Attēlā: pārbaude Nautrēnu pagasta bibliotēkā 

     Latvijā jau ceturto gadu notiek bibliotēku akreditācija, kuras mērķis ir garantēt jebkuram valsts iedzīvotājam vienādas iespējas iegūt kvalitatīvus bezmaksas bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālajām iespējām. 

 

 

     2009. gada 18. un 19. maijā Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija veica Rēzeknes rajona pašvaldību publisko bibliotēku akreditācijas otro kārtu, kurā iekļautas 15 bibliotēkas: Bērzgales, Čornajas pagasta Ratnieku un Rāznas, Dekšāres, Gaigalavas, Griškānu, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Silmalas pagasta Kruķu un Ružinas, Stoļerovas un Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka. Akreditācijas komisijas sastāvā bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra speciāliste Baiba Bierne un Rīgas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Doloresa Veilande. 18. maijā bibliotēku akreditācijas procesā piedalījās arī Kultūras ministrijas (KM) Bibliotēku akreditācijas komisijas sekretāre, KM Bibliotēku nodaļas vadītāja vietniece Vanda Bērziņa. Akreditācijas kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada noteikumos „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”.

 

     Komisija pārbaudīja rajona bibliotēku dokumentāciju, krājuma kvalitāti un pieejamību, darbinieku informācijas meklēšanas prasmes, vērtēja bibliotēkas pakalpojumus un sadarbību ar pašvaldību, iestādēm un sabiedrību, kā arī bibliotēkas materiālo un tehnisko stāvokli. Akreditācijas rezultāti būs zināmi pēc diviem mēnešiem.

 

     Rēzeknes rajona bibliotēku akreditācijas pirmā kārta notika 2008. gada jūlijā. Visas 11 šajā kārtā vērtētās bibliotēkas tika akreditētas vietējās nozīmes bibliotēku statusā.

      Rajona bibliotēku akreditācijas trešā kārta ir plānota rudenī, kad tiks veikta atlikušo 11 rajona bibliotēku akreditācija.

 

Komisijas locekles veic pārbaudi un sarunas ar bibliotēku vadītājām 

Dekšāres pagasta bibliotēkā
 
                
                Gaigalavas pagasta bibliotēkā
 
Lendžu pagasta bibliotēkā

 

 

Informāciju sagatavoja

Anastasija Belogubova, 
Rēzeknes rajona bibliotēku darba speciāliste