Nozaru literatūra

 

Čamoro-Premuziks, Tomass.
    Kāpēc par līderiem kļūst tik daudz nekompetentu vīriešu (un kā to labot) / Tomass Čamoro-Premuziks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 190 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 167.-186. lpp. - Ziņas par autoru: [189.]-190. lpp.
        ISBN 9789934088124.

 

Danilāns, Anatolijs.
    Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: Jānis Brencis. - Rīga : Jumava, 2019. - 133, [1] lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934203886.

 

Dūmiņa, Līvija.
    Artūra Skrastiņa Spogulija / Līvija Dūmiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 366, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934090745.

 

Harari, Juvāls Noa.
    21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; autora ievads ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, 2020. - 334 lpp. - Atsauces: 299.-324. lpp.
        ISBN 9789934204340.

 

Jankovska, Maija.
    Vecumdienas : pētījums par senioru dzīvi Latvijā / Maija Jankovska ; zinātniskais redaktors Ģirts Jankovskis ; dizainere Ilze Ķēniņa. - Rīga : Creative Media Baltic, 2019. - 231, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 224.-231. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934198557.

 

Kazaka, Olga.
    Pirmā PR grāmata / Olga Kazaka ; literārā redaktore Aija Lāce ; dizainers Aleksejs Muraško ; fotogrāfs Māris Kiseļovs. - [Latvija] : Trendsetter Publishing, 2019. - Jelgava. , ©2019. - 182 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 178.-181. lpp. - Uz apvāka: Pirmais, kas ir jāizlasa sabiedrisko attiecību iesācējiem. . - Ziņas par autoru: 182. lpp. un uz 2. apvāka.
        ISBN 9789934884900.

 

Koefs, Herberts H.
    Koefa praktiskā biodinamika : augsne, komposts, preparāti, ražas kvalitāte / Herberts H. Koefs ; tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere. - Rīga : Alis, [2020]. , ©2020. - 180 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 169.-180. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934504426.

 

Kohs, Lucs.
    Rommels : Ervina Rommels biogrāfija / Lucs Kohs. - Izdošanas vieta nav zināma : Viupe, 2020. - 221 lpp : il. ; 21 cm. - Pielikumā vērmahta ģenerālfeldmaršalu biogrāfijas.
        ISBN 9789934231322.

 

Kristals, Deivids.
    Mazā valodas grāmata / Deivids Kristals ; tulkotāja Ina Druviete ; zinātniskā un literārā redaktore Sanda Rapa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 286 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Personu un priekšmetu rādītājs: 283.-286.lpp.
        ISBN 9789984829654.

 

Liepiņa, Inga.
    Kāpšanas sports : teorija un prakse / Inga Liepiņa, Santa Vilka ; literārā redaktore Irīda Miska ; priekšvārds: Mihails Pietkevičs ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 173, [2] lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 171.-[174.] lpp.
        ISBN 9789934203800.

  

Vilsons, Metjū.
    Simboli mākslā / Metjū Vilsons ; latviešu valodā tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jānis Roze, 2020. - 175 lpp. : 108 krāsainas ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Ieteicamā literatūra: 171. lpp. . - Rādītāji: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984238043.

 

Volkers, Metjū.
    Kāpēc mēs guļam : atklājot miega un sapņu noslēpumus / Metjū Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; zinātniskais konsultants Normunds Limba. - Tallina : Helios Kirjastus, 2020. - 365, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times bestsellers.
        ISBN 9789949691661.

 

Диспенза, Джо.
    Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели : научный подход к изменению жизни / Джо Диспенза ; перевод с английского А. Петренко. - Москва : Эксмо, 2020. - 477 с. : иллюстрации ; 20 см. - (Сила подсознания. Джо Диспенза).
        ISBN 9785699949564.

 

Маркова, Надежда.
    В плену чужой судьбы : практика системных расстановок / Надежда Маркова. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - 191 с. ; 22 см.
        ISBN 9785957336327.

 

Čiuprinskiene, Jolanta.
    Отопление, вентиляция, кондиционирование : теория и практика : учебно-практическая книга / Jolanta Čiuprinskiene, Kestulis Čiuprinskas, Violeta Motuziene. - Вильнюс : Super namai, 2020. - 416 с. : диаграмми, таблицы, иллюстряции, фотографии ; 25 см. - В приложении таблицы сравнения единиц измерения.
        ISBN 9786098270006.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Kalniņa, Inta.
    Es mīlu dzīvi, un tā mīl mani : 366 iedvesmojoši aforismi / sastādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2019]. - 387 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934590047.

 

Harisone, Melisa.
    Zeltains miežu lauks : romāns / Melisa Harisone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Eiropas Savienības literatūras balva. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934088551.

 

Judina, Dace.
    Pēdas putekļos : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 383, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934158346.

 

Kaijaks, Vladimirs.
    Dullie stāsti / Vladimirs Kaijaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; sakārtojums: Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088254.

 

Kerangala, Mailisa de.
    Salabot dzīvos : romāns / Mailisa de Kerangala ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 221, [2] lpp. ; 22 cm. - Grand Prix RTL Lire. . - Prix France Culture. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934089657.

 

Makkreita, Kimberlija.

    Veiksmīga laulība : romāns / Kimberlija Makkreita ; no angļu valoda tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 479 lpp. ; 21 cm. - Nosaukums rakstīts ar mazo sākuma burtu.
        ISBN 9789984359939.

 

Rainis, Jānis.
    Pūt, vējiņi! / Rainis ; [priekšvārds: Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Inese Auziņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - Rīga : Poligrāfists. , ©2015. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevums sagatavots pēc Raiņa "Kopoto rakstu" 10. sējuma (Rīga : Zinātne, 1980).
        ISBN 9789934049163.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Pētera imperatore / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934089190.

 

Trimalniece, Vineta.
    Piepildīts : stāsti / Vineta Trimalniece ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934086540.

 

Veidenbaums, Eduards.
    Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sakārtojusi Daina Randere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 94, [1] lpp. ; 20 cm. - Grāmatā izmantota 1961. gada Eduarda Veidenbauma Kopoto rakstu 1.sējuma izdevuma tekstoloģijā.
        ISBN 9789934087202.

 

Vinogradova, Laura.
    Upe / Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 110, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934088476.

 

Zālīte, Māra.
    Pieci pirksti : romāns / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 292, [5] lpp. ; 22 cm. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.
        ISBN 9789934546587.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Актриса на главную роль : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь).
        ISBN 9785041133627.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна.
    Шепот горьких трав : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] c. ; 21 см. - (Никаких запретных тем!).
        ISBN 9785041153724.

 

Джеффрис, Сабрина.
    Как стать герцогиней / Сабрина Джеффрис ; перевод с английского М. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 377, [2] с. ; 20 cm. - (Светский роман. Дневники дебютантки).
        ISBN 9785041154738.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Темные предки светлой детки : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041138875.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Железный лес : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (АртДетектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171214692.

 

Мартова, Людмила.
    Проклятие брачного договора : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой).
        ISBN 9785041153755.

 

Раевская, Марина.
    Я все смогу сама : роман / Марина Раевская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. - 285 с. ; 21 cm.
        ISBN 9786171271180.

 

Ферранте, Элена.
    Лживая взрослая жизнь / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Анны Ямпольской. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [1] с. ; 21 cm. - (CORPUS).
        ISBN 9785171215460

 

Līdzīgi raksti