Nozaru literatūra

 

Geka, Dzintra.
    Mātes Sibīrijā : intervijas ar 1941. gada 14. jūnijā izsūtītajām mātēm un viņu bērniem : interviju fragmenti no 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto bērnu atmiņu stāstiem / Dzintra Geka ; intervēja Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - [Rīga] : Sibīrijas bērni, [2022]. - Rīga : Fonds "Sibīrijas bērni", 2022. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. - 575, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934901614.

 

Marijs, Daglass.
    Pūļa neprāts : dzimums, rase un identitāte / Daglass Marijs ; tulkotāja Karīna Tillberga ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors Jāzeps Baško. - Bigauņciems : Kodoka, [2022]. , ©2022. - 363, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 342.-357. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 358.-363. lpp.
        ISBN 9789934904943.

 

Okvela-Smita, Sāra.
    Pa vidu starp bērnību un pieaugšanu : rokasgrāmata astoņu līdz trīspadsmit gadus vecu bērnu vecākiem / Sāra Okvela-Smita ; Ilze Lasmane, tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [231.]-236. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934914218.

 

Saulītis, Jānis.
    Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata : darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori / Jānis Saulītis, Jānis Ieviņš ; Eduarda Groševa zīmējumi, grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 272 lpp. - Bibliogrāfiskais rādītājs: 184.- [187.] lpp. - Pielikumi: 190.- 272.lpp.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934312328.

 

Štāla, Stefānija.
    Ikviens spēj veidot attiecības : zelta vidusceļš starp tuvību un brīvību / Stefānija Štāla ; tulkojusi Baiba Cekule. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. - 285 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [283.] - 285. lpp. - Populārās grāmatas "Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas" autore.
        Saturs: Kā, lūdzu? Ikviens spēj veidot attiecības? ; Vai tad mēs neesam paaudze, kas nespēj veidot attiecības? . . ; Piesaiste un autonomija ; Pielāgošanās un sevis apliecināšana ; Mazvērtība un pārākums ; Mūsu attiecību programma ; Mūsu iemīlēšanās stils ; Tipisks vīrietis, tipiska sieviete ; Bailes pazaudēt uzbudina, drošība garlaiko ; Pēkšņas mīlestības beigas un citas distancēšanās metodes ; Citi jūtu izplēnēšanas iemesli ; Ekskurss: man patīk būt vienam ; Pieredze vai gēni? ; Vecāku mājas - treniņnometne attiecībām ; Pirmatnējā uzticēšanās un spoguļotā pašvērtības izjūta ; Plūstošā pāreja no negatīvas pieredzes līdz traumai ; Drosme būt godīgam ; Atrodi savu piesaistes programmu! ; Piektais solis: identificē savas emocijas! ; Atrodi savu autonomijas programmu! ; Iepazīsti savu ēnas bērnu! ; Mūsu 4D filma - perspektīvas maiņa ; Mūsu pieaugušais Es ; Ēnas bērns un viņa aizsardzības stratēģijas ; Ar vecāku lomu saistītie konflikti ; Dziedināšana ; Kādas tad ir laimīgas attiecības? ; Stiprini savu pieaugušo Es! ; Atklāj savu saules bērnu! ; Atrodi savu lološanas stratēģiju! ; Kopsavilkums: astoņi soļi ceļā uz jaunu dzīvi.
        ISBN 9789934914201.

 

Vecgrāvis, Viesturs.
    Pie augstā loga : monogrāfija / Viesturs Vecgrāvis ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Anita Rožkalne ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Dens Dimiņš, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 332, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Poruks). - Bibliogrāfija: 321.-[329.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 304.-[320.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595769.

 

Хоус, Молли.
    Сила извинений : как просить прощения, даже когда все безнадежно : перевод с английского / Молли Хоус. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 300, [2] с. ; 22 см. - (С заботой об отношениях). (Психология. Плюс 1 победа).
        ISBN 9785041719227.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bakena, Elizabete.
    Labā sieva / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 413 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250729.

 

Heizelvuda, Alija.
    Mīlestības hipotēze : romāns / Alija Heizelvuda ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. , ©2023. - 396, [1] lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers). - Uz vāka: "Smieklīgi, seksīgi un asprātīgi!".
        ISBN 9789934291418.

 

Levina, Marina.
    Dizainere : vēsturisks romāns / Marina Levina ; vāka un grāmatas dizaina autore Natālija Kugajevska ; grāmatas ilustrāciju autore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 366, [1] lpp. - Uz vāka: Šis stāsts ir tikpat sens kā pasaule...un katrai nākamajai paaudzei tikai šķiet, ka viņi piedzīvo ko jaunu, līdz šim nebijušu.
        ISBN 9789934312991.

 

Lynx, Lauren.
    Gabaliņš Paradīzes : romāns / Lauren Lynx ; literārā redaktore Līga Lugovija. - [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2022]. , ©2022. - 307 lpp. ; 22 cm. - (Aidaho sērijas romāns ; 2). - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
        ISBN 9789934913006.

 

Makdonalds, Eds.
    Melnspārnis / Eds Makdonalds ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553479.

 

Melcers, Breds.
    Bēgšanas meistars / Breds Melcers ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 478 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250705.

 

Pastare, Agnese.
    Pazaudētā cerība : jauniešu romāns / Agnese Pastare ; redaktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Ilvija Dīcmane. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - (Atstumtā uguns ; II). - 7.-9. - "Jauno rakstnieku konkurss dalībnieks" -- uz vāka. . - "Atstumtā uguns" II daļa.
        [2.] daļa.
        ISBN 9789934300745.

 

Robertss, Gregorijs Deivids.
    Garīguma ceļš / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 199, [6] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Starptautiskā bestsellera "Šantarāms" autors.
        ISBN 9789934310843.

 

Tālers, Guntis.
    Monstra rotaļu laukums / Guntis Tālers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313974.

 

Vaita, Keita.
    Nejaušā tikšanās / Keita Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2023]. - 441 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller).
        ISBN 978993425767. . - ISBN 9789934250767.

 

Zandberga, Evija.
    Rubīna lapsas medības / Evija Zandberga, Dace Znotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 509, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313400.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Гарсиа Маркес, Габриель.
    Полковнику никто не пишет ; Шалая листва ; Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля : сборник : перевод с испанского / Габриэль Гарсиа Маркес. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171057756.

 

Ивановская, Дарья.
    Помост у реки Роны : [роман] / Дарья Ивановская. - Москва : АСТ, 2023. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171518493.

 

Лавряшина, Юлия.
    Девочки мои : роман / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (За кулисами у каждого своя боль).
        ISBN 9785041650667.

 

Колычев, Владимир.
    Картина кровью / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2023. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041728847.

Корсакова, Татьяна.
    Свечная башня / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - Книга цикла "Стражевая башня".
        ISBN 9785041719296.

 

Манылов, Павел.
    Папа : роман / Павел Манылов. - Москва : АСТ, 2023. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Городская проза).
        ISBN 9785171524661.

 

Натан, Эми Сью.
    Повороты судьбы : [роман] / Эми Сью Натан ; перевод с английского Е. Ковалевой. - Москва : АСТ, 2023. - 349, [1] с. ; 21 см. - (В поисках утраченного счастья).
        ISBN 9785171368616.

 

Хасе, Сэйсю.
    Мальчик и пёс : [роман] / Сэйсю Хасе ; перевод с японского Сергея Логачева. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2023. - 283, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер в Японии).
        ISBN 9785041621469.

 

Шлинк, Бернхард.
    Внучка : роман / Бернхард Шлинк ; перевод с немецкого Р. Эйвадиса. - Москва : Иностранка, 2022. - 411, [1] с. ; 22 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389214590.

 

Līdzīgi raksti