Nozaru literatūra

 

Baško, Jāzeps.  

     Torakālā ķirurģija / Jāzepa Baško redakcijā ; recenzents Dr.habil.med. Jānis Gardovskis ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; literārie redaktori: Jānis Loja, Agnese Biteniece ; priekšvārdi: Jānis Gardovskis, Pēteris Apinis. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 540, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Autori: Jāzeps Baško, Nora Aleksīna, Andra Cīrule, Uga Dumpis, Jānis Kazaks, Aigars Lācis, Maruta Solvita Iveta Naudiņa, Pēteris Ošs, Māra Pilmane, Māris Pļaviņš, Aldis Puķītis, Gunta Purkalne, Antoņina Sondore, Immanuels Taivans, Sanita Ūdre, Māra Vītola, Ainārs Zariņš, Ligita Zvaigzne.
        ISBN 9789934573224.

 

 

Bredforda, Sāra.  

     Karaliene Elizabete II / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Agnrse Strazdiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 327 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158674.

 

 

Dreģe, Olga.  

     Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop! : aktrises Olgas Dreģes izvēlēta dzeja, saruna par dzeju un dzīvi / Olga Dreģe ; sarunbiedre un redaktore Sandra Dambiniece ; dzejas oriģināltekstu konsultante Ilze Marga ; dizains: Anna Aizsilniece ; foto: Ilze Vanaga, Jānis Deinats, Guntis Grunte [un vēl 4 fotogrāfi]. - Rīga : Aminori, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 180 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Dzejas teātris). - Fotogrāfi arī: Ēriks Fridrihsons, Egons Kera, Gunārs Janaitis, Jāzeps Danovskis. . - Grāmatas nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi no krājuma "Gals un sākums". . - Dzejas autori: Maija Kalniņa, Māra Zālīte, Marta Bārbale, Alberts Ločmelis, Ārija Elksne, Olga Lisovska, Knuts Skujenieks, Andrejs Eglītis, Ilze Kalnāre, Alfrēds Krūklis, Rainis, Valda Mora, Jānis Ziemeļnieks, Augusts Saulietis, Zane Dreģe, Adina Ķirškalne, Ziedonis Purvs, Jāzeps Osmanis.
        ISBN 9789934897726.

 

 

Elia, Deina.  

     Cilmes šūnu aktivizēšana ar uzturu : ceļvedis pārtikas izvēlē, lai palīdzētu novērst saslimšanas un aizkavēt novecošanos / Deina Elia ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 167, [1] lpp. ; 23 cm. - Par autori: 167.-[168.] lpp.
        ISBN 9789934576256.

 

 

Harari, Juvāls Noass.  

     Homo Deus : cilvēces īsā nākotne / Juvāls Noass Harari ; no angļu valodas tulkojis Imants Vilks. - Jelgava : Zoldnera izdevniecība, 2021. , ©2021. - 300, [3] с. : ilustrācijas ; 24 сm.
        ISBN 9789934845192.

 

 

     Sarunas : par valodu - tas ir interesanti?! / sastādītāja, redaktore un ievada autore Anna Frīdenberga ; fotogrāfiju autors Juris Bērziņš-Soms ; vāka dizaina autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 430 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Sarunu dalībnieki: Ilze Auziņa, Laimute Balode, Ina Druviete, Normunds Dzintars, Juris Grigorjevs, Normunds Grūzītis, Paula Gulbinska, Elvis Jansons, Andra Kalnača, Baiba Kangere, Sandra Kropa, Jānis Krops, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Ilze Lokmane, Dace Markus, Ieva Ozola, Vija Požarnova, Sanda Rapa, Ilze Rūmniece, Baiba Saulīte, Jānis Sīlis, Gunta Smiltniece, Anna Stafecka, Vita Strautniece, Vilma Šaudiņa, Edmunds Trumpa, Pēteris Vanags, Andrejs Vasiļjevs, Andrejs Veisbergs, Anna Vulāne. . - Ziņas par sarunu dalībniekiem: 418.-430. lpp.
        ISBN 9789984829760.

 

 

Siņeļņikovs, Valērijs.  

Dzimtas dziedināšana : ceļš uz labklājību un uzplauksmi / Valērijs un Ludmila Siņeļņikovi ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; atbildīgā par izdevumu Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 167 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 20 cm.
        ISBN 9789984894966.

 

 

     Supervīzija : teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: Dr. psych. Kristīne Mārtinsone, Dr. psych. Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr. psych. Maija Zakriževska, Dr. med. Liāna Deklava ; literārā redaktore Regīna Jozauska. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 422 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādītājs: 421.-422. lpp. - Ziņas par autoriem: 407.-420. lpp.
        ISBN 9789984793986.

  

 

 

Voins, Valdis.  

     Terorisms / Valdis Voins ; prieksvārds: Andrejs Vilks ; recenzenti: Jānis Teivāns-Treinovskis, Viktors Justickis ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; redaktori: Santa Kugrēna (atbildīgā), Andris Dzenis (literārais). - Rīga : Jumava, 2020. - 334, [2] lpp. : tabulas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Literatūras un avotu saraksts: 311.-[335.] lpp. - Priekšvārds, ievads un nobeigums arī angļu valodā.
        II daļa. Pretdarbības organizēšana starptautiskajā un nacionālajā līmenī.
        Saturā: Pretdarbības organizēšana terorismam ; Terorisms un cilvēktiesības.
        ISBN 9789934204586 : cietos vākos.

 

 

Набокова, Ника.   

     #Ссы, но делай. Счастье, блин, заждалось ! / Ника Набокова. - Москва : АСТ, 2021. - 347, [1] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171231477.

 

 

Щетинин, Михаил.  

     Методика дыхания Стрельниковой : гимнастика с сопротивлением мускулатуры органов дыхания воздуху / Михаил Щетинин. - Изание 2-е, переработанное и дополненное. - Москва : АСТ, 2020. - 343, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Авторские методики: психология и здоровье). - На титульном листе: главные законы правильного дыхания, дыхательная гимнастика при простуде, кашле и бронхите, эффективная система лечения при артрозах и артритах, самые полезные упражнения для пожилых, помощь при обострениях и острых состояниях, самый действенный способ постановки голоса и избавления от заикания.
        ISBN 9785171162627.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

 

Aberkrombijs, Džo.  

     Karaļu pēdējais arguments / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 686 lpp. ; 22 cm. - (Pirmais likums (triloģija) ; Trešā grāmata).
        3. grāmata.
        ISBN 9789934553431.

 

 

     Cilvēkzvērs : lugu krājums / redaktore Skaidrīte Gugāne ; ievads: Ieva Kalniņa ; sastādītāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne. - [Rīga] : Dramaturgu asociācija, 2020. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 359 lpp. : portreti ; 22 cm.
        Vējdzirnavas / Inga Ābele. Būda mežā / Aiva Birbele. Medūza / Eldars Čerņickis. Ceļojums no Liepājas uz Embūti / Rodžers de Kūrs. Meklējiet sievieti! / Anna Rancāne. Burvīgās, sārtās ziemas debesis / Lelde Stumbre. Balta vārna melnā krāsā (Līvbērze) / Aleksejs Ščerbaks. Spēlējam Rūdolfu Blaumani / Egīls Šņore. Telefongrāmata / Kristiāna Štrāle-Dreika. Puķains peldkostīms / Rūta Žeina.
        ISBN 9789934232091.

 

 

Eniņa, Zane.  

     Nekaunīgais pingvīns : piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu salā un Antarktīdā 7 1/2 mēnešos / Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2020. - 510, [1] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934090936.

 

 

Eštavīka, Hanne.  

Bordo klajie lauki : romāns / Hanne Eštavīka ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Valodu māja, 2020. - 252 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934861123.

 

Kalniņš, Krists.  

Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa : [dzeja] / Krists Kalniņš ; literārais redaktors Edvīns Raups ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 72, [7] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.
        ISBN 9789984238364.

 

 

Konelijs, Maikls.  

     Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 478 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250040.

 

 

Krahts, Kristians.  

     Mirušie / Kristians Krahts ; no vācu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Mansards, 2021. - 221, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934585135.

 

 

Lasmane, Valentīne.  

     Nakts jau nav tikai gulēšanai : Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts / Valentīne Lasmane ; Gaita Grūtupa sakārtojums un literārā apdare ; manuskriptu recenzēja: Ph.D. Maija Runcis, Ph.D. Māra Lazda, Dr.hist. Uldis Neiburgs ; zinātniskie redaktori: Aija Priedīte, Kaspars Zellis ; literārā redaktore Indra Orleja ; redaktore Māra Zirnīte ; vāka dizains: Kristīne Krēsliņa. - Rīga : Mansards, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 482, [12] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. - (Dzīvesstāstu sērija "Bezbailīgie"). - Personu alfabētiskais rādītājs: 445.-[483.] lpp.
        ISBN 9789934122439.

 

 

Lēdiga, Agnese.  

     Mirklis pirms laimes : romāns / Agnese Lēdiga ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Margita Krasnais. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 302, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934086427.

 

 

Lorensa, Margareta.  

     Akmens eņģelis : romāns / Margareta Lorensa ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 300, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335308.

 

 

Paļčevska, Jeļena.  

     Atrast Viņu : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; tulkojusi Zane Dātava ; redaktore Alīna Belhane. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Autorizdevums, 2021. - Piņķi, Babītes pagasts : Lanateks. - 192 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934895517.

 

 

     Par mīlestību un... : dzeja / Austra Ālmane, Zane Zonberga, Guntis Laimiņš, Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe [un vēl 2 autori] ; sastādītāja Agnese Piļāne ; Elīnas Salakas ilustrācijas. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 152 lpp. ; 21 cm. - Autori arī: Ineta Steļmaka, Evita Zoltāne.
        ISBN 9789934600296.

 

 

Rīsa, Džoana.  

     Laimes ķērāja : [romāns] / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 474 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250071.

 

 

Svīre, Māra.  

     Bailes no dziļuma / Māra Svīre ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 255 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934089879.

 

 

Šteinberga, Džeina.  

     Lasītāja / Džeina Šteinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934091018.

 

 

Veika, Džūlsa.  

     Sestdienas rīta skrējiens parkā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 475 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Daži cilvēki tavā dzīvē uzrodas mirklī, kad tev tas ir visvairāk nepieciešams...
        ISBN 9789934250026.

 

 

Zarāne, Agnese.  

     Laba meitene : [stāstu krājums] / Agnese Zarāne ; Kristas Miltiņas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 109, [2] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934089992.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

 

Александрова, Наталья.

     Сокровище Великих Моголов : роман / Наталья Александрова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 318 с. ; 20 см. - (Артефакт & Детектив).

ISBN 9785041181116.

 

 

Алюшина, Татьяна.

     Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с. ; 20 см.

ISBN 9785041168865.

 

 

Болдаччи, Дэвид.

     Минута до полуночи / Дэвид Болдаччи. - Москва : Эксмо ; ГрандМастер, 2021. - 411, [3] с. ; 21 см. - (Гигант мирового детектива. Дэвид Болдаччи). (Серия Этли Пайн).

ISBN 9785041174835.

 

 

Бушнелл, Кэндис.

     Есть ли еще sex в большом городе? / Кэндис Бушнелл ; перевод с английского Ю. Рышковой. - Москва : АСТ, [2020]. , ©2020. - 253, [2] с. ; 21 см.

ISBN 9785171183158.

 

 

Донцова, Дарья.

     Иван Грозный на Мальдивах : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Джентлмен сыска Иван Подушкин).

ISBN 9785041180393.

 

 

Ильин, Андрей.

     По ту сторону жизни / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с. ; 20 см. - (Обет молчания).

ISBN 9785171329495.

 

 

Колочкова, Вера.

     В тихом семейном омуте : [роман] / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, [2021]. - 288 с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).

ISBN 9785041168285.

 

 

Литвинова, Анна.

     Улыбка смерти на устах / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - На обложке: Убийство сладким не бывает.

ISBN 9785041159047.

 

 

Миронина, Наталия.

     Не разлей вода / Наталия Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 288 с. ; 20 см. - (Счастливый билет).

ISBN 9785041192679.

 

 

Михалкова, Елена.

     Ваш ход, миссис Норидж : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 413, [2] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).

ISBN 9785171336301.

 

 

Рождественская, Екатерина.

     Приеду к обеду : мои истории с моей географией / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2021. - 445 с. : фото ; 21 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).

ISBN 9785041161156.

 

 

Рубина, Дина.

     Единственный голос : сборник рассказов / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2020. - 254, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина).

ISBN 9785041083809.

 

 

Савельева, Ольга.

     Попутчица : рассказы о жизни, которые согревают / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 316, [1]с. ; 18 см. - (Записки российских блогеров).

ISBN 9785040902224.

 

 

Сорокин, Геннадий.

     Убийственный возраст / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.

ISBN 9785041180966.

 

 

Спаркс, Николас.

     Ночи в Роданте : роман / Николас Спаркс ; перевод с английского А. Ахмеровой. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Спаркс: чудо любви).

ISBN 9785171336820.

 

 

Устинова, Татьяна.

     Камея из Ватикана / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Первая среди лучших. Татьяна Устинова).

ISBN 9785041175085. . - ISBN 9785041175078.

 

 

Līdzīgi raksti