26. martā pēc Rēzeknes Izglītības pārvaldes speciālistes, skolu bibliotēku metodiķes Vitas Mežores iniciatīvas notika pilsētas skolu bibliotekāru un Rēzeknes Centrālās bibliotēkas speciālistu tikšanās, kurā tika spriests par pilsētas mācību iestāžu bibliotēku pieslēgšanos bibliotēku informācijas sistēmai (BIS) ALISE. 

     Šobrīd ar BIS ALISE strādā Rēzeknes Centrālā bibliotēka un tās filiāles, kā arī 15 rajona pašvaldību bibliotēkas. Rēzeknes Centrālā bibliotēku darbu ar šo sistēmu uzsāka jau 2001. gadā, bet rajona bibliotēkas – 2009. gada janvārī. BIS ALISE ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests vairāk nekā 200 Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās. Publiski pieejamā sistēmas funkcionālā sfēra ir WebPac jeb E-katalogs internetā, kuram piekļūt iespējams no jebkura datora ar interneta pieslēgumu.

 

      2007. gada 27. decembrī valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” noslēdza līgumu ar SIA „TietoEnator Alise” par BIS Skolu ALISE izstrādi un piegādi skolu bibliotēkām, kā arī bibliotekāru apmācību un sistēmas uzturēšanu turpmākos 3 gadus. Skolu ALISE palīdzēs automatizēti iegūt pārskatu par skolu bibliotēku krājumu, tā apriti, kā arī precizēt lasītāju grupas un tendences. Kad būs veikts skolu bibliotēku krājuma rekataloģizācijas un jauno grāmatu ievades process, E-katalogā varēs redzēt ziņas arī par skolu grāmatām. Skolēniem, kuri izmanto bibliotēku pakalpojumus, tas būs ļoti noderīgs uzlabojums, jo, meklējot konkrētu grāmatu, uzreiz būs redzamas ziņas par visām publiskajām un skolu bibliotēkām, kurās tā ir iegādāta/pieejama. Skolu ALISE nodrošinās arī lasītāju datu iekļaušanu reģiona vienotajā lasītāju reģistrā.

      Šobrīd, lai sāktu darbu ar BIS Skolu ALISE, par sistēmas ieviešanas uzsākšanu katrai skolai ir jāvienojas ar reģiona galveno bibliotēku (pie mums – Rēzeknes Centrālā bibliotēka), kura ir reģiona kopkataloga veidotāja. Rēzeknes skolu bibliotekāri par šo iespēju interesējas aktīvi, piemēram, Valsts Robežsardzes koledžas bibliotekāre un datorspeciālists jau bija ieradušies Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, lai uzzinātu vairāk par iespējām iekļauties vienotajā kopkatalogā un darbu ar BIS ALISE. Tagad bibliotekāru iniciatīvai jātop atbalstītai no mācību iestāžu direktoru puses, lai bibliotēku speciālisti varētu uzsākt apmācības un reālu darbu sistēmā.