Nozaru literatūra

 

Andersons, Benedikts.  

     Iedomātās kopienas : pārdomas par nacionālisma izcelsmi un izplatību / Benedikts Andersons ; no angļu valodas tulkojusi Dita Ābola ; literārā redaktore Renāte Punka ; zinātniskā konsultante Sandra Meškova ; pēcvārda autore Dace Bula. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 239 lpp. ; 21 cm. - (Theoria). - Bibliogrāfija: 225.-230. lpp., zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 233.-239. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789984238982.

 

Līsmans, Konrāds Pauls.  

     Izglītība kā provokācija / Konrāds Pauls Līsmans ; no vācu valodas tulkojis Raivis Bičevskis ; Zandas Rubenes pēcvārds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija:189.-[191.] lpp. un piezīmēs. - Ietver personvārdu rādītāju (186.-[188.] lpp.).
        ISBN 9789984238944.

 

Putnu noteicējs : Eiropas un Vidusjūras reģiona putnu noteikšana dabā / teksts, kartes: Lāšs Svensons ; attēli un komentāri: Kilians Malernijs, Dans Seterstrems ; nozīmīgu ieguldījumu sniedza Pīters Dž. Grants ; tulkojums: Elīna Gulbe ; zinātniskais redaktors Dr.biol. Viesturs Ķerus ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; vāka noformējums: Līga Dubrovska. - Rīga : Jāņa Sēta, [2021]. , ©2021. - 447, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 427.-428. lpp. un sugu rādītājs: 429.-447. lpp. - Tulkots no zviedru valodas.
        ISBN 9789984077574.

 

Šova, Džūlija.  

     Ļaunuma rašanās : zinātnisks pētījums par cilvēces tumšo pusi / Džūlija Šova ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 243.-[263.] lpp. un personu rādītājs: 264.-[268.] lpp. - Ziņas par autori: 269.-270. lpp.
        ISBN 9789984239170.

 

Vilsons, Metjū.  

     Simbolu slepenā valoda / Metjū Vilsons ; literārā redaktore Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - Indija. , ©2022. - 271 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 258.-263. lpp. un rādītājs: 264.-269. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789984239019.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Berelis, Guntis.  

     ...rakstīt... / Guntis Berelis ; redaktors Vents Zvaigzne. - [Rīga] : Orbīta, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 179, [2] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934591181.

 

Norta, Klēra.  

     Un parādās Cerība : romāns / Klēra Norta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 470, [1] lpp. ; 22 cm. - Word Fantasy Award 2017. gadā.
        ISBN 9789934553455.

 

Springora, Vanesa.  

     Piekrišana : [autobiogrāfiska grāmata] / Vanesa Springora ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 172, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934098598.

 

Šepa, Emēlija.  

     Nāriņas : romāns / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 460, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).
        ISBN 9789934291197.

 

Šmite, Linda

     Valdis. Ne tikai Staburaga bērns : romāns / Linda Šmite ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 287 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 287. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291272.
        ISBN 9789934291265.

 

Žadans, Serhijs.  

     Internāts : romāns / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakovska ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - ERAB Literatūras balva 2022. gadā.
        ISBN 9789984239293.

 

Līdzīgi raksti