imgonline com ua Resize 2RC75zrF0ai4FSU

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

No 3. līdz 31.janvārim Rēzeknes Pielāgotās literatūras bibliotēkā-informācijas centrā apskatāma radoša izstāde “Es adīju raibus cimdus”.

Adītie cimdi kā siltuma virsdrēbe daudzus gadsimtus kalpojuši cilvēku dzīves ne tikai praktisko, bet arī estētisko vajadzību apmierināšanai. Cimds, tāpat kā cilvēka pasaule, ietekmējas no sabiedrībā un pasaulē notiekošajiem procesiem, tas mainās laikam līdzi.

Daudzus gadu desmitus adīto cimdu darināšana bija nepelnīti piemirsta.  Tomēr būtiski ir saglabāt cimdu adīšanas tradīcijas, rakstu un krāsu bagātību. Pateicoties cilvēkiem, kuri vēlas rakstainos cimdus radīt pašu rokām un pieliek pūles, lai viņu radītais būtu skaists un oriģināls, lai tas atšķirtos no apkārt redzamā, saglabājas arī cimdu adīšanas tradīcija.

Aicinām apskatīt ar dažādiem rakstiem rotātos, skaistos cimdus no mūsu bibliotēkas lasītāju pūra lādēm.