Nozaru literatūra

 

Barreta, Elīna.
    Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 96. lpp.
        ISBN 9789934084904.

 

Bikova, Anna.
    "Ideālas mammas" attīstošās nodarbības / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; zīmējumi uz vāka Alexandra Dikaia ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2020]. - 261 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934590061.

 

Driņķe, Zane.
    Kvalitātes vadības sistēmas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai : monogrāfija / Zane Driņķe ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule, Ph.D. Marta Kovačova. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2019. - [Grēnes, Olaines pagasts] : SIA "Drukātava", 2019. , ©2019. - 272 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 73). - Bibliogrāfija: 252.-261. lpp. - Īsa anotācija angļu valodā.
        ISBN 9789934543234.

 

Hanovs, Deniss.
    Asiņainā rītausma Parīzē : 1789. gada revolūcija kā mediju notikums / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns ; recenzenti: Ilva Skulte, Ivans Jānis Mihailovs, Vladislavs Malahovskis ; grāmatas mākslinieciskais dizains: Daniils Vjatkins ; redaktores: Inta Rozenvalde (latviešu valoda), Andra Damberga (angļu valoda). - Rīga : Zinātne, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 341 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 328.-340. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934549878.

 

Hills, Napoleons.
    Domā un kļūsti bagāts! / Napoleons Hills ; Aigara Truhina vāka dizains ; Paula Prauliņa tulkojums latviešu valodā ; redaktore Zane Seņkova. - Atjaunots un pārstrādāts oriģinālizdevums ar komentāriem un alfabētisko rādītāju / Rosa Kornvela redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 445 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - (Motivējošās literatūras klasika). - Alfabētiskais rādītājs: 433.-445. lpp.
        ISBN 9789934066887.

 

Rors, Ričards.
    Universālais Kristus : kā aizmirsta patiesība var izmainīt visu, ko redzam, kam ticam un uz ko ceram / Ričards Rors ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tiopgrāfija. , ©2019. - 270 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [256.]-270. lpp.
        ISBN 9789934084867.

 

Uģis Kuģis.
    Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ; sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934203916.

 

Беляков, Алексей.
    Алла Пугачева : жизнь и удивительные приключения великой певицы : самая честная биография / Алексей Беляков. - Москва : Комсомольская правда, 2019. - 332, [3] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785447003364.

 

Ротова, Ирина.
    Психология и психосоматика женского здоровья : о чем молчат болезни / Ирина Ротова. - Москва : АСТ, 2020. - 223 с. ; 22 cm + иллюстрации. - (Доктор Блогер).
        ISBN 9785171093662.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Ceļā : romāns / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084768.

 

Gārdnere, Liza.
    Noķeriet mani / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 507, [1] lpp. ; 20 cm. - (The New York Times Bestsellers). - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789984359687.

 

Karlena, Odrija.
    Kalendāra meitene : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktores: Kristīne Kupce, Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 333, [3] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; I).
        1. grāmata. Janvāris - marts.
        ISBN 9789934083365.

 

Kouls, Daniels.
    Lupatu lelle : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 396, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934084881.

 

Krofta, Ketrina.
    Divkāršais zaudējums : aizraujošs psiholoģiskais trilleris / Ketrina Krofta ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - PNB Print. , ©2020. - 395 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359137.

 

Makinērnija, Monika.
    Dzīves ceļojums / Monika Makinērnija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 508 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules Bestsellers).
        ISBN 9789984359694.

 

Poikāne, Sarmīte.
    Mammas kleitas un teātra bize / Sarmīte Poikāne ; sastādītājs Agnese Piļāne ; Keitlinas Poikānes ilustrācijas ; Meldras Gailānes anotācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 264 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934587368.

 

Rukšāne, Dace.
    Krieva āda : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Kristiana Rukuta vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 220, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantota Līgas Ķempes ilustrācija.
        ISBN 9789934546990.

  

Zīle, Baiba.
    Aukstākā ziema simt piecdesmit gados : [stāstu krājums] / Baiba Zīle ; illustrāciju autors Māris Bišofs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 288 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083884.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Правило профессионалов / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041074463.

 

Баринова, Любовь.
    Ева : роман / Любовь Баринова. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Классное чтение).
        ISBN 9785171179793.

 

Веденеев, Василий.
    Бальзам Авиценны : роман / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2019. - 509, [2]с. ; 21 см. - (Исторические приключения).
        ISBN 9785448412158.

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Идеальная жена / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041068011.

 

Гиголашвили, Михаил.
    Толмач : роман / Михаил Гиголашвили. - Москва : ACT, 2020. - 666, [6] c. ; 20 cm. - (Новая русская классика). - Финалист премии Большая книга. - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171204778.

 

Глуховский, Дмитрий (Дмитрий Алексеевич.
    Сумерки : [роман] / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2019. - 310, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского). - Лауреат премии Les Utopiales 2014 года.
        ISBN 9785170920006.

 

Гребе, Камилла.
    Оцепенение : [роман] / Камилла Гребе ; перевод со шведского Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ, 2020. - 410, [2] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски). - Продолжение романа "Дневник моего исчезновения".
        ISBN 9785171135317.

 

Грин, Джон.
    Уилл Грейсон, Уилл Грейсон : [роман] / Джон Грин, Дэвид Левитан ; перевод с английского языка Юлии Федоровой. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Mainstream. Лучшее). (Виноваты звезды).
        ISBN 9785171198503. . - ISBN 9785170966660.

 

Корри, Джейн.
    Ваш муж мертв : роман / Джейн Корри ; перевод с английского Н. Огиенко. - Москва : АСТ, 2020. - 446 с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785171121952.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Падение Ворона : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 cm. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785171189921.

 

Матвиенко, Анатолий.
    Укус хаски : [роман] / Анатолий Матвиенко. - Москва : Вече, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (В сводках не сообщалось…).
        ISBN 9785448411670.

 

Миронина, Наталия.
    Анатомия одной семьи : роман / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).
        ISBN 9785041042998.

 

Романова, Галина.
    Игры небожителей : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 320 с. ; 21 см. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785041073381.

 

Ронина, Елена.
    Стеклянные дети : роман / Елена Ронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] c. ; 21 cm. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной).
        ISBN 9785041079284.

 

Тенн, Уильям.
    Непристойные предложения : [сборник] / Уильям Тенн ; перевод с английского И. Гурова. - Москва : АСТ, 2018. - 799 с. : ил. ; 22 cm. - (Мастера фантазии).
        ISBN 9785171098704.

 

Уэст, Кейси.
    Возможно, на этот раз : роман / Кейси Уэст ; перевод с английского А. Филоновой. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 cm. - (Повезет в любви).
        ISBN 9785171172947.

 

Фитцек, Себастьян.
    Инквизитор : роман / Себастьян Фитцек, Михаэль Тсокос ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 254, [1] с. ; 23 cm. - (Иностранный детектив).
        ISBN 9785227089755.

 

Якимов, Александр.
    Звон, сходящий с колоколен... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви / редактор, автор вступительной статьи Александр Якимов ; вступительное слово Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, Яниса Урбановича ; фотографии Александра Дукшта. - Лудза : [б.и.], 2019. - 152 c. : иллюстрации, фотографии ; 22 сm. - Автор указан на обороте титулнова листа.
        Часть 3.
        ISBN 9789934865626.

 

Līdzīgi raksti