Foto: www.rezeknesbibliotek.lv

     2012. gada 1. februārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas krājums tika papildināts ar 8 jaunām dažādu nozaru grāmatām.

 

„Inscenējumu realitāte”

Šī monogrāfija apskata Latvijas nacionālās kinomākslas attīstību, sākot ar 1920. gadu, kad uzņemta pirmā latviešu aktierfilma, līdz 2010. gadam, kad Latvijā pieņemts Filmu likums.

 

I. Upmalis, Ē. Tilgass, E. Stankevičs „Latvija padomju militāristu varā 1939–1999”

Ar Saeimas lēmumu savulaik pie Latvijas Ministru kabineta tika izveidota komisija „PSR totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai”. Grāmatas autori savu darbu ir veikuši godam, un tā rezultātus varam aplūkot 225 lappuses biezajā, kartēm un vairāk nekā 300 fotoattēliem bagātajā grāmatā.

 

„Ceļvedis jaunajiem uzņēmējiem”

Šīs grāmatas mērķis ir atvieglot biznesa plānošanu un uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu, kā arī sniegt būtiskākos padomus biznesa darbībai pirmajā gadā. Grāmata sniedz praktiskus norādījumus, ar ko sākt un kā rīkoties, attīstot biznesa ideju.

 

„Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem”

Ceļvedī iekļautas sugas, kas atrodamas dažādos biotopos uz kokiem, kritalām, augsnes vai akmens. Visas sūnas apskatāmas autoru uzņemtās krāsainās makrofotogrāfijās. Jebkurš interesents šajā grāmatā var iepazīties ar 100 Latvijā biežāk sastopamajām sūnu sugām.

 

D. Bula „Mūsdienu folkloristika paradigmas maiņa”

Grāmatā stāstīts par to, kas folkloristikā noticis pēdējā pusgadsimta laikā, kā mainījusies izpratne par nozares pamatkategorijām un kādi jauni jēdzieni nākuši klāt, veidojot mūsdienu zinātnes analītisko kodolu.

 

V. Melecis ”Ekoloģija”

Mūsdienās ekoloģijas zināšanas ir nepieciešamas ne vien ekoloģijas speciālistiem, bet arī dažādu vides zinātnes apakšnozaru pārstāvjiem. Šajā grāmatā ietvertais materiāls atlasīts, balstoties uz autora uzkrāto pieredzi, 20 gadus pasniedzot ekoloģiju dažādos studiju kursos.

 

H. Loxton „The noble cat”

Bagātīgi ilustrēta grāmata par kaķiem, to šķirnēm un kopšanu.

 

„Key data on learning and innovation through ICT at school in Europe 2011”

Grāmatas elektroniskā versija.