Līgo un Jāņu pantiņi, saulgriežu dzejoļi

     Sagaidot Vasaras saulgriežus, bibliotēkas grāmatu plauktos esam sameklējuši grāmatas, kurās atrodami Līgo un Jāņu dienas dzejoļi un dziesmas, arī smieklīgi pantiņi un tautasdziesmas Jāņiem. Svētku sajūtai un iedvesmai – citāti no grāmatām.

 

A. Grigulis

“Ar saulespuķi pie cepures”

 “(..)
Jāņuguņu gaismā
Kupls ūdensrožu vaiņags
Liesmo.
Tikai vienam
Baltais vaiņags vīts,
Tikai vienu
Acu skati tver.
Jāņugunis spīgo!
Meiten, meiten
Nebēdnīgo,
Briesmas draud!
Ierakstiet,
Jel ierakstiet
Meiteni šo nebēdnīgo
Sarkanajā grāmatā,
Ierakstiet…”

(62. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

R. Urtāne

“Kastaņu sniegs”

Jāņu nakts
“Ai, baltā Jāņu nakts!
Kamdēļ tik ātri beidzies?
Tev visu gadu dziesmu kamols tīts.
Vēl tikko vakarā ir iesākts līgot,
Ar saules stariem līgot jāizbeidz.
     Ai, baltā Jāņu nakts!
     Ar rasas kurpēm ziedos,
     Ar jāņuzālēm, pļavās plūktajām,
     Tur naktsvijoles brīnišķīgi smaržo
     Un putnu dziesmas atskan burvīgās.
(..)”

(49. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Driķe

“Dienu ritējums”

Vasaras saulgrieži klāt
“(..)
Neba aiz kalnājiem vasara kavējas?
Papardes valsī jau stāj;
Ezera zēlumā niedrāji līgojas
Vasaras saulgrieži māj.
     Sauli un siltumu katra sirds ilgojas,
     Lietainos mākuļus rāt!
     Madaras priecājas, dāboliņš šūpojas,
     Vasaras saulgrieži klāt.”

(20. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

S. Kaldupe

“Dārzs baltās asterēs”

Līgo
“(..)
Baltās pīpenēs debess
Pēkšņi zem kājām mums klājas.
     Kur tavas mājas šai naktī,
     Un kur manas mājas būs rīt.
(..)
Zeme gūst debesu atbalsis,
Debesīs pīpeņu vainagi uzzied,
 
Pāri Latvijai aizstīgo Līgo.”

(86.-87. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Brīdaka

“Gulbju pavadīšana”

“Jāņsieru sasiesim – saules rituli,
Jāņsieru – dzelteno ugunskuru,
ikdienā prieku kā govi laidarā,
kā sivēnu šaurā aizgaldā turam,
 
pārāk nopietni, nopietni dzīvojam.
(..)
Sasiesim sieru, uzliksim slogu!
Novīsim vainagus, sapīsim galus...
Un tikai madaras baltās, un Jāņu alus
spundi raus vaļā un putos pār malām...

(109. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

M. Šnē

“Tauriņa pieskāriens”

“Lai saulgriežu naktī
Līgotājus silda
Jāņuguns liesmas
Un sirdī ikkatrā
Skan gaismas dziesmas!
(..)

(193. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

S. Kaldupe

“Vēstules rīta un vakara blāzmai”

“Neplūc šonakt skumjo puķi,
           Nevij svētku vainagā,
Ļauj pa balto rasas taku
           Mīlestībai atstaigāt.
(..)
Nokāpj debess zemei tuvu,
          Ozolzarus rotājot,
Visu nakti sena dziesma
          Avotstrautos sudrabos.

(50. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Sirmbārdis

“Pārplīsušais laiks”

Zāļu vakarā
“Es kalmēs iegrimstu un papardēs kā dūnās.
Man apkārt Latvija, tās saulesgriežu brīns.
Bet dīvais zieds vairs neplaukst meža sūnās,
un likteņvecim vaigā dīvains smīns.
    Ak, nesmīni tā, krunkām klātais vecīt,
    vēl sirds kā puika ozolzaros kāpj,
    vēl sadzīst vainas, krām lemts bij nedzīt,
    kaut arī brīžiem atgādinot sāp.
(..)”

(46. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Bērza

“Gadalaiku gaisma”

“Spožās tālēs Jāņu zāles
Ziedot apžilbina acis.
Cik to tūkstoši? Vai simti?
It neviens man nepasacīs.
Pinot zāļu galvas rotu,
Dāsnās vasariņas dotu,
Lieku ziediņu pie zieda,
Mīļas līgodziesmas dziedu.
(..)”

(41. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

V. Toma

“Aizejot, atnākot”

Jāņu nakts
“Augstu spraišļos bērzu zari,
vīstot vainagi skurbāk garo –
neskāries mani turi
tālā līgo
          ugunskurā 
miglas plīvā bez sākuma, gala,
austras sarkšanā debesu malā –
(..)”

(291. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Gailis

“Caur dzīvi”

Saulgriežos
“Vasaras saulgriežos Saule lielā
Ar tavējo mazo vienotā ritmā jau griežas.
Vienalga kur mīti, kurā dzīvo tu ielā –
Tava esība laiktelpā izpausties riežas.
(..)
Vasaras saulgriežos Saule mums
Vēl vienu papildus iespēju sūta:
Veiksmi sedz kur debesu jums.
(..)”

(44.-45. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī...”

“Un saka Jānis – es vēlos laimīgs būt,
Lai mani mīļie katru dienu laimi jūt.
Es vēlos tā šo dzīvi nozdīvot:
Nevienam neatņemt, bet tikai dot.

(57. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Apšeniece

“Gliemeža lidojums”

“Plūcu pīpenes baltas,
Plūcu zvaniņus zilus
Un āboliņu sarkanbaltsārtu.
Lieku ziedu pie zieda,
Lieku zāli pie zāles
Un Jāņu vainagus viju
Visiem pēc kārtas.
(..)

(7. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Šteinberga

“Nekur nav tik labi kā laukos”

Līgo, Jānīt, līgo!
“Kā katru gadu Janka alu raudzē.
Ik dienu pagaršo, vai ir jau gana labs.
Vien Milda rūc: – Tu, vecais, aknas saudzē,
Lai Jāņos nav mums jārotā tavs kaps!
(..)

(69. lpp.)

 

Jāņi
– Labvakaru, Jāņa māte,
Tev ir govis laidarā!
Kur tad lielā siera plāte,
Sviesta bļoda aizdarā?
    – Bij man piecas govju galvas,
    Aitas ļipas tirināja,
    Tagad tukšs – nevienas spalvas,
    Banka visu atķīlāja.
(..)

(71. lpp.)

 

Līgo vakara pēriens
“Upmalā, kur līcis kluss,
Iebrauc sarkans autobuss.
Līgotāji ārā lien,
Steigšus pļavā teltis slien.
(..)
Veči glauda mucai sānu,
Taisa ciet un vaļā krānu.
Aliņš puto, aliņš šņāc,
Zālē Jāņu mielasts klāts.
(..)
Kārlēns lūdzas Ieviņu
Doties meklēt ziediņu.
– Kārlīt, mīļais, zinu es,
Krūmos neaug papardes. (..)

(72-73. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Baltvilks

“Tu esi glābts”

Vasarlaiks
(..)
Ko es redzu, ko es dzirdu,
ko es jūtu, ko es manu:
garais Janka smuko Annu
cilā tā kā piena kannu.
     Garais Janka, tev ir veicies.
     Anna, tev ir jāpasteidzas:
     jāpasteidzas garam Jānim
     labi stipri iekniebt sānā.”

(74. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Padziedāsim jautras dziesmas”

Smuks puisītis, melnu muti,
Guļ celiņa maliņā.
Garām gāja jaunas meitas,
Gribēj' puisim mutes dot.
Ieraudzīj'šas melnu muti,
Suni virsū rīdināja.

(Latv. tautasdziesma, 381. lpp.)

 

“Jānīšam, brālīšam,
Caur cepuri mati aug,
Kad atnāca līgo diena,
Vainadziņa nevaidzēja.”

(Latv. tautasdziesma, 382. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Visi gaida Jāņu dienu”

“(..)
Jāņa māte bēdājāsi 
Mazu sieru sasējuse.
     Nebēdājies, Jāņa māte,
     Gan būs Dieva svētībiņa.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Jāņa mātei viducītis.
(..)”

(Latv. tautasdziesma, 42.-43. lpp.)

 

“(..)
Sīlim devu riekstu sauju,
Lai nopēra Jāņa tēvu;
    Kam tas alu nedarīja,
    Nemieloja līgotājus.
(..)”

(Latv. tautasdziesma, 181. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Visu gadu dziesmas krāju”

“Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tev ir pulka gaidītāju:
Govis gaida zāļu kroni,
Meitas skaistas līgošanas.

(Latv. tautasdziesma, 21. lpp.)

 

“Liela rinda meitu gāja
Gar Jānīša tīrumiņu.
Nāc, Jānīti, lūkoties,
Kura tava līgaviņa.
Vidū visu mazajā,
Tā būs Jāņa līgaviņa;
Zelta kronis galviņā,
Ābeļziedi rociņā,
To ņems Jānīts, to mīlēs,
To citam nevēlēs.

(Latv. tautasdziesma, 97. lpp.)

 

“Jāņu māte, meitu māte,
Tavu plānu deguntiņu:
To varēji kustināt, 
Līdzi vējiem izlocīt.

(Latv. tautasdziesma, 152. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Latvieša lielā dziesmu klade”

“(..)
Līgo veci, līgo jauni, kamēr Jāņu uguns degs;
Līgosim mēs šo naksniņu, kamēr rīta saule leks.
Citu gadu gaidīsim, kad Jānītis atkal nāk,
Tā, lai mūsu bērnu bērni vienmēr Līgo dziesmas māk.”

(A. Legzdiņš, 184. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību