Nozaru literatūra

 

Beresņeva, Anna.
    Māmiņ, nekliedz uz mani! : audzināšana bez sodiem, kliedzieniem un histērijas / Anna Beresņeva ; [no krievu valodas tulkojusi Kristīne Diga ; mākslinieks U. Baltutis]. - Rīga : Avots, [2019]. - 244 lpp.
        ISBN 9789934534966

 

Blekija Šerona.
    Dzīvot ar brīnuma izjūtu : kā atklāt katras dienas burvību un veidot dzīvu saikni ar pasauli / Šerona Blekija ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; vāka autors Maris Garjānis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934576188.

 

Dubkēvičs, Lotārs.
    Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dubkēvičs ; recenzenti: Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, Dr.soc.sc. Vladimiras Gražulis, Dr.habil.psych. Aleksandrs Vorobjovs. - Rīga : RaKa, [2019]. , ©2019. - 150 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 123.-141. lpp.
        ISBN 9789984464015.

 

Marijs, Duglass.
    Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, islāms / Duglass Marijs ; tulkojums: Valters Grīviņš. - [Rīga] : Apvārsnis, [2018]. , ©2018. - 332 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 316.-332. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - Ziņas par autoru uz vāka atloka.
        ISBN 9789934870927.

 

Milēviča, Inga.
    Veiksmes retorika : [mācību līdzeklis] / Inga Milēviča ; [recenzenti Dita Liepa, Renāte Cāne]. - Rīga : Burtene, 2019. - 256 lpp. : ilustrācijas. - Izmantotā literatūra: 239. - 244. lpp. . - Izmantoto daiļliteratūras un folkloras avotu saraksts: 244. - 245. lpp. . - Izmantoto publicistikas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu saraksts: 245. - 246. lpp. . - Izmantoto spēlfilmu, animācijas , televīzijas, dokumentālo filmu un seriālu saraksts: 246. - 251. lpp.
        ISBN 9789984833149.

 

Račs, Andris.
    Ceļā uz mīlestību : sieviete, vīrietis un zvaigznes / Andris Račs. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 231, [1] lpp : il.
        ISBN 9789934203459.

 

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autoru kolektīva vadītāja Dr.psych. K. Mārtinsone ; recenzenti: D.h.c. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine, Dr.psych. Anita Pipere, Dr.med. Natalja Jakušenko ; literārā redaktore Indra Orleja ; vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2019. , ©2019. - 415 lpp. : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 336.-399. lpp.

        ISBN 9789934563522.

 

Ницше, Фридрих.
    Так говорил Заратустра : книга для всех и ни для кого : перевод с немецкого / Ф. Ницше. - Москва : АСТ, 2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая мировая классика).
        ISBN 9785171144142.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Diletanta sapnis / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2019]. , ©2019. - 278, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880372.

 

Ģurko, Lāslo.
    Doktora Fausta laimīgais gājiens uz elli : [romāns] / Lāslo Ģurko ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; [redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains]. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - Tulkotājas piezīmes: 391.-[392.] lpp.
        ISBN 9789934585036.

 

Hotorns, Nataniēls.
    Dvēseles mākslinieks : proza / Nataniēls Hotorns ; no angļu valodas tulkojusi, priekšvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2019. - 199, [2] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411248.

 

Ikstena, Nora.
    Mīlestība : stāstu un eseju izlase / Nora Ikstena ; autores atlase un sastādījums ; Aivars Vilipsōns, grafika ; Katrīna Vasiļevska, dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 211, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm.
        ISBN 9789934546884.

 

Montefjore, Santa.
    Slepenās stundas / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains; Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 494 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359595.

 

Nemiera, Linda.
    Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp.
        ISBN 9789934082863.

 

Pranka, Ingūna.
    Klusuma kliedziens : mistisks detektīvromāns / Ingūna Pranka ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 189, [1] lpp : il.
        ISBN 9789934203640.

 

Siliņš, Ziedonis.
    Latviešu leģionāra piezīmes / Ziedonis Siliņš ; manuskripta sagatavošana izdošanai: Inge Davidjants ; vāka dizains: Jaana Davidjants ; grāmatas tapšanā piedalījās: Dina Kārkliņa, Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 251 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984359557.

 

Priede, Dace.
    Kur sarkanas ogas auga : romāns / Dace Priede ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 331, [5] lpp. : faksimili, ilustrācija, plāns ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 324.-[332.] lpp. un [333.] lpp.
        ISBN 9789934084256.

 

Sudrabu Edžus.
    Dullais Dauka / Sudrabu Edžus ; [atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Indriķa Zeberiņa ilustrācijas]. - Rīga : Jumava, 2017. - 69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvijai 100). - 5.-6.
        ISBN 9789934200724.

 

Vensko, Sandra.
    Pieres vieta / Sandra Vensko ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 91, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934546938.

 

Zusta, Zane.

    aiz durvīm / Zane Zusta ; vāka dizains: Aigars Mamis ; redaktore Jana Boikova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 127, [1], 93, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā vārdi attēloti ar mazajiem burtiem. . - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.

        Pirmā daļa. Emmas stāsts ; Otrā daļa. Annas stāsts.

        ISBN 9789934082382.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Moriarty, Liane.
    Big Little Lies / Liane Moriarty. - London : Penguin Books, 2014. - 481, [1] p. - (The Number One Bestseller).
        ISBN 9781405931564.

 

Sepetys, Ruta.
    Ashes in the Snow / Ruta Sepetys. - New York : Penguin Book, 2011. - 352, [14] p. ; 21 cm. - (A New York Times Bestseller).
        ISBN 9781984836748.

 

Sparks, Nicholas.
    Every breath / Nicholas Sparks. - London : Sphere, 2018. , ©2018. - 312 p. ; 23 cm. - (International Number One Bestseller).
        ISBN 9780751567762.

 

Sparks, Nicholas.
    Two by Two / Nicholas Sparks. - London : Sphere, 2016. , ©2016. - 551 p. ; 17 cm. - (International Number One Bestseller).
        ISBN 9780751568684.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Опрокинутая реальность : [детективный роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 348 с. ; 21 см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041045692.

 

Берри, Джулия.
    Нежная война : роман / Джули Берри ; перевод с английского М. Артемовой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2019. - 541, [2] с. ; 20 см. - (Young Adult. Бестселлеры).
        ISBN 9785041052331.

 

Бочарова, Татьяна.
    Ромео должен повзрослеть : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 20 см. - 16+.
        ISBN 9785041038441.

 

Гептинг, Кристина.
    Сестренка : роман / Кристина Гептинг. - Москва : Эксмо, 2019. - 187, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041050078.

 

Гранже, Жан-Кристоф.
    Земля мертвых : роман / Жан-Кристоф Гранже ; перевод с французского М. Брусовани, Р. Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 534, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389163423.

 

Даль, Арне.
    Безлюдные земли : роман / Арне Даль ; перевод со шведского Виктории Петруничевой. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171042912.

 

Дашкова, Полина.
    Горлов тупик : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Жанpы, 2019. - 510, [1] с.
        ISBN 9785171107024.

 

Дезомбре, Дарья.
    Сеть Птицелова : роман / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Интелектуальный детективный роман Дарьи Дезомбре).
        ISBN 9785041002718.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Змеиный гаджет : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041049270.

 

Кейн, Рейчел.
    Волчья река : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [3] с. ; 21 см. - На обложке: Продолжение цикла "Мертвое озеро".
        ISBN 9785041045494.

 

Малышева, Анна.
    Клетка для сверчка : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Жанры арт детектив).
        ISBN 9785171144838.

 

Маринина, Александра.
    Другая правда : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: 50-й юбилейный роман.
        Том 2.
        ISBN 9785041050139.

 

Мосс, Кейт.
    Огненные палаты : [роман] / Кейт Мосс ; перевод с английского Ирины Тетериной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. , ©2019. - 539, [2] с. ; 22 см. - (The Big Book).
        ISBN 9785389155527.

 

Нестерова, Наталья.
    Дом учителя : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. ; 20 см. - (Разговор по душам).
        ISBN 9785171169503.

 

Поволяев, Валерий.
    Здесь, под небом чужим : [роман] / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2019. - 303 с. ; 21 см. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785444456354.

 

Холер, Франц.
    Стук : пер. с нем. / Франц Холер ; перевод с немецкого В. Куприянова. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 246, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785386105891.

 

Шаттам, Максим.
    Да будет воля твоя : роман / Максим Шаттам. - Москва : АСТ, 2019. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Короли французского триллера).
        ISBN 9785171150105.

 

Līdzīgi raksti