Foto no LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas arhīva

     2016. gada 14. oktobrī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) Rēzeknes filiālbibliotēka rīko Atvērto durvju dienu, kad iepazīties ar bibliotēku tiek aicināts ikviens interesents.

 

     LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu un to publisku pieejamību īpašā formātā personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām. Vairāk par LNerB Rēzeknes filiālbibliotēku var uzzināt šeit.

 

     14. oktobrī plkst. 11.00 Starptautiskās Baltā spieķa dienas priekšvakarā LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka aicina noklausīties priekšlasījumu “Latvijas Neredzīgo biedrība un baltais spieķis”.

 

     Starptautiskā Baltā spieķa diena pasaulē tiek atzīmēta 15. oktobrī ar mērķi veicināt neredzīgo un vājredzīgo integrāciju sabiedrībā, kā arī toleranci un izpratni sabiedrības vidū. Neredzīgie cilvēki spieķi izmantojuši kopš senseniem laikiem – galvenokārt tādēļ, lai konstatētu šķēršļus ceļā un spētu pārvarēt tos. Kad parādījās automašīnas, kas apdraudēja šo cilvēku dzīvību, aktualizējās arī jautājums par drošības pasākumiem. Baltais spieķis – brīdinājuma zīme transporta līdzekļu vadītājiem.

 

     Šogad, atzīmējot Starptautisko Baltā spieķa dienu, oktobra mēnesis bibliotēkā aizrit Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) 90 gadu jubilejas noskaņās. Visu oktobra mēnesi bibliotēka aicina pārlapot LNB vēstures lappuses un atcerēties LNB Rēzeknes teritoriālās organizācijas (TO) svarīgākos notikumus un cilvēkus, ielūkojoties izstādē “LNB Rēzeknes TO dzīves atspulgi”.

 

     Caur foto mirkļu prizmu izstāde ļaus atkal izdzīvot jau sen aizmirstas ekskursijas, pasākumus, kopā būšanas reizes, atcerēties tos LNB biedrus, kuru vairs nav līdzās. Izstāde organizēta sadarbībā ar LNB Rēzeknes TO.

 

Foto no LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas arhīva

     Arī izstāde ”Pērļot var ikviens!” visu oktobri priecēs gan ar jau gataviem lasītāju radošajiem darbiem, gan piedāvās smelties idejas literatūrā no bibliotēkas krājuma, aicinot apgūt pērļošanas prasmes. Pērļošana šobrīd ir LNB Rēzeknes TO biedru vaļasprieku topa augšgalā. Neredzīgi un vājredzīgi LNB biedri var iemācīties pērļot LNB Rēzeknes TO rokdarbu pulciņā!

 

     Mīļi gaidīti Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā