt... : sievietes tēls Latvijas filmās = To love is all I can do... : the image of woman in Latvian film / Inga Pērkone ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš ; māksl. Ieva Briede. - Rīga : Neputns, 2008. - 167 lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 110.-114., 165.-167. lpp. - Paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 978-9984-8073-5-5.

 

 

Pitamika, Maja.
    Spēles bērniem : Montesori spēles un nodarbes mazuļiem un bērniem / Maja Pitamika ; zin. konsultante Klēra Makkārtija. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2009. - 159, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Child's play.
        ISBN 978-9984-8055-2-8.

 

 

Rislakki, Jukka.
    Pingvīnu un kvaukšķu rokasgrāmata = A handbook for penguins and yappers / Juka Rislaki ; angl. val. tulk. Ieva Lešinska. - Rīga : Mansards, 2009. - [124] lpp. : il. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 978-9984-8122-5-0.

 

 

Rupeika-Apoga, Ramona.
    Finanšu tirgus un tā analīzes metodes / Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 117 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogrāfija (114.-117. lpp.).
        ISBN 978-9984-450-81-0.

 

 

Vārpa, Igors.
    Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga : no pirmajām pašaizsardzības rotām līdz vienotai Latvijas armijai / Igors Vārpa. - Rīga : Nordik, 2008. - 687, [1] lpp., [4] lp. il. : fotogr., karte, portr. - Pielikums: 579.-[599.] lpp.
        Saturs: Padomju Krievijas agresijas gaidās ; Latvijas bruņotie spēki to izveidošanās sākotnējā posmā ; Vienota Latvijas nacionālā armija ; Latviešu karaspēka daļas Sibīrijā ; Latvijas atbrīvošanas cīņu vadoņi un cīnītāji ; Fakti un atziņas.
        ISBN 978-9984-7928-2-8.

 

 

Vidlunda, Suzanna.
    Dārzs visiem / Suzanna Vidlunda ; no zviedru val. tulk.: Ilze Kačevska, Vilnis Auziņš, Ieva Miķelsone, Vineta Svelča. - Rīga : Madris, 2009. - 238 lpp. : il., karte. - Bibliogr.: 234.-235. lpp.
        ISBN 998431961X. - ISBN 978-9984-319-61-2.

 

 

Беркович, Элиэзер.
    Вера после Катастрофы / Э. Беркович ; пер. с англ. М. Китросской. - [Б.м.] : Amaha, [б.г.]. - 122 с.

 

 

Бобе, Мендель.
    Евреи в Латвии / Мендель Бобе ; пер. с идиша Лии Герман. - Рига : Шамир, 2006. - 438, [2] с., 32 с. ил., портр. : портр., табл., карта. - Библиогр.: с. 422-423.
        ISBN 9984-98353-6.

 

 

Грутупс, Андрис.
    Эшафот : о суде над немецкими генералами в Риге / Андрис Грутупс ; пер. с латышского Сергей Христовский ; ил. Марис Ионов ; предисл. авт. - Рига : Atēna, 2008. - 259, [1] с., [16] л. ил. : ил., фотогр. - Ссылки и сокращения: 248-[260] с. - Oriģ. nos.: Ešafots.
        ISBN 978-9984-343-28-0.

 

 

"Если забуду..." : документальная повесть о гибели Бутримониса, еврейского местечка в Литве / сост. В. Райз, Я. Шехтер. - Иерусалим : Шамир ; Amaha, 1985. - 176 с. : ил.
        ISBN 965-293-005-9.

 

 

Зильберман, Давид.
    И ты это видел : [документальный очерк] / Давид Зильберман. - Рига : [б.и], 2006. - 276 с. : ил., портр.
        ISBN 9984-19-970-3.

 

 

Рохман, Лейб.
    В крови своей живи / Лейб Рохман. - Иерусалим : Шамир, 1984 (5744). - 393 с.
        ISBN 965-222-020-5.

 

 

Уничтожение евреев в Латвии 1941-1945 : цикл лекций / под. общ. ред. Менахема Баркагана. - 2-е изд., испр. и доп. - Рига : Шамир, 2008. - 319, [1] с., [40] с. ил., портр. - Библиогр. в конце ст.
        ISBN 978-9984-98356-1.

 

 

 

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Akutagava, Rjūnoske.
    Stāsti / Rjūnoske Akutagava ; no jap. val. tulk.: Ilze Paegle, Edgars Katajs, Guna Eglīte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 619, [1] lpp.
        Saturs: Rasjōmona vārti ; Hjottoko ; Deguns ; Vientulības elle ; Noromas lelles ; Batāšu biezputra ; Mērkaķis ; Mutautiņš ; Laime ; Ogatas Rjōsai slepenais ziņojums ; Mūžīgais žīds ; Viena diena Ōisi Kuranoskes dzīvē ; Nelaimīga mīlestība ; Stāsts par to, kā nokrita galva ; Kesa un Moritō ; Elles mocības ; Slepkavība Apgaismības laikmetā ; Skolotājs Mori ; Laulības Apgaismības laikmetā ; Mandarīni ; Muklājs ; Aizdomas ; Burvju māksla ; Lociņi ; Balle ; Rudens ; Melnā Dievmāte ; Nankinas Kristus ; Atradenis ; Dīvains atgadījums ; Bambusu biezoknī ; Dievu smaids ; Stāsts par to, kā tika nolīdzināts parāds ; Nemirstīgais ; Dārzs ; Naksnīgas sarunas ; Dāma no Rokunomijas ; O-Tomi šķīstība ; O-Gina ; Lelles ; O-Sino ; No Jasukiči piezīmēm ; A-ba-ba-ba-ba ; Zemes sauja ; Bērnība ; Zirga kājas ; Mirušo reģistrs ; Zobrati ; Kāda idiota dzīve.
        ISBN 978-9984-233-08-6.

 

Elsbergs, Jānis.
    Panti : dzeja / Jānis Elsbergs. - Rīga : Neputns, 2008. - 102, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8073-3-1.

 

Ficdžeralds, Frānsiss Skots.
    Neticamais stāsts par Bendžaminu Batonu / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 94, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The Curious Case of Benjamin Button.
        ISBN 978-993-400-678-4.

 

Jaloms, Ērvins D.
    Kāpēc Nīče raudāja? : romāns / Ērvins D. Jaloms ; no angļu val. tulk. Gita Puriņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009. - 391, [1] lpp. - Oriģ. nos.: When Nietsche wept.
        ISBN 978-9984-232-99-7.

 

Kronbergs, Juris.
    Trimdas anatomija : dzejoļu izlase 1970-1991, dzejoļi ārpus krājumiem 1993-2008 / Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2009. - 198, [1] lpp. - Bibliogr.: [2.] lpp.
        ISBN 978-9984-8121-9-9.

 

Latviešu tautasdziesmas / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst., Latviešu folkloras krātuve ; māksl. Dainis Rožkalns ; sast.: Helēna Erdmane, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ginta Pērle-Sīle ... [u.c.]. - Rīga : Zinātne, 2008. - 866, [3] lpp. : il. + 1 CD. - Pielikumā: 1 CD ar tādu pašu nosaukumu.
        9. sēj. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas : jauniešu sadzīve puišu un meitu attiecības.
        Saturs: Meitu dziesmas ; Puišu dziesmas ; Citu ļaužu padomi puišiem un meitām ; Meitās iešana ; Veci puiši, vecas meitas.
        ISBN 978-9984-8084-4-4.

 

Rozentāls, Janis.
    Dzīve ir sapnis : [atziņas] / Janis Rozentāls ; teksts, sast. Raimonda Strode ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Jumava, 2009. - 78, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-9984-384-86-3.

 

Rušdi, Salmans.
    Sātaniskās vārsmas : romāns / Salmans Rušdi ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Atēna, 2009. - 582, [1] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 14). - Oriģ. nos.: The Satanic Verses.
        ISBN 978-9984-343-36-5.

 

Skujiņš, Zigmunds.
    Raksti / Z. Skujiņš. - Rīga : Mansards, 2008. - 517 lpp. : il., ģīm., notis. - Grāmatā publicētie attēli: 517. lpp.
        7. sēj. Rotaļas tumsā : desmit variācijas par vienu tēmu.
        Saturs: Vīrietis labākajos gados. Tas skaistais mīlestības laiks. Vārti uz elli. Acu noslēpums. Starp šeit un tur. Poruka nakts Rīgā. Bosnijas Kino Ziņotājs. Atmiņas. Maz naudas. Rozes. Cilvēka mūžs. Un vēl...: Par neaptveramo, ko var saukt arī par mīlestību. Saruna ar "Padomju Jaunatnes" korespondenti Astru Milli. Kā es to lietu saprotu. Prototipu jautājums. Kā režisors Oļģerts Dunkers pēc Z. Skujiņa romāna uzņēma filmu "Vīrietis labākajos gados" (1977) / Kristīne Matīsa. Laikabiedri.
        ISBN 978-9984-8122-1-2.

 

Šellija, Mērija.
    Frankenšteins jeb Jaunais Prometejs / Mērija Šellija ; no angļu val. tulk. Māra Kaļva. - Rīga : Jumava, 2009. - 197, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Frankenstein.
        ISBN 978-9984-386-46-1.

 

Vīķe-Freiberga, Vaira.
    Savai tautai : citāti no runām un rakstiem, 1971-2007 / Vaira Vīķe-Freiberga ; sast. Rudīte Kalpiņa. - Rīga : Jumava, 2008. - 142, [1] lpp. : portr. - Izmantotie avoti: 135.-[143.] lpp.
        ISBN 978-9984-386-21-8.

 

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Баркан, Натан.
    Дороги и судьбы ; Смотри и помни : повести ; Самоотверженность : рассказ / Натан Баркан. - 2-е изд. доп. - Рига : [б.и.], 2003. - 185 с. : ил.