Nozaru literatūra

 

Andra Neiburga : valoda, dzimte, stāstījums, attēls : rakstu krājums / sastādītājs, zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Jānis Ozoliņš. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 212.-215. lpp.

        ISBN 9789984893389.

 

Klišs, Pēteris. 
    Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā : [pētījums] / Pēteris Klišs. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 190 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 166.-190. lpp.
        ISBN 9789934552724.

 

Laikmetīgā arhitektūra Latvijā = Contemporary architecture in Latvia / koncepta un ievada autores: Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate ; tulkotāji angļu vaodā: Uldis Verners Brūns, Diāna Kondraša, Inta Liepiņa, Elīza Lūse, Andris Mellakauls, Kārlis Streips. - [Rīga] : Al secco, 2013. - 303 lpp. : il., ģīm. - Bibliogrāfija: 282.-287. lpp. un personu rādītājs: 280.-281. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984994994.

 

Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš ; recenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Raimonds Briedis ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 414 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 414. lpp. . - Vāka noformējumam, sadarbībā ar platformu "Latvian Literature", izmantots komikss no cikla "Life of I". Idejas autore Anete Konste, mākslinieks Reinis Pētersons.
        ISBN 9789984893334.

 

Latvijas bērnu grāmatu māksla gadsimtu mijā = Latvian children's book illustration at the turn of the century / sastādītāja un redaktore Austra Avotiņa ; teksta autore Austra Avotiņa ; Valda Bērziņa tulkojums angļu valodā. - [Rīga] : Latvijas Bibliotekāru biedrība, 2012. - 83 lpp. : il. ; 21 x 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984494944.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 205, [2] lpp., 10 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        7. grāmata.
        ISBN 9789934201554. . - ISBN 9789934201547.

 

Lestenes stāsts Latvijai šodien un mūžībā : Lestenes baznīcas, Brāļu kapu un pagasta stāsti / Arņa Šablovska tekstu un foto atlase, kompozīcija ; Astras Feldmanes tekstu redakcija. - [Lestene, Tukuma novads] : Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda izdevums, 2016. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vāku iekšpusē: Lestenes kokgriezēji : mecosoprānam un klavierēm : [notis] / Jānis Peters, Pēteris Plakidis.
        ISBN 9789934147951.

 

Pozitīvās domāšanas māksla. - Rīga : Brahma Kumaris Pasaules Garīgā Universitāte, 2013. - 85 lpp.

        ISBN 9789984494661.

 

Ozola, Māra. 
    Anšlava Eglīša meklējumos / Māra Ozola ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 124, [4] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934202452.

 

100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 511 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.

  1. daļa. [Alma Ābele - Tālivaldis Lasmanis]
            ISBN 9789934183904.

 

100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 504 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - 2. sējumā lappušu numerācija turpinās no 1. sējuma.
        2. daļa. [Marija Leiko - Gustavs Žibalts].
        ISBN 9789934183904.

 

Šefers, Fransiss. 
    [How should we then live?]
    Kā lai mēs dzīvojam? : rietumu domas un kultūras attīstība un pagrimums / Frānsiss Šefers ; no angļu valodas tulkojusi Zita Grante. - Rīga : Atradums-personības attīstības resursi, 2018. - 336 lpp. : krās. il., ģīm. - Alfabētiskais un hronoloģiskais rādītāji: 291.-324. lpp. ; Bibliogrāfija: 325.-336. lpp. - Oriģ. nos.: How should we then live?.
        ISBN 9789984613932.

 

Ziemele, Inese. 
    Inese Ziemele : mākslinieces ceļš = the Artist's Path / Inese Ziemele ; dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; redaktors Edvarda Šmite ; fotogrāfi: Alberts Ziemelis, Ojārs Martinsons. - [Jūrmala] : [Focus Group], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 245, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par mākslinieci: 234.-238. lpp.
        ISBN 9789934191299.

 

Дозорцев, Владлен. 
    Другой Юрканс : [взгляд на политику 90-х годов] / Владлен Дозорцев ; авторская редакция ; обложка: Виктория Матисон. - Рига : [Vladlens Dozorcevs], 2017. , ©2017. - 439, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Personu rādītājs: 430.-[440.] lpp.
        ISBN 9789934868610.

 

Млодник, Ирина. 
    Ограниченные невозможности : как жить в этом мире, если ты не такой, как все / Ирина Млодник. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 245, [1] c. : ил.
        ISBN 9785040997831.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Alnats, Lūks. 
    Mums pieder debesis : [romāns] / Lūks Alnats ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 364, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: We Own the Sky.
        ISBN 9789934078682.

 

Delanijs, JP. 
    Ideāla sieva : [romāns] / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2019. - 446 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Perfect Wife.
        ISBN 9789984359304.

 

Hašemzāde Bunde, Golnāza. 
    Tie bijām mēs : romāns / Golnāza Hašemzāde Bunde ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Det var vi.
        ISBN 9789984237169.

 

Jēruma, Inga. 
    Hosams Abu Meri : libānietis. Sirdī latvietis / Ingas Jērumas literārā apdare, mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 142 lpp.
        ISBN 9789934072901.

 

Judina, Dace. 
    Lāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155871.

 

Jūnasons, Jūnass. 
    Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz : [romāns] / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414, [2] lpp.
        ISBN 9789934079511.

 

Kellija, Ketija. 
    [The Year that Changed Everything]
    Gads, kas mainīja visu : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 479 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Year that Changed Everything.
        ISBN 9789984359366.

 

Keplers, Lārs. 
    [Sandmannen]
    Smilšuvīrs : [zviedru kriminālromāns] / Lārs Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māris Garjānis, vāka dizains. - Rīga : SIA "Mansards", 2019. - 498, [2] lpp. - (Jonas Linnas sērija). (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Sandmannen.
        ISBN 9789934585029.

 

Kronins, Džastins. 
    Spoguļu pilsēta : [triloģijas nosleguma romāns] / Džastins Kronins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 702, [2] lpp.
        ISBN 9789934076114.

 

Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas pilsētām / Aija Abena, Ronalds Abrickis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Aija Celma [un vēl 19 autori] ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - Rīga : Drukātava. - 209 lpp.

        ISBN 9789934558627.

 

Miņjē, Bernārs. 

    Nenodzēs gaismu! : [izmeklē Martēns Servazs : romāns] / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne, 2019. - 495, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: N'éteins pas la lumière.
        ISBN 9789934078828.

 

Nesbē, Jū. 
    Makbets : [kriminālromāns] / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 509, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Macbeth.
        ISBN 9789934080074.

 

Pakraste, Lida. 
    Laika lokos : romāns / Lida Pakraste ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 198, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203114.

 

Pinboro, Sāra. 
    Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Behind Her Eyes.
        ISBN 9789934076923.

 

Robertsa, Nora. 
    Zemstraumes : [romāns] / Nora Robertsa. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. - Oriģ. nos.: Under Currents.
        ISBN 9789984359359.

 

Runcis, Reinis. 
    Gaismas ķermenis / Reinis Runcis ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Tomass Folks. - [Rīga] : Ameija, 2016. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934844638.

 

Tārauda, Ingrida. 
    Pajautys : dzeja / Ingrida Tārauda ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Biedrība "Atvērtās krātuves", 2019. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2019. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934867019.

 

Tirzmaliete. 
    Stāsti un dzejoļi par bērniem : Tirzas perioda (1876.VI-1912.IV) literārie darbi bērniem un jaunatnei / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2019. - Rīga : Drukātava. , ©2019. - 95, [1] lpp. : faksimili, ilustrācija ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        STĀSTI. Anniņa ; Naktī ; Eņģelis ; Ciemā ; Kas tur aiz zvaigznēm? ; Caurais elkonīts ; Zirga asaras ; Vīna ķekari ; Neaizmirsteles. DZEJOĻI. Sniega klajumi un zilā debess ; Anniņa ; Zem zvaigznēm ; Naktī ; Vakarā ; Svētvakarā ; Bērna dvēselei.
        ISBN 9789934858079.

 

Vensko, Sandra. 
    Adele : [romāns] / Sandra Vensko. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 327, [1] lpp. ; 22 cm. - Grāmatas vāku noformējumā izmantota Sandras Vensko glezna "Adele", 2018.
        ISBN 9789934546723.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Джей-Джонс, С. 
    Зимняя песнь : [роман] / С. Джей-Джонс ; перевод с английского Надежды Сечкиной. - Москва : АСТ, 2019. - 443, [3] с. - (Лучшее молодежное фэнтези). - Ориг. назв.: Wintersong.
        ISBN 9785171127374.

 

Джеймс, Питер. 
    Абсолютное доказательство : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО ; ГрандМастер, 2019. - 541, [1] с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Absolute Proof.
        ISBN 9785040997664.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Леди Несовершенство : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. : ил. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041002077.

 

Кейн, Рейчел. 
    Темный ручей : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [3] с. - Ориг. назв.: Killman Creek. - На обложке: Продолжение бетселлера "Мертвое озеро".
        ISBN 9785041003265.

 

Кирьянова, Анна. 
    Ведерко мороженого : и другие истории о подлинном счастье / Анна Кирьянова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 468, [1] с. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых людей).
        ISBN 9785040997824.

 

Лапенья, Шери. 
    Посторонний в доме : [роман] / Шери Лапенья ; перевод с английского Дарьи Березко. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).Ориг.назв. A Stronger in the House.
        ISBN 9785171121464.

 

Михайлова, Евгения. 
    По осколкам разбитого зеркала / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041002695.

 

Михаэлидес, Алекс. 
    Безмолвный пациент : [роман] / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - Ориг. назв.: The Silent Patient.
        ISBN 9785040973453.

 

Моррис, Хезер. 
    Татуировщик из Освенцима : роман / Хезер Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 314, [3] с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Tattoist of Auschwitz.
        ISBN 9785389158771.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Разрушительница пирамид : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785041000721.

 

Сальников, Алексей. 
    Опосредованно : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] c. - (Классное чтение). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171133993.

 

Свечин, Николай. 
    Случай в Семипалатинске : роман / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина).
        ISBN 9785041006204.

 

Стукалин, Юрий. 
    Оскал "Тигра" : роман, повесть / Юрий Стукалин , Михаил Парфенов. - Москва : Вече, 2018. - 319 с. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785448400810. . - ISBN 9785448400827.

 

Уайт, Карен. 
    Траектория полета : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Л. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: Flight Patterns.
        ISBN 9785041005153.

 

 

Līdzīgi raksti