Nozaru literatūra

 

Ančevska, Ieva.  

    Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti Dr. philol. Janīna Kursīte, Dr. pharm. Vija Eniņa ; vāka ilustrācijas un foto autore Beāte Ančevska ; fotogrāfiju autori Beāte Ančevska, Ieva Ančevska, Vilnis Lejnieks, Maija Skrējāne ; redaktore Jolanta Treile ; vācu teksta redaktors Agris Timuška ; angļu teksta redaktore Anita Grauduma ; maketētājs un vāka grafiskā dizaina autors Oskars Stalidzāns. - Rīga : Apgāds "Zinātne", 2020. - 415 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm. - Avoti un literatūra 399.-415. lpp.

        ISBN 9789934549922.

 

Bahs, Deivids.  

    Latte faktors : kāpēc nav jābūt bagātam, lai dzīvotu bagāti / Deivids Bahs, Džons Deivids Manns ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 156, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: New York Times #1 bestsellera "Automātiski miljonārs" autors.

        ISBN 9789934086267.

 

Kenfīlds, Džeks.  

    Cāļa zupa dvēselei : stāsti / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens, Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Heidija Krupa ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 384 lpp. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģinālais nosaukums: Chicken Soup for the Soul. - Uz vāka : 20. jubilejas izdevums. . - Bestsellers, kas pārdots vairāk nekā 8 miljonos eksemplāru. . - Visi iemīļotie stāsti un vēl 20 jauni stāsti nākamajiem 20 gadiem.

        ISBN 9789934081927.

 

Morozova, Natālija.  

    Meitene hameleons : stāsts par psihisku slimību un ārstēšanos no tās / Natālija Morozova, Tarass Ivaščenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 207, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934085789.

 

Ņūmarka, Eimija.  

    Cāļa zupa dvēselei : stāsti / Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Frena Drešere ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 480 lpp. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģinālais nosaukums: Chicken Soup for the Soul : Find Your Inner Strenght. - Uz vāka : 101 iedvesmojošs stāsts par dzīvesprieku, pozitīvo domāšanu un grūtību pārvarēšanu.

        ISBN 9789934082641.

 

Sports un "Likteņdārzs" Latvijas nākotnei : izdevums veltīts mūsu tautas likteņa biedriem - represijās cietušajiem, bojā gājušajiem sportistiem un sporta darbiniekiem / par izdevumu atbild D. Znatnajs, A. Brūne, R. Apine ; foto: G. Bernhards ; Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība, Latvijas sporta muzejs. - [Rīga] : [Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība], [2018]. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Latvija 1000). - Rādītājs: 84.-89. lpp.

        ISBN 9789948730057. . - ISBN 978993487380.

 

Ūdris, Jānis.  

    Ivande Kaija : sievietes dzelme : biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ; vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934084072.

 

Vasilevska, Evija.  

    Evalds Vasilevskis / teksta autore Evija Vasilevska ; ievads: Anna Rancāne ; mākslinieks Bitty Fomins ; tulkojums angļu valodā: Kintija Puzāne. - [Rēzekne] : Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba "Pūdnīku skūla", [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Teksts latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā.

        ISBN 9789934199615.

 

Евдокименко, Павел Валериевич.  

    Принцип пуповины. Анатомия везения : научный подход к ненаучным понятиям / Павел Евдокименко. - Москва : АСТ, 2020. - 221, [3] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).

        ISBN 9785171210960.

 

Персиваль, Бронвен.  

    Заново изобретая колесо : молоко, микробы и битва за настоящий сыр / Бронвен Персиваль, Фрэнсис Персиваль ; перевод с английского Аркадия Кабалкина. - Москва : Азбука Бизнес ; Азбука-Аттикус, 2019. - 364, [3] с. : иллюстрации ; 22 см.

        ISBN 9785389131248.

 

Сазонов, Андрей.  

   Мифы о микробах и вирусах : как живет наш внутренний мир / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).

        ISBN 9785171137564.Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.  

    Veneras otrā piedzimšana / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. , ©2020. - 278, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

        ISBN 9789984880389.

 

Apškrūma, Kornēlija.  

    Mīļumvārdi : apsveikumi, vēlējumi / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.

        ISBN 9789934086885.

 

Auziņš, Arnolds.  

    Astotais bauslis : romāns / Arnolds Auziņš ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 205, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934203954.

 

Brīdaka, Lija.  

    Atbalss bez balss : [romāns] / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktores Eva Jansone, Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2/2020 (248). - Nosaukumā visi vārdi rakstīti ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934157141.

 

Butrima, Danuta.  

    Bezgrēcīgās kūkas : romāns / Danuta Butrima ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223, [1] lpp. : il., portr. - (Vakara romāns ; 4/2020 (250). - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934157189.

 

Deģis, Arvīds.  

    Nesodāmais avantūrists jeb Edija Kāļa neparastais dzīvesstāsts : provokatīvs mūsu paaudzes romāns / Arvīds Deģis ; redaktore Sandra Skuja ; Signes Cinītes dizains. - Rīga : Biedrība "Apgāds Slepenie Aģenti", 2019. - 188 lpp. : portreti ; 20 cm. - Visi notikumi un personas ir izdomātas, daļa faktu aizgūti no masu medijiem, jebkuras sakritības ir nejaušas un iespējamas tikai pateicoties autora nevaldāmai fantāzijai.

        ISBN 9789934845093.

 

Džordano, Rafaella.  

    Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : [romāns] / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.

        ISBN 9789934085383.

 

Folija, Lūsija.  

    Viesu saraksts : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Apgāds "Kontinents", 2020. - 411, [5] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka "The No. 1 Sunday Times Bestseller".

        ISBN 9789984359809.

 

Gekišs, Nauris.  

    Variācijas četros gadalaikos : [dzejoļu krājums] : sirsnīgs veltījums draugiem un tuvākajiem / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2020. - Olaine : Drukātava. , ©2020. - 342 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934888410.

 

Henrijs, O.  

    21 stāsts : stāsti / O. Henrijs ; no angļu valodas tulkojis Alberts Dzenītis ; mākslinieks Valdis Villerušs ; Valda Villeruša, Otto Zitmaņa ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2020. - 190 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934203923.

 

Korīta, Maikls.  

    Ja viņa modīsies / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359816.

 

Kouls, Daniels.  

    Bende : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 395, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934086106.

 

Latviešu fabulas lieliem un maziem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne ; dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - 5.-6. - Autori: Fridrihs Mālberģis, Juris Alunāns, Ādolfs Alunāns, Vensku Edvarts, Doku Atis, Pēteris Sarķis, Pērsietis, Rainis, Vilis Plūdonis, Jānis Miezis, Andrejs Upīts, Fricis Bārda, Alberts Kronenbergs, Pēteris Sils, Andrejs Balodis, Ignats Muižnieks, Laimonis Pēlmanis, Dzidra Rinkule-Zemzare, Valdemārs Ancītis, Valdis Rūja, Valdis Artavs, Arnolds Auziņš, Pēteris Jurciņš, Jānis Plotnieks, Imants Lasmanis, Ojārs Vācietis, Agra Tomkalne, Leontīne Apšeniece, Jānis Baltvilks, Māris Čaklais, Pēters Brūveris. . - Rādītāji: 138.-[144.] lpp.

        ISBN 9789934079535.

 

Mariņina, Aleksandra.  

    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. sējums.

        ISBN 9789934875786.

 

Mariņina, Aleksandra.  

    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2020. - 333, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. sējums.

        ISBN 9789934875793.

 

Paukšs, Hermanis.  

    Eņģeļu medības / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte ; Eva Jansone, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka, [2020]. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 5/2020 (251). - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Uz vāka: un amizantā spēle var sākties.

        ISBN 9789934157202.

 

Plaudis, Arvīds.  

    Stārķa baltā ēna : dzeja 1996-2016 / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2020. - 222 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934201752.

 

Silvere, Džosija.  

    Lidijas Bērdas divas dzīves / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789984359748.

 

Ulberga, Kristīne.  

    Kariete uz Santjago / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 197, [3] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595059.

 

Vendels, Edvards van de.  

    Zilās zāles vasara / Edvards van de Vendels ; no holandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; māksliniece Elīna Brasliņa. - [Rīga] : liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. - 158, [1] lpp. ; 21 cm. - Pusaudžiem un jauniešiem. - 2000.gadā saņēmusi Nīderlandes literatūras balvu Gouden Zoen. - Ziņas par autoru : [153.] lpp. . - Piezīmes : 155. - [159.] lpp.

        ISBN 9789934574399.

 

Zelda.  

    Stāstiņi pieaugušiem puišiem / Zelda ; grāmatas vāka ilustrācija : Vilipsōns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 253, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086601.Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.  

    Созданы друг для друга : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 352 с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь).

        ISBN 9785041097820.

 

Апреликова, Ольга.  

    Жуткие снимки : [жизнь на твоей стороне] / Ольга Апреликова. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Виноваты звёзды).

        ISBN 9785171214210.

 

Аткинсон, Кейт.  

    Преступления прошлого : роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Марии Нуянзиной ; оформление обложки Вадима Пожидаева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 349, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке : Лучший детективный проект десятилетия.

        ISBN 9785389177734.

 

Боуэн, Риз.  

    На поле Фарли : роман / Риз Боуэн ; перевод с английского Елены Сафф. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 398 c. ; 22 cm. - На обложке: Премия Agatha Award за лучший исторический детектив.

        ISBN 9785864718421. . - ISBN 9785864718452.

 

Вавилова, Елена.  

    Зашифрованное сердце / Елена Вавилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Женщина-разведчик. Моя жизнь под прикрытием).

        ISBN 9785041065782.

 

Володарская, Ольга.  

    Осколки хрустальной мечты : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] c. ; 21 см. - (Никаких запретных тем!).

        ISBN 9785041106126.

 

Воронин, Денис.  

    Колея к ржавому солнцу : [роман] / Денис Воронин. - Москва : АСТ, 2020. - 605, [1] с. ; 21 см. - (Новая криминальная проза).

        ISBN 9785171140465.

 

Гоэнаван, Кларисса.  

    Птицы дождя : роман / Кларисса Гоэнаван ; перевод с английского Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с. ; 20 см. - На обложке : Таинственный, сумрачный роман.

        ISBN 9785041049256.

 

Гурина, Юлия.  

    Мы же взрослые люди : роман о семье, браке, любви и надежде / Юлия Гурина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 20 cm. - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785041095949.

 

Дессен, Сара.  

    Долго и счастливо : роман / Сара Дессен ; перевод с английского О. Норицыной. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [1] с. ; 21 cm. - (Повезет в любви).

        ISBN 9785171211691.

 

Джексон, Стина.  

    Серебряная дорога : [роман] / Стина Джексон ; перевод со шведского И. Петровoй. - Москва : Рипол Классик, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Мировой бестселлер). - На обложке: Книга года в Швеции. . - Победитель The Glass Key 2019.

        ISBN 9785386135881.

 

Донцова, Дарья.  

    Пиявка голубых кровей : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785041098391.

 

Колган, Дженни.  

    Шоколадная лавка в Париже : [роман] / Дженни Колган ; перевод с английского А. Осиповой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с. ; 19 cm.

        ISBN 9785389179981.

 

Колычев, Владимир.  

    За что платят мужчины : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041092160.

 

Леонов, Николай.  

    Подвал с секретом / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 c. ; 22 cm. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041092184.

 

Мортон, Кейт.  

    Забытый сад : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского Александры Килановой ; оформление обложки Ильи Кучмы. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 538, [6] с. ; 22 см. - (The big book).

        ISBN 9785389162716.

 

Перова, Евгения.  

    Мужчины, которых мы выбираем : роман / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [3] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).

        ISBN 9785041066901.

 

Прах, Ляля.  

    Мужчины созданы, чтобы их... : роман / Ляля Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [2] с. ; 21 см. - На обложке : Быть настоящей женщиной - как это? Быть настоящим мужчиной - возможно ли?.

        ISBN 9785171208585.

 

Смит, Уилбур.  

    Полет сокола : роман / Уилбур Смит ; первод с английского Алексея Круглова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 540, [2] с. ; 22 см. - (The big book).

        ISBN 9785389151895.

 

Тронина, Татьяна.  

    Изгнание Раи : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [7] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).

        ISBN 9785041106300.

 

Урреа, Луис Альберто.  

    Дом падших ангелов : роман / Луис Альберто Урреа ; перевод с английского Марии Александровой. - Москва : Фантом-пресс, 2020. - 416 c. ; 20 cm. - Библиография: с. 402-412.

        ISBN 9785864718438.

 

Хаан, Ашира.  

    Десятый сосед / Хаан Ашира. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 20 cm. - (Вкус любви. Острое желание).

        ISBN 9785041098186.

 

Эллвуд, Нуала.  

    Тайны моей сестры : роман / Нуала Эллвуд ; перевод с английского Анастасии Лабунской ; оформление обложки Яны Половцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с. ; 20 см. - (Двойное дно : все не так, как кажется). - На обложке : Мощный дебютный триллер.

        ISBN 9785171198077.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti