Izstādes saturs
1. daļa Advents (Advente) – laiks pirms Ziemassvētkiem (Bībeles lasījumi, Adventa vainags)
2. daļa Ziemassvētku dzejoļi, dziesmas, lugas, stāsti u. c.
3. daļa Ziemassvētku tradīcijas, ticējumi, paražas, tautasdziesmas
4. daļa Ziemassvētku rotājumi – telpu, eglītes, galda noformēšana
5. daļa Ziemassvētku ēdieni
6. daļa Ziemassvētku dzejoļi, dziesmas un tautasdziesmas bērniem

(Lai noskaidrotu, kurās bibliotēkās pieejama jūs interesējoša grāmata, klikšķiniet uz saites „Pārbaudīt pieejamību” (atveras E-katalogs). Lai rezervētu grāmatu, E-katalogā klikšķiniet uz saites „Pasūtīt”.)

************************************************************************************************

1. daļa Advents – laiks pirms Ziemassvētkiem (Bībeles lasījumi, Adventa vainags)

 

„Lekcionarijs” I

Bībeles lasījumi un dziedājumi Adventa un Ziemassvētku laikam. Grāmatu izmanto Katoļu baznīcas Dievkalpojumos, bet tā var noderēt arī individuālām meditācijām Adventa un Ziemassvētku laikā, lai pārdomātu un labāk izprastu Ziemassvētku notikumus.

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētku laikā. No Adventa līdz Zvaigznes dienai”

Grāmatā atrodams kodolīgs skaidrojums tam, kas ir Adventa laiks, kā arī aprakstīta Adventa vainaga vēsture un Adventa vainaga sveču simboliskā nozīme.

Kā vēsta grāmatas nosaukums, tajā sameklējama arī informācija par Ziemassvētkiem un Jaungadu – Ziemassvētku ēdieni un maskas, Ziemassvētki Ginesa rekordos, Ziemassvētku simboli, dziesmas, Ziemassvētku SMS, kā radies Ziemassvētku vecītis, eglītes vēsture, vēlējumi un joki, Jaunā gada tosti u. c.

Pārbaudīt pieejamību
 
     --- Interneta resursi
Dievs, Tu vēlies, lai es Tevi gaidu visu Adventa laiku.
Bet man nepatīk gaidīt.
Man nepatīk stāvēt rindā un gaidīt.
Man nepatīk gaidīt savu kārtu.
Man nepatīk gaidīt vilcienu.
Man nepatīk gaidīt, lai izteiktu spriedumu.
Man nepatīk gaidīt īsto brīdi.
Man nepatīk gaidīt kādu citu dienu.
Man nepatīk gaidīt, jo man nav tam laika, es dzīvoju šim brīdim.
Tu jau zini, ka ir izdarīts viss, lai man nebūtu jāgaida. Maksājumu kartes un pašapkalpošanās, kredīti un bankas automāti, mobilie telefoni un fotogrāfijas minūtes laikā, datoru tīkli, televīzijas un radio viļņi... Man nav jāgaida jaunas ziņas: tās ir vienmēr sasniedzamas.
Bet Tu, Dievs, vēlies, lai es Tevi gaidu visu Adventa laiku. Jo gaidīšanā Tu esi devis vietu sarunai – no­stāties aci pret aci ar To, kas ir apslēpts. Atkal un atkal ņemt no Tā, kura krājumi nav iztukšojami. Gaidīt, tikai gaidīt, mācīties gaidīt, iepazīt savu spēju gaidīt, jo vienīgi gaidot atmostas uzmanība un vienīgi uzmanība spēj mīlēt.
Es gaidu, un viss man tiek dāvāts, un Tev, Dievs, gaidīt kļūst par lūgties.
(Žans Debruīns.)
Avots: www.mieramtuvu.lv
 
 
************************************************************************************************

2. daļa Ziemassvētku dzejoļi, dziesmas, lugas, stāsti u. c.

 

Kornēlija Apškrūma

„Ar atdzimšanu Ziemassvētki nāk”

Tautas iemīļotās mīļumvārdu un apsveikuma pantiņu autores dzejoļu krājums Ziemassvētkiem un Jaungadam.

 

Rindiņas no grāmatas –

Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli plaukstu Tev uz pleca liek, –
Tas Klusas nakts un Ziemassvētku maigums,
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Kas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,
Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmā vēsts!

(K. Apškrūma.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētkos”

Krājumā apkopoti mīļi un jauki dzejolīši un dziesmiņas Ziemassvētku vakaram, kurus pie svētku eglītes var izmantot gan pieaugušie, gan bērni.

 
Rindiņas no grāmatas –
Ziemassvētku vakarā
Dievs, šai klusā vakarstundā
Ļauj man Tevi lūgties tā,
Kā reiz dziļā paļāvībā
Lūdzām agri bērnībā.
            Tu jau zini, ko mēs lūdzam
            Sirdī, vārdos neminot, –
            Tur to mazo sapņu zemi
            Lūdzam, atpakaļ mums dod!
Jūs, kas svešās malās klīstat
Ilgās sveces dedziet ā,
Lai mēs visi kopā esam
Ziemassvētku vakarā.
(..)
(E. Ceriņš.)
Pārbaudīt pieejamību
 

„Lielā Ziemassvētku skaitāmgrāmata”

Šī grāmata īpaši noderēs tiem, kuri meklē pie eglītes skaitāmus dzejolīšus. Krājumā iekļauti apmēram 300 dzejoļi, pārstāvēti 100 autori. Dzejoļi izkārtoti tematiskās nodaļās un sadalīti pa vecuma grupām. Dzejoli atbilstoši savai noskaņai te piemeklēs katrs, jo grāmatā atrodami gan klasiskie, gan jauni dzejoļi, gan nopietni un svētsvinīgi, gan ar smaidu rakstīti. Grāmatas beigās – pārskats par agrāk izdotiem Ziemassvētku krājumiem.

 

Rindiņas no grāmatas –

Aiz līka bērza, aiz taisnas priedes
Zaķīšu ģimene eglīti dedzina.
Sniega svecītes, ledus liesmiņas,
Tās pie zvaigznītēm aizdedzinātas.
Svecītes deg – vai vējš vai sals,
Ne ūsas apsvilt var, ne degungals.

(V. Ļūdēns.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemas sapnis”

Šajā grāmatā apkopoti novēlējumi Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, tajā atradīsiet īstos vārdus īstajiem cilvēkiem.

 

Rindiņas no grāmatas –

Lēni, lēni lido sniegi.
Lai tie it kā saldi miegi
Apņem visas ļaužu bēdas,
Neatstāj nevienas pēdas.

(E. Zālīte.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētku zvani”

Dziesmas un dzejoļi Ziemassvētkiem.

 

Rindiņas no grāmatas –

Dieviņš, zemi baltu klājis,
Aizdedz zvaigznes debesīs.
„Miers virs zemes” pulcinājis
Draugus just, cik prieks ir īss.
            Īss ir prieks, tu rūpēs dzīvo,
            Klusās stundās sirds to jūt.
            Svecīte kā deg un plīvo,
Tā tu steidzies laimīgs kļūt.

(P. Bārda.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētki klāt!”

Ziemassvētku dzejoļi un dziesmas ar notīm.

 

Rindiņas no grāmatas –

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,
Un maigi dziedot pulkstens skan,
Mirdz šur tur ciemos ugunis,
Un sirds tik laimīgi pukst man.
Man ir it kā kad paceltos
Gars augstumos, kur debess telts
Ir pulcējusi eņģeļus,
Kur āres spīd kā spožais zelts.

(J. Poruks.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Baltais ziemas miers”

Dzejoļi Ziemassvētku un arī Jaunā gada noskaņai, apsveikumiem, pasākumiem… Grāmata bagātīgi ilustrēta.

 

Rindiņas no grāmatas –

Ir katram gadam
laimes brīdis savs –
kā katram rītam
sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk,
pieliecas pie auss
un pačukst tev
par savu sapņu salu.
(..)
Vēl katram gadam
ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts,
aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis
tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās
pilnas baltu vēdu.

(P. Jurciņš.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Sudrabiņa sniedziņš sniga”

Tautasdziesmas un dzejoļi par Ziemassvētkiem. Krājums domāts visplašākajam lasītāju lokam.

 

Rindiņas no grāmatas –

Balts gaišums mirdz no svecītēm,
Dzied koris seno dziesmu svētu;
Un bērni nāk ar svecītēm,
Lai Ziemassvētkus nosvinētu.
            Ap katru bērna galviņu
            Auž svētku prieki staru rotu –
            Tie katrs savu balviņu
            Par karaļvalsti neatdotu…
(..)

(K. Krūza.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Nāk Ziemassvētku miers”

Grāmatā ievietoti Kristus dzimšanas svētkiem veltīti stāsti un dzejoļi. Tie domāti lasīšanai un apcerei skolās un ģimenēs Adventa (Adventes) laikā un Ziemassvētkos. Ietverts arī lūgšanas teksts, kas dos ierosmi svētbrīža organizēšanai. Grāmatiņā arī pastāstīts, kā izgatavot vienkāršus Ziemassvētku rotājumus.

 

Rindiņas no grāmatas –

Tev, maigais Dieva Jērs,
Ir šonakt piedzimšana.
Koks, cilvēks, puķe, zvērs
Jau Tavu gaismu mana.
            Plaukst saldais Dieva dēsts
            No tumsības un sala.
            Skan Ziemassvētku vēsts:
            Nav mīlestībai gala!
(..)

(E. Ķezbere.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētku dziesmas ar notīm”

Grāmatā atradīsiet 37 dziesmas – gan pašas populārākās, gan mazāk dzirdētas.

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētki”

Ziemassvētku dzejas un prozas izlase, izdota trimdā.

 

Rindiņas no grāmatas –

(..)
Tumšu dienu gaišais brīdi,
Ziemassvētku vakars svēts,
Visām bēdām cauri spīdi,
Ilgi gaidīts, sencerēts.

(P. Bārda.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Gadumijas grāmata”

Dziesmas (ar notīm) Ziemassvētku vakaram, tosti, īsi dzejolīši aizņemtiem cilvēkiem, receptes Ziemassvētku un Jaungada nakts mielastam, dažādu tautu gadumijas paražas.

 

Rindiņas no grāmatas –

Nakti bira zelta rasa
Saltos, klusos pagalmos,
Ļaudis viņu kopā lasa,
Ieliek spožos lukturos.
            Tā nebija zelta rasa,
            Tī bij’ Dieva Dēla vēsts.
            Katra sirds pēc viņas prasa:
Naids un grēks virs zemes dzēsts.

(T. Zeiferts.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētku dāvana”

Grāmatā atradīsiet sešas īslugas bērniem.

Pārbaudīt pieejamību
 

Ontons Matvejāns

„Kaču jūki”

Grāmatā līdzās citām lugām latgaliešu valodā atrodama ludziņa „Pi egleites” – mazs uzvedums Ziemassvētku vecīša sagaidīšanai.

Pārbaudīt pieejamību
 

Džeksons Bruans, Rozmarija Brauna, Ketija Pīla

„Mazā Ziemassvētku prieku grāmata”

Grāmatiņā apkopoti 432 ieteikumi, idejas, ko vajadzētu izdarīt Ziemassvētku laikā. Šo grāmatu var lasīt un uztvert dažādi – nopietni, praktiski, kā joku vai informācijas avotu.

 

Daži no ieteikumiem –

* Ziemassvētku pēcpusdienā izej pastaigā ar kādu, ko mīli.
* Apmeklē kādu namu ar vēsturisku nozīmi savā rajonā un apskati, kāds tas izskatās svētku rotā.
* Pārtikas preču veikalā palaid kādu, kuram ir tikai daži pirkumi, rindā pa priekšu.
* Uz nosarmojušas loga rūts ar pirkstu uzraksti: „Vēlu prieku pasaulei!”.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Sapņu Ziemassvētki”

Grāmatā apkopotas leģendas un mazi stāstiņi par visdažādākajām tēmām, kas saistītas ar Ziemassvētkiem (par eglīti, svecītēm, Ziemassvētku vecīša tērpu u. c.), doti padomi, kā izrotāt svētkiem māju un egli, kā pagatavot un iesaiņot mazas dāvaniņas, kā saposties pašiem un  kā pagatavot ko neparastu svētku galdam. Krājumā atradīsiet arī Ziemassvētku dziesmas un dzejoļus.

 

Padomi no grāmatas –

* Izvēlies eglīti pēc iespējas lielākā podiņā. Jo eglei lielāks podiņš, jo labāk tās sakņu sistēmai, tā būs mazāk traumēta un labāk ieaugsies jaunajā vietā.
* Ja sveci pirms likšanas patur aukstā ūdenī, tad tā svečturī turēsies taisna un nepilēs.
* Piparkūkām jau pirms cepšanas izveido mazus caurumiņus, kuros ievērt aukliņu.
Pārbaudīt pieejamību
 

Juris Rubenis, Māris Subačs

„Mazā Ziemassvētku grāmata”

Pārdomas par Jēzus Kristus dzimšanas noslēpumu katram no jauna liek izdzirdēt Ziemassvētku vēsti, kas apliecina: „Dievs ir. Viņš var ienākt arī tavā dzīvē.” Autori atgādina, ka Ziemassvētki, kas ir vispazīstamākie svētki, bieži vien mums savā dziļākajā būtībā paliek tāli un nesaprotami. Autori vēlas, lai mūsu dzīves taptu citādas, patiesas un mīlestības pilnas, un atgādina, ka Dievs ir ar mums.

 

Rindiņas no grāmatas –

(..) Ziemassvētki ir Dieva protests, Daiva jautājums, Dieva palīgā sauciens, lai mūsu dzīves taptu citādas – patiesības un mīlestības pilnas, un Dievs nemitēsies protestēt, jautāt un saukt palīgā, iekams katrs to būs sapratis. Viņš nepiekusīs. Viņš turpinās, kā tas bijis cauri gadiem, gadu simtiem, līdz pat šai dienai. Viņš nepiekusīs, viņš cīnīsies, līdz katrs to dzirdēs.

Pārbaudīt pieejamību
 

Anšlavs Eglītis

„Ziemsvētku stāsti”
Šajā krājumā apkopoti A. Eglīša stāsti, no kuriem vairāki tapuši pēc laikraksta „Laiks” izdevēja Helmara Rudzīša ierosinājuma kā Ziemassvētku velte lasītājiem. Tos vieno rakstnieka šķelmīgais, smalkas ironijas caurvītais humors. A. Eglītis raksta par paša pieredzēto un savu stāstu varoņus tēlo ar dziļi slēptu sirsnību un mīlestību.
Pārbaudīt pieejamību
 

Zenta Mauriņa

„Sākumā bija prieks”

Ziemassvētku stāsti un apceres.
 

Rindiņas no grāmatas –

Laimīgs tas, kam ir kāda tikai Ziemassvētku vakarā atslēdzama atvilktne. Lai pārlaistu garāko nakti, bitei un cilvēkam vajadzīga iešūnojusies medus kāre.
Pārbaudīt pieejamību
 

Teodors Zeltiņš

„Zvaigzne egles zarā”

Ziemassvētku stāsti.

 

Rindiņas no grāmatas –

     Pilsētā bija ienākuši Ziemassvētki. Te šur, te tur jau mirdzēja pa spožai eglītei. Bet visaugstāk, sacenzdamās ar debesskrāpjiem, apskaužami taisna un spoža slējās Rokfellera laukuma egle.
     Es brīdi apstājos un apbrīnoju brīnišķīgo koku, tad gāju tālāk, iejukdams ļaužu burzmā, jo arī es esmu šķībo eglīšu mīlētājs. Tāpat kā šķībo cilvēku.
     Tā būtu ļoti bēdīga pasaule, ja viņus neviens nemīlētu.
Pārbaudīt pieejamību
 
************************************************************************************************

3. daļa Ziemassvētku tradīcijas, ticējumi, paražas, tautasdziesmas

 

„Ziemas saulgriežu laikā”

Šajā krājumā apkopoti latviešu tautas ticējumi un paražas no visiem Latvijas novadiem un sakārtoti atbilstoši laika ritējumam – no pirmā sniega līdz Meteņiem. Ticējumi un paražas aptver tematiski plašu loku: laika apstākļus, ražu, lopus, bagātību, precības, slimību, nāvi un citus. Grāmatas beigās pievienota neliela vārdnīca, kas lasītājam paskaidro mūsdienās mazāk pazīstamus vārdus – vecvārdus, nelatviskos aizguvumus un savdabīgo izlokšņu vārdu krājumu.

 
Daži no grāmatā iekļautajiem ticējumiem –
* Ziemas svētku vakarā vajag uziet kalnā un sviest nūjas mežā, tad nākošā gadā laba raža.
* Ziemas svētku rītā ja ienāks vīrietis istabā pirmais, tad govei būs mazs vērsītis, bet, ja sieviete, tad gotiņa.
* Ziemas svētku vakarā meitām jāliek atslēgas zem spilvena. Kas sapnī vilks atslēgas ārā, tas būs nākamais vīrs.
Pārbaudīt pieejamību
 

M. Mellēna, V. Muktupāvels, E. Spičs

„Ziemas svētki”

Metodisks līdzeklis, lai iepazītos ar latviešu Ziemas svētku svarīgākajām tradīcijām un noskaidrotu to jēgu. Grāmata satur ieražu aprakstus, ticējumus, dziesmas, rotaļas un mīklas. Domāta skolotājiem, studentiem, skolēniem un visiem tiem, kam rūp tradicionālā mantojuma atjaunošana.

Pārbaudīt pieejamību
 

M. Grīns, M. Grīna

„Latviešu gads, gadskārta un godi”

Ziemassvētku tautasdziesmas, rotaļas un tradīciju aprakstus meklējiet, sākot no grāmatas 145. lappuses.

Pārbaudīt pieejamību
 

Osvalds Līdeks

„Latviešu svētki”

Viss par Ziemassvētkiem – no grāmatas 7. lappuses.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Nomales identitātei”

No grāmatas 144. lappuses – par Ziemassvētku svinēšanu Latgalē.

Pārbaudīt pieejamību
 

Pēteris Šmits

„Latviešu tautas ticējumi” IV

Ticējumus par Ziemassvētkiem var atrast arī profesora P. Šmita sakārtoto krājumu 4. sējumā.

 

Daži no ticējumiem –

* Ziemassvētku sestdienas vakarā ātri jābeidz darbi, tad darbi veiksies visā vasarā.
* Ziemassvētkos sienu nes istabā, liek uz galda zem segas par atmiņu tam, ka Kristus dzima sienā.
* Ziemassvētku vakarā pārliek par bļodu no skaliņiem tiltu un paliek pagultē; kas sapnī ies pār tiltu, tas būs brūtgāns jeb brūte.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Kad saulīte rotājas”

Gadskārtu ieražu dziesmu izlase. Ziemas saulgriežu dziesmas – no 57. lappuses.

 

Dažas no tautasdziesmām –

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
***
Eima bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā:
Ja bitītes daiļi dzied,
Tad būs silta vasariņa.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Latviešu tautasdziesmas” 4. sēj.

Ziemassvētku tautasdziesmas – no 19. lappuses.

 

Dažas no tautasdziesmām –

Kas tur kliedza, kas tur sauca
Aiz Daugavas siliņā?
Zaķīts ledus tauri pūta,
Ziemassvētkus vēstīdams.
***
Ziemassvētki pavēlēja
Jaunus kreklus darināt,
Lai ar būtu noplīsuši,
Kad tik balti izvelēti.
***
Padziedait, bāleliņi,
Ar savām māsiņām;
Ir bitīte padziedāja
Ziemassvētku vakarā.
Pārbaudīt pieejamību
 

************************************************************************************************

4. daļa Ziemassvētku rotājumi – telpu, eglītes, galda noformēšana

 

„Ziemassvētku rotājumi”  

Šajā bagātīgi ilustrētajā grāmatā iekļauti 150 rotājumu apraksti un paraugi – adventes vainagi un kalendāri, telpu rotājumi, durvju dekori, logu greznojumi, ielūgumi un apsveikuma kartītes, eglīšu rotājumi, dāvanu iesaiņošana, galda kartes un rotājumi.

Turklāt šī grāmata ne vien piedāvā paraugus, pēc kuriem īsā laikā iespējams izgatavot daudzveidīgus svētku rotājumus, bet arī vienlaikus pievērš uzmanību problēmai, kas it īpaši aktuāla kļūst šo svētku laikā, – daudzajiem iesaiņošanas un rotāšanas materiālu atkritumiem. Grāmata, izmantojot ekologu ieteikumus, piedāvā šīs problēmas risinājuma variantus.

Pārbaudīt pieejamību
 

„Saules grieži”

Līdzās citiem padomiem šajā grāmatā atradīsiet viegli pagatavojamu Ziemassvētku rotājumu aprakstus (puzuri, zvaigznītes, papīra lukturi, saulītes no smilgām vai dzīpariem). Šos rotājumus var veidot kopā ar bērniem.

Pārbaudīt pieejamību  
 

************************************************************************************************

5. daļa Ziemassvētku ēdieni

 

„Piparkūkas”

Grāmatā atrodamas dažādas piparkūku un to glazūru receptes, noderīgi padomi, informācija par piparkūku vēsturi, kā arī Ziemassvētku stāsti un dzejoļi!

 

Viena no piparkūku receptēm –

Piparkūkas ar riekstiem
Sastāvdaļas: 400 g miltu, 400 g medus, iesala vai mežrozīšu sīrupa, 200 g sviesta vai margarīna, 3 olas, sasmalcināti rieksti.
Garšvielas: krustnagliņas, pipari, virces, kanēlis, koriandrs u. c.
Medu, iesala ekstraktu vai sīrupu uz pannas uzkarsē, pievieno sviestu vai margarīnu. Tad noceļ no uguns, iemaisa miltus un pievieno pa tējkarotei garšvielas, 2 olas. Visu rūpīgi samīca un mīklu ievieto ledusskapī vismaz un 12 stundām.
Pārbaudīt pieejamību  
 

„Gads ir balts no abiem galiem”

Grāmatā dota ierosme, kādu galdu klāt Ziemassvētkos, Vecgada vakarā un gada pirmajā dienā. Tajā atradīsiet arī informāciju, kā organizēt ķekatu gājienu, kādu masku pagatavot, kā pušķot telpas, izveidot ziemas kompozīcijas un iesaiņos dāvaniņas.

 

Viena no receptēm Ziemassvētku galdam –

Kartupeļu lodītes
Sastāvdaļas: 500 g vārītu kartupeļu, 100 g siera, 1 ola, 1 ēdamkarote skābā krējuma, 3 tējkarotes kviešu miltu, 4 tējkarotes kartupeļu cietes, sāls, rīvmaize, tauki (cepšanai lielā tauku daudzumā).
Kartupeļus (karstus) samaļ, pievieno receptē dotos produktus (sieru sarīvē) un sastrādā biezā masā. Veido lodītes, apmērcē tās eļļā, tad rīvmaizē un cep lielā tauku daudzumā brūnas.
Pārbaudīt pieejamību
 

Marija Leiše

„Kā sarīkot viesības un ko celt galdā”

Grāmatā atradīsiet receptes Ziemassvētku vakara, brokastu un pusdienu galdam, piparkūku gatavošanas noteikumus, kā arī Ziemassvētku kafijas un vakariņu galda ēdienu receptes.
 

Viena no receptēm Ziemassvētku galdam –

Šokolādes piparu rieksti
Sastāvdaļas: 400 g sīrupa, 100 g sviesta, 200 g vārāmās šokolādes, ½ citrona sula, 200 g cukura, 600 g miltu, 10 g briežraga sāls, 50 g pomeranču mizu.
Sīrupu ar cukurā sagatavotām pomeranču mizām un sviestu uzvāra, ieliek pusi miltu, labi izkuļ, tad pieliek sarīvētu šokolādi un kuļ, līdz mīkla atdziest. Atdzisušu samīca ar miltiem un briežraga sāli, izveido un cep lēnā siltumā pēc 3–5 dienām.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Gadskārtu ēdieni”

Šajā grāmatā atradīsiet īsu Ziemassvētku aprakstu, kā arī dažādas Ziemassvētkiem piemērotu ēdienu receptes.

 

Viena no receptēm Ziemassvētku galdam –

Koča (kūča)
Sastāvdaļas: 300 g grūbu (vai piestā sagrūstu miežu vai kviešu graudu), 200 g žāvēta speķa, ūdens, sāls, sīpoli, garšvielas.
Grūbas uzber sausas uz pannas un maisot apgrauzdē brūnas. Katliņā ieliek vienu kārtu grūbu, pārliek smalki sagrieztu un ar sasmalcinātiem sīpoliem saceptu speķi, tad atkal grūbas un speķi, nobeidz ar grūbām. Visu pārlej ar karstu ūdeni, pieliek sāli un sautē cepeškrāsnī, līdz viss mīksts. Gatavai kočai  jābūt irdenai un pilnīgi sausai.
Pasniedz ar rūgušpienu.
(Koču gatavojot, graudiem var pievienot arī zirņus un pupas. Tos vāra kopā ar cūkas galvas pusi.)
Pārbaudīt pieejamību
 

„Gadalaiku pavārgrāmata”

No grāmatas 153. lappuses – Ziemassvētku ēdienu receptes.

 

Viena no receptēm –

Ziemassvētku čiekurs ar mazajiem čiekuriņiem
Sastāvdaļas: 300 g kausēta siera ar zaļumiem, ½ glāzes majonēzes ar dillēm, 400 g liesa šķiņķa, 2 ēdamkarotes sasmalcinātu sīpolu, 1 tējkarote svaigu diļļu, naža gals melno piparu, 1 paciņa mandeļu, 2 paciņas apaļo krekeru.
Kausēto sieru sajauc ar majonēzi un iemaisa sakapātu šķiņķi, sīpolus un dilles. No apgrauzdētām mandelēm izveido lielu čiekuru – mandeles kārto apkārt kā zvīņas. Atdzesē ledusskapī.
Krekerus apsmērē ar masu, apkārt kārto mandeļu skaidiņas un liek ap lielo čiekuru. Rotā ar skujām.  
Pārbaudīt pieejamību
 

************************************************************************************************

6. daļa Ziemassvētku dzejoļi, dziesmas un tautasdziesmas bērniem

  

„Ziemassvētku laikā”

Rindiņas no grāmatas –

Ziemas miegs
Kad dižegles baltajā azotē
maza eglīte snauž –
klusi, tik klusi, klusītiņām
zaķēns burkānu grauž.
            Un pazarēs neknosās čiekuri
un nebirst no pazarēm sniegs
aiz bailēm, ka pusnaktī neaizbēg
mazās eglītes miegs.
Un lapsa tad cilpo uz pirkstgaliem
un izsalcis negaudo vilks,
jo cik tad mazai eglītei
tāds miedziņš ir ilgs?

(L. Vāczemnieks.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Skaista esi, eglīte!”

Grāmatiņā ievietoti latviešu dzejnieku mīļākie un skaistākie Ziemassvētku dzejoļi, kā arī četras populārākās ārzemju komponistu dziesmas ar notīm.

 

Rindiņas no grāmatas –

Ziemassvētku prieks
Kur lai šovakar es lieku
savu Ziemassvētku prieku?
Vai lai dod to kaķīšam –
prieks lai sēž uz ūsām tam?
Vai lai dod to sunīšam –
prieks lai sēž uz astes tam?
            Vai lai eglītei dod viņu –
manu prieka spožumiņu,
lai tas mirdz uz zaļa zara
un lai visiem prieku dara?

(V. Ļūdēns.)

Pārbaudīt pieejamību
 

Kornēlija Apškrūma

„Kaķēna Mura, suņuka Fergusa, gaiļa Pēča ceļojums pēc Ziemassvētku eglītes”

Grāmatiņā jaukās, bērniem saprotamās dzejas rindās ietverts gan Ziemassvētku gaidīšanas prieks, gan labestīga attieksme pret dzīvo dabu.

Pārbaudīt pieejamību
 

„Ziemassvētki sabraukuši”

Šajā krājumā pie svētku eglītes sev skaistus dzejoļus varēs atrast gan mazs, gan liels. Izlasē apkopotas gan tautasdziesmas, gan senie latviešu ticējumi, gan Raiņa, Plūdoņa, Skalbes, arī Ziedoņa, Kaldupes, Vācieša un citu latviešu dzejnieku darbi. Krājumu noslēdz garīgās dziesmas.

 

Rindiņas no grāmatas –

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri,
klajums lai pārredzams tiek,
lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs
Ziemsvētku vakarā sniegs.
            Aizkrāsnes gaišas un aizdurves gaišas.
            Atspīd vistumšākais kakts.
Bultas ir vaļā, un aizbīdnis aizšauts –
            mīksta un klusa nāk nakts.
(..)

(O. Lisovska.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Četri gadalaiki”

Šī grāmata noderēs gan vecākiem, gan skolotājiem sarunās ar bērniem mājās un literatūras stundās, Ziemassvētku un Jaungada dzejolīšus var izvēlēties lasīšanai pie eglītes.

 

Rindiņas no grāmatas –

Mēness balts pa gaisu slīd.
Zvaigznes zalgodamas spīd.
Ziemassvētku vakars jauks,
Sniegā tīti mežs un lauks.
            Miers klāj lejas, pakalnes,
            Mīļā ciemā braucu es.
            Zvaniņš dzidri, jautri skan,
            Un tik saldi, saldi man.
(..)

(V. Plūdons.)

Pārbaudīt pieejamību
 

„Gadskārtu tautasdziesmas”

Ziemassvētku tautasdziesmas – no grāmatas 44. lappuses.

 

Dažas no tautasdziesmām –

Saimeniece siļķi cepa
Pukstēdama, stenēdama.
Vai tu puksti, vai tu steni,
Drusciņ gaļas ar vajaga.
***
Čigu, čigu zaķīts lēca
No krūmiņa krūmiņā;
Tā čivina čigāniņi
No ciemiņa ciemiņā
***
Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemas svētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīts.
Pārbaudīt pieejamību