„Veltījums mātei”

Grāmatā apkopoti dzejoļi par māti, veltījumi un izcilu personību pārdomas par māti un Mātes dienu.

 

Rindiņas no grāmatas –

„Mana māte veidoja manu dzīvi. Viņa bija tik gādīga, tik pašaizliedzīga, ka es sapratu, ka man ir kāds, kura dēļ vērts dzīvot, kāds, kuru es nedrīkstu pievilt. Atmiņas par māti mani svētī joprojām.” (T. A. Edisons.)

Pārbaudīt pieejamību

 

„Piedod, māt!”

Atziņas, dzeja un proza par māti.

 

 Rindiņas no grāmatas –

„Kluss starojums no mātes. Klusums tīrs.

Te neejiet, te – viņa ziedējusi.

Te nelāčojiet – ābeļziedos viss,

 

un lakatiņš, ko viņa atstājusi

kā lūgšanu par mani, Visiem mums,

lai drošāki, lai stiprāki mēs justos.

Ir mātes vārdā dīvains noslēpums.

 

Vēl pieauguši, naktīs saucam: māmiņ!”

(A. Rancāne.)

Pārbaudīt pieejamību

 

 

„Mātei”

 Dzejas antoloģija, lielākā daļa tajā apkopoto dzejoļu ir ar virsrakstiem „Mātei”, „Mātes sirds”, „Māte” un tamlīdzīgi. Grāmatā atrodamas arī latviešu tautasdziesmas.

 

 Rindiņas no grāmatas –

„Atmostoties dziļā naktī,

jutu, cik tu maigi glāsti

un, pār gultu noliekusies,

zelta pasaciņu stāsti.

 

Kad es atkal miegam ļāvos,

dzirdēju, ka klusi dziedi, –

un ap manu mazo gultu

plauka balti sapņu ziedi…”

(L. Paegle.)

 Pārbaudīt pieejamību

 

G. Vieru, I. Ziedonis

„Māte”

Grāmatā ievietotie moldāvu dzejnieka Grigores Vieru un Imanta Ziedoņa dzejoļi cildina māti – dzīvības devēju, ģimenes pavarda sargātāju, paaudžu turpinātāju.

 

Rindiņas no grāmatas –

„(..)

Augšā – zvaigzne.

Apakšā – maize.

Divas acis nomodā,

Tās, māt, tavas.”

(G. Vieru.)

 

„Mana māte kasa man burkānu.

Neko es tik labu viņai

Nevaru izdarīt.

Māte lasa pie ciņa burkā

Mellenes – zilas minūtes krīt.

 

Burkāni apēsti. Kas mātes minūtes...

Vai pats dies tēs tās diez nes?

Kur ir tā vaga, tas purva cinītis,

Kur lai atpakaļ sēju es? (..)”

Pārbaudīt pieejamību

 

„Veltījums vecmāmiņai”

Labie vārdi dzejā un prozā par vecmāmiņām un no vecmāmiņu mutes.

 

Rindiņas no grāmatas –

„Kas ir vecmāmiņa?

Vecmāmiņa ir maza meitene, kas kopš zināma brīža tapusi sirma.

Viņa labāk par jebkuru citu izprot mazus zēnus. It īpaši vīriešus, kas patiesībā ir pieauguši mazi zēni.

Vecmāmiņa jūs allaž ar kaut ko kārdina. Varbūt ar pašas ceptu ābolkūku, krāsnī apbrūninātu cāli vai cepumiem. Vecmāmiņas mājā vienmēr smaržo visjaukāk. (..)

Vecmāmiņa ir vislabākā palaidnību dzinēja. It īpaši tad, ja tās esat izdarījuši jūs. Viņa lūkojas jums tieši acīs, un viņai ir grūti iestāstīt, ka viss nav bijis tā, kā ir. Patiesi.”

(H. Makmahans.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Pema Brauna

„Manai vīramātei”

Labie vārdi par vīramātēm. Lieliski noderēs pateicības un atzinības izteikšanai mutiski vai atklātnē.

 

Rindiņas no grāmatas –

„Mēs tik labi pazīstam tavu bērnu. Tu un es. Mēs esam kopā priekos un bēdās. Draudzenes priekos. Partneres bēdās. Ar mīlestību savienotas.”

Pārbaudīt pieejamību

 

***

Atsevišķi dzejoļi par māti dažādas tematikas dzejas grāmatās

 

L. Brīdaka

„Magoņu mākoņi”

 

Rindiņas no dzejoļa „Māti atceroties” –

„(..)

Ai, māte ziedošā, spēcīgā, draiskā,

no tevis plaukst mūži un paaudzēs raisās,

no tevis mums spārni kā cīruļiem gaisos.

------------------------------------------------------------

Iet bērni uz vakaru, satumstot veci,

bet māte deg atmiņās gaiša kā svece.”

 

Rindiņas no dzejoļa „Mātes mīlestība” –

(..)

Māte ir aka,

un visu mūžu

bērni slāpdami

smeļ un smeļ.”

Pārbaudīt pieejamību

 

L. Apšeniece

„Es nāku no bērnības”

 

Rindiņas no dzejoļa „Mātei” –

„(..)

Mēs visi te no tavas lielās cilts,

Un katrā mums ir daļiņa no Tevis.

Dievs uzklausījis Tavas lūgšanas

Un savu žēlastību bagāti mums devis.

     Pavisam nedaudz palicis līdz simtam...

     Paldies par to, ka, nežēlojot sevi,

     Mūs skoloji un gaišu skatienu

     Uz dzīvi līdzi ceļamaizei devi.”

Pārbaudīt pieejamību

 

N. Liepiņa

„Laimes putna paspārnē”

 

Rindiņas no dzejoļa „Tikai tad...” –

„Tikai tad, kad pašas kļūstam mātes,

Savējās daudz labāk saprast sākam...

Kāpēc neiet gulēt? Ko pie loga gaida?

Skat, jau pirmais ausmas stars krīt sejā gurušā!

(..)

Katram vecumam – savs ziedēšanas skaistums,

Katram vecumam – savs gaidīšanas laiks...

Tāpēc jau mēs esam mātes savām meitām:

Viņu gaidīšana – mantojums, kas svēts.”

Pārbaudīt pieejamību

 

„Spārni 2013”

 

Rindiņas no I. Balčūnas dzejoļa „Māmuļai” –

„Lai arī kā es gribētu pateikt,

Tos īstos vārdus Tev nespēju atrast.

Viss liekas par vienkāršu, vieglu un gaistošu.

Tik daudz patiesu dzīves sajūtu

No Tevis man dvēselē krājies.

(..)”

 

Rindiņas no J. Rapšas dzejoļa „Mātes dienā” –

„Maijā, kad sazaļo lauks.

Ārā kad bērziņi plaukst,

Māmiņu samīļot steidzu,

Izjusti svētkos to sveicu.

(..)”

Pārbaudīt pieejamību

 

„Rēzekne 2015”

 

Rindiņas no R. Urtānes dzejoļa „Māmiņai” –

„Tikai to mazumu vēlos,

Tev mīļi pieglausties.

No acīm asaru noraust

Un klusi pateikt – paldies!

(..)

Zinu, māmiņ, laiks gājis,

Sen pasakām neticu es,

Ber ievziedi baltumu matos,

Un pavasars salnu nes.

    Bet vaigā zvīļo tev sārtums

    Kā maija ābeles zieds.

    Es mīlu tevi, māmiņ,

    Par to, ka esi, paldies!

Paldies, mana jaukā un labā,

Ka varu šai pasaulē iet,

Ka sevi veltīji bērniem,

Paldies, mīļo māmiņ, paldies!”

Pārbaudīt pieejamību

 

Lai noskaidrotu, kurās bibliotēkās pieejama jūs interesējoša grāmata, klikšķiniet uz saites „Pārbaudīt pieejamību” (atveras E-katalogs). Lai rezervētu grāmatu, E-katalogā klikšķiniet uz saites „Pasūtīt”.