Nozaru literatūra

 

Ancāne, Gunta.

     Vecākiem. Par sevi un bērniem : atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu laimīgs / Gunta Ancāne ; Edgara Sima ilustrācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 147, [1] lpp.

 

Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai : [izstādes katalogs] / kataloga teksts, izstādes kurators Edžus Vējiņš ; Oskara Lapsiņa literārā redakcija ; māksliniece Līga Delvere. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
     ISBN 9789934861420.

 

Burbo, Līza.

     Klausi savu ķermeni savu labāko draugu uz Zemes / Līza Burbo ; tulkojusi Marika Saturiņa ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, 2018. - 334, [1] lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789984782959.

 

Dziesma. Svētki. Dzīve : stāsti par latviešu dziesmu svētkiem ārzemēs / sastādītāji: Marianna Auliciema u.c. - Rīga : "Latvieši pasaulē" muzejs un pētniecības centrs, 2015, ©2015. - 228 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 211.-212. lpp. un rādītājs: 217.-228. lpp.
     ISBN 9789934142864.

 

Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus u.c. - 3. izdevums, atkārtors un atjaunots. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 195 lpp. : sh., tab. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: [194.]-195. lpp.
     ISBN 9789984896205.

 

Īlena, Tatjana.
     Sociālā pedagoga darbs ar datoratkarīgajiem skolēniem : metodiskais līdzeklis / Tatjana Īlena. - Rīga : Aisma, 2019. - 56 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 13). - Bibliogrāfija: 56. lpp.
     ISBN 9789934858352.

 

Kindzule, Alise.

     Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana / Alise Kindzule ; Emīas Garjāņa ilustrācijas ; Zanes Eniņas priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 191 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 173.-181. lpp. un tēmu rādītājs: 182.-190. lpp.
     ISBN 9789934155918.

 

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2019 / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
     ISBN 9789934153976.

 

Latvijas Republikas Patentu valde.

     Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940 = The Latvian Patent Office and Inventorship in Latvia 1918-1940 / Sandra Laganovska priekšvārds ; LR Patentu valde. - Rīga : LR Patentu valde, 2018. - Rīga : McĀbols. , ©2018. - 565 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 x 25 cm. - Bibliogrāfija: 97.-99. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
     ISBN 9789934873225.

 

Laurinaitis, Eugenijs.

     Skatiens no spoguļa : sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm / Eugenijs Laurinaitis ; sakārtojusi Aušra Stanaitīte-Karsikiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daiga Lapāne ; vāka grafiskais noformētājs Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, 2019. - 216 lpp.
     ISBN 9789934202919.

 

Mazzālītis, Valentīns.

     Lielais liktenis / Valentīns Mazzālītis, Ilgvars Forands. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2018. - 78, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
     ISBN 9789934841323.

 

Pazīsti Latvijas zivis / sastādītājs Askolds Kļaviņš ; Dmitrija Paramonova ilustrācijas ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Gandrs, 2017. , ©2017. - 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, zivju dzimtu un zivju nosaukumi paralēli latviešu un latīņu valodā ; zivju sugu nosaukumi arī angļu, vācu, zviedru, igauņu, lietuviešu un krievu valodā. - Alfabētiskais rādītājs latīņu un latviešu valodā: 166.-[167.] lpp.
     ISBN 9789934801549.

 

Purēns, Vilnis.

     Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem / Vilnis Purēns ; Rudītes Kravales zīmējumi. - Rīga : RaKa, 2019. - ©2019. - 24 lpp. : ilustrācijas + [10] ats. lp. - Bibliogrāfija: 24. lpp.
     ISBN 9789984463957.

 

Snaiders, Timotijs.

     Melnā zeme : holokausts kā vēsture un brīdinājums / Timotijs Snaiders ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jumava, 2019. - 472 lpp. : kartes. - Bibliogrāfija: publicētie avoti 401.-445. lpp. un alfabētiskais rādītājs 446.-472. lpp.
     ISBN 9789934203206.

 

Tiņanova, Lidija.

     No bērnības atmiņām = Из воспоминаний детства / Lidija Tiņanova ; sastādījusi Tatjana Siņeļņikova ; tulkojusi O. Romanova. - Rēzekne : b.i., 2019. - 59 lpp. : il., foto.

 

Vilkersons, Maiks.

     Atbrīvošana : Jēzus atbrīvoti no elkiem, ko pielūdzam, un no ievainojumiem, ko nesam sevī / Maiks Vilkersons ; no angļu valodas tulkojusi Līga Fiļipova. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2019. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 260 lpp. ; 22 cm. - ("Atraduma" grāmatas). - Bibliogrāfija: 211.-242. lpp., alfabētiskais rādītājs: 243.-251. lpp.
     ISBN 9789984613949.

 

Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai / Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns". - [Balvi] : [Balvu "Vaduguns"], 2018. - 42 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.

 

Latvia and the United States : a new chapter in the partnership / editor Ivars Indāns. - Riga : Centre for East European Policy Studies, 2012. - 159 lpp., [8] lpp. iel. : krās. il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās).
     ISBN 9789934829208.

 

Visiting neighbours : 100 treasures of Estonia, Latvia and Lithuania = Eesti, Läti ja Leedu 100 aaret = Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi = 100 Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros paveldo vertybių / authors of texts: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Janis Zilgalvis, Siim Raie, Triin Reidla. - Tallinn : National Heritage Board of Republic of Estonia, 2018. - Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda. - 205, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 31 cm. - Teksts paralēli angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodā.
     ISBN 9789949729302.

 

Быкова, Анна Александровна.

     Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад! : [практические опыты, реальные истории, бесценные советы] / Анна Быкова. - Москва : АСТ, 2019. - 222, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Мамина главная книга).
     ISBN 9785171027186.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Auziņš, Arnolds.

     Sieviete neprot zaudēt : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 182, [1] lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789934203138.

 

Čemberlena, Diāna.

     Vijolniece : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 455 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers).
     ISBN 9789984359380.

 

Dimante, Inguna.

     Paslēptā dzīve : romāns / Inguna Dimante ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 221, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2019 (236). - Uz vāka: "Romānu konkursa laureāts".
     ISBN 9789934155697.

 

Ēriksone, Karolīne.

     Nomodā : [psiholoģiskās spriedzes romāns] / Karolīne Ēriksone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - 319, [2] lpp.
     ISBN 9789934155970.

 

Greize, Laura.

     Nolādētā : [dzeja] / Laura Greize. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. - Rīga : Sava grāmata, 2018. - 71 nenumurēta lpp. : fotogrāfijas.

 

Hants, Toms.

     Killera izvēle : romāns / Toms Hants ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359328.

 

Jēgers, Teobalds Roberts.

     Atgriezties no nāves : komas pacienta pieredze / Teobalds Roberts Jēgers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Tonija Stroda vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 140, [3] lpp. ; 20 cm.

     ISBN 9789934203190.

 

Kēlmans, Daniels.

     Tils : romāns / Daniels Kēlmans ; no vācu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 325, [2] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumam izmantota Fransisko Goijas glezna "El entierro de la Sardina" ("Sardīnes bēres").
     ISBN 9789934546778.

 

Kohs, Hermans.

     Vakariņas : [romāns] / Hermans Kohs ; tulkojums no angļu valodas, Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 256 lpp.
     ISBN 9789984236940.

 

Lencs, Zigfrīds.

     Pārbēdzējs : vēsturisks romāns / Zigfrīds Lencs ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Jumava, 2019. - 245, [2] lpp.
     ISBN 9789934203176.

 

Nuotio, Epu.

     Indīgais velnarutks : [izmeklē Elēna Lehde] / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, 2018. - 158 lpp. - (Izmeklē Elēna Lehde). - Epu Nuotio "Indīgais velnarurks ir pirmā grāmata dārzu detektīvu sērijā, kurā mūsdienu mis Mārpla, izbijusī kartogrāfe, atraitne Elēna Lehde apceļo pasaules skaistākos dārzus.
     ISBN 9789984334806.

 

Pāsilinna,Arto.  Milīgā indes brūvētāja : [ironisks detektīvstāsts] / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. - Riga : Pētergailis, 2019. - 190 lpp.
     ISBN 9789984334837.

 

Rūmnieks, Valdis.

     No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1980-2018 / Valdis Rūmnieks ; vāka foto autore Ligita Kovtuna ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 232 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Rakstnieka memuāru 2. grāmata, turpinājums grāmatai "Starp Mežaparku un Murjāņiem".
     ISBN 9789934080487.

 

Starobiņeca, Anna.

     Paskaties uz viņu : [autobiogrāfisks stāsts] / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 239, [1] lpp.
     ISBN 9789984237329.

 

Taska, Ilmars.

     Pobeda 1946 : romāns / Ilmars Taska ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, 2019. - 247 lpp.
     ISBN 9789934203145.

 

Vuds, Toms.

     Hameleons : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 444 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359342.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович.

     Московская сага : [трилогия] / Василий Аксенов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 510 с.
     Книга 2. Война и тюрьма.
     ISBN 9785699970568.

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна).

     Ночное солнце : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [1] с.
     ISBN 9785171133030.

 

Волконская, Оксана.

     Ненавижу любя : роман / Оксана Волконская. - Москва : АСТ, 2019. - 252, [1] с.
     ISBN 9785171131111.

 

Грин, Эллен.

     Лабиринты веры : [роман] / Эллен Грин ; перевод с английского М. Павлычевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с.
     ISBN 9785041003401.

 

Лавряшина, Юлия Александровна.

     Навеки твой : сборник / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] с.
     ISBN 9785040995417.

 

Луганцева, Татьяна.

     И целый мир против! : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2019. - 315, [1] с. - (Иронический детектив).
     ISBN 9785171118075. . - ISBN 9785171117993.

 

Маршалл, Майкл.

     Кровь ангелов : трилогия / Майкл Маршалл ; перевод с английского Кирилла Плешкова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 475, [2] с. - Третья книга трилогии.
     Книга 3.
     ISBN 9785389158429.

 

Миронова, Наталья.

     Возраст Суламифи : роман / Наталья Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 345, [2] с.
     ISBN 9785041001414.

 

Наумов, Иван.

     Балканский рубеж : [роман] / Иван Наумов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 445 с. ; 21 см.
     ISBN 9785040996469.

 

Перова, Евгения.

     Только ты одна : [роман] / Евгения Перова. - Москва : АСТ, 2019. - 314, [1] с.
     ISBN 9785041010881.

 

Рамазанов, Алескендер.

     Трагедия в ущелье Шаеста : [роман] / Алескендер Рамазанов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 284, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785041001483.

 

Рейд, Тейлор Дженкинс.

     В горе и в радости : [роман] / Тейлор Дженкинс Рейд ; перевод с английского Ирины Крупичевой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 377, [2] с.

     ISBN 9785040992270.

 

Рубина, Дина Ильинична.

     Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина ; в оформлении использована картины Б. Карафелова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 478 с.
     Книга 2. Белые лошади.
     ISBN 9785040995530.

 

Симонас.

     Человек с собачкой : [роман-притча] / Симонас ; редактор Инесе Розе. - Рига : [Симонас], 2017. - 415 с.
     ISBN 9789934191756.

 

Солнцева, Наталья.

     Опасная невеста : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] c.

     ISBN 9785171128203.

 

Līdzīgi raksti