Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv       

     2014. gada 1. decembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 45 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     Literatūrzinātnieks I. Bērsons grāmatā „Segvārdi un segburti” (šobrīd izdota 1. daļa) atklāj un komentē vairāk nekā simts latviešu literātu pseidonīmus, to rašanās vēsturi un ar segvārdiem publicētos darbus, izgaismojot daudzas līdz šim nezināmas mīklas. Grāmata ir arī nozīmīgs uzziņas avots – tajā iekļauts plašs segvārdu, segburtu, kā arī personvārdu un pseidonīmu rādītājs. Tā papildināta ar interesantu ilustratīvo materiālu – fotogrāfijām, laikrakstu materiāliem, rokrakstu fragmentiem u. c. attēliem, sniedzot iespējami plašāko tekstuālo un vizuālo informāciju par grāmatā aplūkotajiem autoriem.

 

     A. Zubko-Melnes grāmata „Nautrānu Romas katoļu draudze” apkopo ziņas par Rēzeknes novada Nautrānu draudzes un baznīcas vēsturi ar mērķi to saglabāt nākamajām paaudzēm. Grāmatas tapšanas gaitā autore ir apzinājusi vēstures arhīvu materiālus un citus pirmavotus, publikācijas periodikā, kā arī pierakstījusi draudzes locekļu atmiņas.

 

     Šoreiz piedāvājam arī plašu grāmatu klāstu par latviešu māksliniekiem – J. Kalnača „Kārlis Padegs”, D. Lambergas „Rūdolfs Pērle”, I. Pujātes „Janis Rozentāls”, E. Kļaviņa „Vilhelms Purvītis”, kā arī gleznu albumu „Kārlis Melbārzdis”.

 

     Daiļliteratūras klāstā literatūrvēsturisku rakstu krājums „Just dziļi dzīvību un nāvi…”, kurš veltīts triju latviešu dzejnieku – Jāņu Ziemeļnieka, Aspazijas un Raiņa – radošajai sadarbībai un personisko attiecību atklāsmei. Grāmatā iekļauti apcerējumi, intervijas, vēstules, arī Aspazijas luga Jānis Ziemelis”, kas pirmoreiz parādījās presē drīz pēc Jāņa Ziemeļnieka pāragrās nāves un atsevišķā izdevumā līdz šim nav publicēta. Autore savu darbu nodēvējusi par kāda dzejnieka traģēdiju 24 ainās”, dodot iespēju lasītājam tajā satikt arī Jāņa Ziemeļnieka tuviniekus, draugus, liktenīgās sievietes, literāros līdzgaitniekus – Jāni Akurateru, Kārli Skalbi, Konstantīnu Raudivi, vēlāk pasaulslaveno dziedoni Pjotru Leščenko.

 

     Politiķa D. Hammaršelda dienasgrāmata „Ceļa zīmes” paver nepazītas šķautnes bijušā ANO ģenerālsekretāra personībā un vedina aizdomāties par dzīves lielajiem jautājumiem. D. Hammaršelds risina spraigu dialogu ar sevi un ar Dievu, dienasgrāmatā sastopamas impresionistiskas, savstarpēji nesaistītas piezīmes, kuras Hammaršels, daudz nedomājot par stilu un kontekstu, rakstījis pats sev, bet tās ir izrādījušās pietiekami dziļas un vērtīgas, lai noderētu arī citiem.

 

     „Spāņu dzejas antoloģija” ļauj iepazīt spāņu dzeju, ielūkojoties 33 autoru darbos un grāmatas sakārtotāja, atdzejotāja L. Brieža, pēcvārdā, kas sniedz ieskatu 20. gadsimta spāņu dzejas dzīvē.

 

     Šoreiz jaunumos arī krievu „Teika par Igora karagaitu” K. Skujenieka un U. Bērziņa atdzejojumā, grāmatā iekļauta tematiska M. Pļuhanovas eseja un komentāri.

 

 Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 16. decembrī.

 

Līdzīgi raksti