Nozaru literatūra

 

Baltijas ceļš 30 / bukleta veidotāji: Sarmīte Ēlerte, Dainis Īvāns, Anna Zeibārte, Līga Gaisa, Inga Bika ; dizains: Ervīns Elliņš. - [Rīga] : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. - 70 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 17 x 23 cm. - (Latvija 100). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 69. lpp.
        ISBN 9789934801082.

 

Baltiņa, Dace.
    Diagnoze vēzis : kā saprast slimību un tās ārstēšanu / Dace Baltiņa ; mākslinieks Modris Brasliņš ; literārā redaktore Regīna Jozauska. - [Babīte] : Dzīvības koks, 2019. - [Rīga] : Adverts. , ©2019. - 302, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934198731.

 

Fridžeri, Flāvija.
    Sievietes mākslinieces / Flāvija Fridžeri. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - 175 lpp. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 168.-174. lpp.
        ISBN 9789984237404.

 

Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā : Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja, zinātniskā redaktore, ievada un kopsavilkuma autore Dr.philol. Māra Grudule ; recenzenti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; literārās redaktores: Dr.philol. Ieva E. Kalniņa, Dr. Inga Probst, Dr.philol. Elita Saliņa ; tulkotājas: Dr.philol. Beata Paškevica, Sabine Jordan, Dr.philol. Elita Saliņa, Margarita Spirida ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 559 lpp.
        ISBN 9789984893327.

 

Krokere, Peta.
    Veģetārieša bībele / Peta Krokere ; tulkotājs Kristaps Šoriņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 384 lpp., [16] lpp. : il. ; 26 cm. - Rādītājs: 372.-384. lpp.
        Organisma sistēmu veselība -- Veselīgi pārtikas produkti -- Veģetārs uzturs -- Receptes.
        ISBN 9789934028298.

 

Margēviča, Agnese.
    Brālība² / Agnese Margēviča. - Rīga : Dienas mediji, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 9789934872914.

 

Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss! : 9. Rēzeknes kājnieku pulkam - 100 / sastadījuši Kaspars Strods, Anna Līpenīte ; tulkojums: Ilze Oļehnoviča (angļu valodā), Janīna Miņina (krievu valodā). - Rēzekne : Latgales kultūrvēstures muzejs, 2019. - Rēzekne : Latgales Druka. - 127 lpp. : fotogrāfijas ; 14 cm.
        ISBN 9789934199912.

 

Oga, Emīlija.
    Veģetārais galds : pavāru grāmata ar 417 veģetāro ēdienu receptēm / Emīlija Oga ; red. Ilze Sausiņa ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava. - Grāmata sagatavota pēc 1935. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 175, [1] lpp. ; 17 cm. - (Latvijas kulinārais mantojums).
        ISBN 9789934019838.

 

Pīks, Tims.
    Pajautā astronautam / Tims Pīks ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 263, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
        ISBN 9789934083952.

  

Remess, Andžils.
    Noslēpumainā karosta / Andžils Remess, Juris Raķis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. , ©2019. - 196, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm. - (Nezināmās vēstures lappuses).
        ISBN 9789934156915.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    To laiku uzdrīkstēšanās : vēl reizi dažas teorētiskas un paša atziņas par Latviju / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveri] : [Pēteris Sakalaurs], 2018. - [Grēnes], Olaines novads : Drukātava. - 105 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 101.-103. lpp. - Eduarda Virzas dzejolis "Karogs", 78. lpp. ; Kārļa Ulmaņa dzejolis "Viena taisnība visiem", 81.-82. lpp. ; Veronikas Strēlertes dzejoļi "Kādam latvietim", "Valdnieka vakars", "Pēdējā skate", 83.-84. lpp. ; Friča Bārdas dzejoļi "Dzimtene un tāle", "Pēdējā dziesma", "Nojautas", 93.-95. lpp.
        ISBN 9789934868344.

 

Šmite, Astra.
    Latviešu literatūra pasaulē : latviešu tulkotās literatūras saraksts, 1990-2018 / sarakstu sastādīja Astra Šmite ; redaktori: Kristaps Kuplais, Evija Skaistkalne ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2019]. , ©2019. - 39 lpp.

 

Štāla, Stefānija.
    Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas : kā atrisināt (gandrīz) visas problēmas / Stefānija Štāla ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [283.]-285. lpp.
        ISBN 9789934887307.

 

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos /notikumos / atmiņās / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - Rīga : Valsts kanceleja, 2018. - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - (Latvija 100). - Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. - Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zelmenis, Dzintars Gilba.
        1. grāmata. 1920-1922.
        ISBN 9789934822537.

 

Varas Latvijā : no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij : esejas / Mārīte Jakovļeva, Toms Ķikuts, Edgars Ceske, Ivars Ījabs, Inese Runce [un vēl 5 autori] ; recenzenti: Guntis Zemītis, Jānis Krēsliņš, Gints Apals [un vēl 4 recenzenti] ; zinātniskais redaktors Juris Goldmanis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Zane Ernštreite ; tekstu angļu valodā tulkojis Kārlis Streips ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; ievads: Egils Levits. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 876 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 850.-876. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Gatis Krūmiņš, Toms Ķencis, Agita Misāne. . - Recenzenti arī: Valters Ščerbinskis, Kaspars Zellis, Mārtiņš Mintaurs, Daina Bleiere. . - Ziņas par autoriem: 844.-847. lpp.
        ISBN 9789934184239.

 

Карр, Аллен.
    Легкий способ бросить азартные игры : перевод с английского / Аллен Карр. - Москва : Добрая книга, 2019. - 311 с.
        ISBN 9785981247361.

 

Шарма, Робин.
    Клуб "5 часов утра" : Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой"феррари" : перевод с английского языка / Робин Шарма. - Москва : АСТ, [2019]. - 469, [2] c. ; 21 cм. - (Шарма: Уроки мудрости).
        ISBN 9785171185992.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - [Rīga] : Ascendum, 2019. - [Rīga] : Dardedze. , ©2019. - 207 lpp. 
        ISBN 9789934879517.

 

Ikaunieks, Antons.
    Ceļš uz jūru / Antons Ikaunieks ; redaktore Anita Freiberga ; datormākslinieks Kaspars Vēveris. - Rīga : Jūras informācija, 2018. - 383 lpp.

 

Kaija, Ivande.
    Iedzimtais grēks / Ivande Kaija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 654, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934081538.

 

Kalvīno, Italo.
    Ja reiz ziemas naktī ceļinieks : [romāns] / Italo Kalvīno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 285 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984237787.

 

Krekle, Maija.
    Klusums izmisīgs / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/11 (245). - Ziņas par autori: uz 3. vāka.
        ISBN 9789934156564.

 

Krisburgas puorsakas / sastādīja Spodris Bērziņš ; ilustrēja Tatjana Tkačova ; priekšvārda autors Juris Urtāns. - [Krustpils novads] : [Spodris Bērziņš], 2019. - 228 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, latgaliešu rakstu valodā un sēļu izloksnē.
        ISBN 9789934199417.

 

Lemetrs, Pjērs.
    Trīs dienas un viena dzīve : romāns / Pjērs Lemetrs ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 189, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934083389.

 

Liģere-Uķe, Liesma.
    Rozīte tvīkst : erotiska dzeja / Liesma Liģere-Uķe ; māksliniece Solveiga Kļaviņa. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. , ©2019. - 201 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934554216.

 

Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts.
    Laika apstākļi sirdij : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrsovīts ; sastādītāja, vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. - 299 lpp. : ilustrācija ; 20 cm.
        ISBN 9789934587207.

 

Lolere, Liza.
    Nemosties / Liza Lolere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 429, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359625.

 

Purinaša, Ligija.
    Sīvīte / Ligija Purinaša ; muokslineica Ilze Gailāne ; redaktore Ilze Sperga. - [Rēzekne] : Bīdreiba "Hronologeja", 2019. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2019. - 95 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934199646.

 

Rauds, Reins.
    Rekonstrukcija : romāns / Reins Rauds ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Peeter Laurits. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - Kultūrkapitāla Literatūras gada balva.
        ISBN 9789984237701.

 

Sandrels, Žiljēns.
    Brīnumu istaba / Žiljēns Sandrels ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2019. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autoru uz 4. vāka.
        ISBN 9789934082566.

 

Svīre, Māra.
    Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 119 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084317.

 

Upenieks, Reinis.
    Piens un augļi - mani draugi! : 1.-3. klase : interesanti uzdevumi bērniem kopā ar vecākiem / teksts, uzdevumi: Reinis Upenieks, Ineta Upeniece ; mākslinieks Artūrs Kalniņš. - Rīga : [Lauku atbalsta dienests], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 21 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - III.
        ISBN 9789934198922.

 

Velss, Herberts Džordžs.
    Kipss : romāns / Herberts Džordžs Velss ; redaktors Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, [2019]. - 445, [1] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411255.

 

Volkers, Mārtins.
    Slepkavība Dordoņā : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 267, [2] lpp. ; 22 cm. - (Izmeklē policijas šefs Bruno).
        ISBN 9789934081798.

 

Žīgure, Anna.
    Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda Žīgure. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 200, [7] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934156854.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Астахов, Павел Алексеевич.
    Инвестор : [роман] / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Современный российский детектив).
        ISBN 9785041035587.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Месяц надежды / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041035501.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна.
    Гибельный голос сирены : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. ; 17 см. - (Никаких запретных тем!).
        ISBN 9785040932733.

 

Данилова, Анна.
    Два лица Пьеро : детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 c. ; 20 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041071929.

 

Диккер, Жоэль.
    Исчезновение Стефани Мейлер / Жоэль Диккер ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ ; CORPUS, [2019]. , ©2019. - 669, [1] с. ; 22 cм.
        ISBN 9785171100322.

 

Достоевский, Федор Михайлович.
    Преступление и наказание : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 672, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - Библиография в примечаниях: с. 639-668.
        ISBN 9785389022799.

 

Дяченко, Марина.
    Луч / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785040972098.

 

Киланд, Ви.
    Моя прекрасная ошибка / Ви Киланд ; перевод с английского Валентины Бологовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Modern love).
        ISBN 9785041049591.

 

На солнце или в тени : сборник рассказов / Б. Эббот, Д.Д. Блок, Р.О.Батлер, Л. Чайлд, Н. Кристофер ; под редакцией Лоренса Блока ; перевод с английского Т. Покидаевой, А. Соколова. - Москва : АСТ, 2017. - 351, [12] с. : ил. ; 21 см. - (Тёмная башня). - Авторы также: М. Коннелли, Д. Дивер, К. Фергюсон, С. Кинг,Д. Р. Лансдейл, Г. Левин, У. Мур, Д. К. Оутс, К. Нелскотт, Д. Сантлоуфер, Д. Скотт, Л. Блок.
        ISBN 9785171024307.

 

Солнцева, Наталья.
    Хозяйка книжного магазина / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171134525.

 

Степанова, Татьяна.
    Умру вместе с тобой : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 с. ; 21 см. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785041046156.

 

Уокер, Уэнди.
    Эмма в ночи : роман / Уэнди Уокер ; перевод с английского В. Липки. - Москва : АСТ ; Жанpы, 2019. - 382, [1] с. ; 21 cm. - (Двойное дно: всё не так, как кажется).
        ISBN 9785179829003.

 

Līdzīgi raksti