Nozaru literatūra

 

Brūvere, Ilona.
    Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290022.

 

Danilāns, Anatolijs.
    Profesora Danilāna zelta likumi : mīti un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu / [Anatolijs Danilāns] ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberts Blumbergs, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2021. - 165, [2] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934205460.

 

Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks : kolektīvā monogrāfija / sastādītājas, priekšvārda autores un zinātniskās redaktores: Dr.philol. Anda Kubuliņa, Dr.philol. Ieva Kalniņa ; redkolēģija: Ausma Cimdiņa, Zanda Gūtmane, Zane Šiliņa, Vita Zelče, Inguna Daukste-Silasproģe, Liāne Kleina ; recenzentes: Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 429, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 406.-[424.] lpp. - Teksts latviešu valodā; ievads, kopsavilkums un rakstu anotācijas angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934599194.

 

Katoļu kalendārs, 2022 : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2021. - 317, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, teksta fragmenti tulkoti no angļu, vācu un krievu valodas. - Uz vāka Normunda Puča zīmējums "Ģimene", 2021.
    ISSN 1407-2181.

 

Makenna, Pols.
    Stresa vadība : pārstājiet raizēties un jūtieties labi – tūlīt pat! / Dr.psih. Pols Makenna ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Aija Bremšmite. - Rīga : Avots, [2021]. , ©2021. - 169, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934590375.

 

Saskinds, Daniels.
    Pasaule bez darba : tehnoloģijas, automatizācija un kā mums uz tām reaģēt / Daniels Saskinds ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Vilmārs Blūms. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 288 lpp. : diagrammas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [267.]-280. lpp. un piezīmēs, personu rādītājs: [282.]-285. lpp.
        ISBN 9789984238777.

 

Бугаертс, Марк.
    История крови : от первобытных ритуалов к научным открытиям / Марк Бугаертс ; перевод с нидерландского А. В. Селезневой. - Москва : Эксмо, 2022. - 462, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Respectus. Путешествие к современной медицине).
        ISBN 9785041551834.

 

Набокова, Ника.
    Вакцина от одиночества : истории, вправляющие мозги : полная версия / Ника Набокова. - Москва : АСТ, 2022. - 197, [1] с. ; 22 см. - (#Psychology#KnowHow).
        ISBN 9785171369293.

 

Эртон, Мария.
    Елизавета II : королева Великобритании / Мария Эртон. - Москва : АСТ, 2022. - 238, [1] с. : иллюстрации ; 22 см. - (Биография эпохи).
        ISBN 9785171460228.

  

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aberkrombijs, Džo.
    Puspasaules : triloģija / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 463, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Half the World. - Triloģijas "Sašķeltā jūra" otrā daļa.
        2. grāmata. Sašķeltā jūra.
        ISBN 9789934064203.

 

Aizsila, Ilze.
    Mīlas kastings : romāns / Ilze Aizsila ; vāka dizains Vita Lēnerte ; grāmatas noformējumā izmantota Ilzes Krastiņas glezna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz 4. vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934096457.

 

Andersone, Džena.
    Dadži : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Telefons ; Dadži ; Brālis ; Miegs ; Spēle ; Skapī ; Kaimiņi ; Naktssargs ; Tumsa ; Sērkociņi ; Pakalpojums ; Aizmirstie ; Dežūra ; Dubļu cietoksnis.
        ISBN 9789934097478.

 

Auziņa, Anna.
    Mājoklis : Terēzes dienasgrāmata : romāns / Anna Auziņa ; redaktors Arvis Viguls ; dizains: Estere Betija Grāvere. - [Rīga] : Biedrība Ascendum, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 182 lpp. ; 18 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934906206.

 

Beka, Zoī.
    Lielpilsētas paradīze : romāns / Zoī Beka ; no vācu valodas tulkojusi Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores: Diāna Kalna, Agita Kazakeviča ; vāka dizains: Nataļja Kugajevska. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 262, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Vācu kriminālliteratūras gada balva, 2020. - Ziņas par autori: 262.-[263.] lpp.
        ISBN 9789984335452.

 

Dzeisla, Marija.
    Vysta smierts : dzeislinīks / Marija Dzeisla ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; korektore Lidija Leikuma ; fotogrāfe Elēna Helfrehta ; dizainere Ilze Kalnbērziņa-Prā. - [Rīga] : Valodu māja, 2021. - [Rīga] : ULMA. , ©2021. - 1 mape (6 burtnīcas un vārdnīca) : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - Izdevums tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
        I. Marija ; II. Dzejs sadzeis ; III. Ups ; IV. Ustobā ; V. Dzeraune ; VI. Maņtinīki.
        ISBN 9789934861185.

 

Hokinsa, Paula.
    Gausā uguns : romāns / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 284, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934097942.

 

Kairiša, Elga.
    Ne tagad, ne vēlāk - nekad! : romāns balstīts uz patiesiem notikumiem / Elga Kairiša ; sastādītājs Agnese Piļāne ; redaktors Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 499 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934600913.

 

Kalvīno, Italo.
    Palomars : [romāns] / Italo Kalvīno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 111, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984238937.

 

Keplers, Lārss.
    Trušu mednieks : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 543, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Izmeklē Jona Linna. "Trušu mednieks" ir sērijas sestā grāmata.
        ISBN 9789934096952.

 

Lubāniņa, Kristīne.
    Karma atlikumu neizdod : romāns / Kristīne Lubāniņa ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 172, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz 4. vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934097799.

 

Lukaševičs, Valentins.
    Casnāgu maizeitis : esejis / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze Sperga ; muokslinīciskais nūformiejums: Zane Vucena. - [Rīga] : Cymuss, 2021. , ©2021. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - 7.-9. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934847042.

 

Meils, Pīters.
    Joprojām Provansa / Pīters Meils ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 205, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934097492.

 

Murakami, Haruki.
    Vienskaitļa pirmā persona : stāsti / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        Uz akmens pagalvja ; Crème ; Čārlijs Pārkers spēlē bosanovu ; With the Beatles ; Šinagavas mērkaķa atzīšanās ; Yakult Swallows dzejas antoloģija ; Karnevāls ; Šinagavas mērkaķis ; Vienskaitļa pirmā persona.
        ISBN 9789934098123.

 

Osmans, Ričards.
    Slepkavību klubs ceturtdienās / Ričards Osmans ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 397, [1] lpp. - British Book Awards tituls Author of the Year 2021.
        ISBN 9789934096167.

 

Radzevičūte, Undine.
    Zivis un pūķi : romāns / Undine Radzevičūte ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 349, [1] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789984238876.

 

Seiksts, Oskars.
    Vokora vuordi draugim : dzeja / Oskars Seiksts ; redaktori: Valentins Lukaševičs i Ilze Sperga ; vuoks: Inese Krivmane. - [Rīga] : Cymuss, 2021. , ©2021. - 105 lpp. ; 17 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934847035.

 

Seterfīlda, Diāna.
    Reiz uz upes : romāns / Diāna Seterfīlda ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 476, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [478.] lpp.
        ISBN 9789934094606.

 

Stouneksa, Emma.
    Bākas uzraugi : romāns / Emma Stouneksa ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 351, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934097874.

 

Vaita, Kārena.
    Ziemassvētki Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 511 lpp. ; 21 cm. - (Tradd Street Series). (Tredstrītas sērija / Kārena Vaita ; Sestā grāmata).
        ISBN 9789934250392.

 

Zīle, Baiba.
    Alma - pasaules mala : romāns / Baiba Zīle ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 330, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934097102.

  

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Осуждение истины : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 284,[1] с. ; 21 см. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785041613105.

 

Бочарова, Татьяна.
    Семейная идиллия : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041600693.

 

Донцова, Дарья.
    Коза и семеро волчат : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив.). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041567071.

 

Елизарова, Полина.
    Картонные стены : роман / Полина Елизарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 350 с. : илл. ; 21 см. - (Новое дело Самоваровой).
        ISBN 9785041578299.

 

Кеннеди, Дуглас.
    Послеполуденная Изабель / Дуглас Кеннеди ; перевод с английского И. А. Литвиновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2022. - 349, [2] с. ; 22 см. - (Красивые вещи). - На обложке: История одной встречи.
        ISBN 9785386145415.

 

Корецкий, Данил.
    Тени черного волка : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 cm. - (Шпионы и все остальные).
        ISBN 9785171454180.

 

Матвеева, Анна.
    Каждые сто лет : роман с дневником / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. - 758, [8] с. : илл. ; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой). - Финалист премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер".
        ISBN 9785171340827.

 

Михалкова, Елена.
    Лягушачий король : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171329143.

 

Новицкий, Евгений.
    Смертельный дубль : [роман] / Евгений Новицкий. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу эпохи 70-х.
        ISBN 9785041562717.

 

Онда, Рику.
    Дом с синей комнатой : [роман] / Рику Онда ; перевод с японского Т. С. Шерегеда. - Москва : Эксмо, 2022. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Хонкаку-детектив. Убийство по-японски).
        ISBN 9785041558031.

 

Степанова, Татьяна.
    Имеющий уши, да услышит : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041571894.

 

Томан, Николай.
    Вынужденная посадка : повести / Николай Томан. - Москва : Вече, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448429989.

 

Трауб, Маша.
    Посмотри на меня / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2022. - 351 с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041545376.

 

Устинова, Татьяна.
    Судьба по книге перемен : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших). - На переплете: Новое расследование Мани Поливановой.
        ISBN 9785041595258.

 

Хармель, Кристин.
    Жена винодела / Кристин Хармель ; перевод с английского Марии Сухановой и Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2021. - 444, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785001313601.

 

Хокинс, Пола.
    Тлеющий огонь : роман / Пола Хокинс ; перевод с английского В. Антонова. - Москва : АСТ, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171381912.

 

 

Līdzīgi raksti