Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2012. gada 16. martā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 46 jaunas grāmatas. Turpinājumā vairāk par dažām no tām.

 

     R. Hesiona grāmata „Golgātas ceļš” ar Gavēņa laikam zīmīgo nosaukumu mudina lasītāju aizdomāties, kā garīgajā sfērā iespējams risināt mūsdienu cilvēkam aktuālas problēmas – cīņu ar nemieru, bailēm, vainas apziņu, dusmām un citām negatīvajām emocijām. Autors izskaidro, kā, nodibinot pareizas attiecības ar Dievu, sakārtojas un tiek dziedināta arī cilvēku savstarpējā saskarsme.

 

     Fotogrāfa V. Vītoliņa grāmatā „This is Latvia” apskatāma dokumentālo fotodarbu izlase – vizuāla liecība par Latvijas iedzīvotājiem viņu privātajos interjeros 21. gadsimta sākumā. Izdevumā iekļauta arīdzan dzejnieka M. Pujāta intervija ar fotogrāfu, kā arī mākslas kritiķu raksti par Latvijas fotogrāfiju un Vilni Vītoliņu kā fotomākslinieku. Grāmatas teksts ir angļu, latviešu un krievu valodā ar atsevišķām titullapām.

 

 

     Vairāku bestselleru autore S. Omaršana, kura laulībā nodzīvojusi vairāk nekā 25 gadus, savā grāmatā „Sievas lūgšanas spēks” stāsta par to, kā Dievs ir stiprinājis viņas laulību, kad viņa sākusi lūgties par galvenajām vīra dzīves jomām. 23 nodaļās autore apskata tādas sfēras kā vīra prāts, dzīves uzdevums, pagātne, emocijas, pašvērtējums, pārbaudījumi, seksualitāte, labā slava, paklausība, veselība u. c. Blakus piemēriem no dzīves grāmatā atrodami arī lūgšanu paraugi un Bībeles panti, kas iedvesmo un iedrošina sievas droši paļauties uz Dieva apsolījumiem laulības dzīves atjaunotnei un izaugsmei.

 

     Brošūra „Jūsu ceļvedis Lisabonas līgumā” sniedz ieskatu Eiropas Savienības dalībvalstu 2007. gadā parakstītā Lisabonas līguma galvenajos noteikumos, kā arī ceļā, kas noiets līdz tā pieņemšanai. Izdevumā tāpat atrodama kodolīga informācija par Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, savienības mērķiem un vērtībām.

 

 

 

     Grāmata „Saulcerītes Vieses mūža audi” stāsta par latviešu literatūrzinātnieci, izdevumu sakārtojis viņas vīrs. Grāmatas pirmajā daļā iekļauts pašas S. Vieses autobiogrāfisks stāstījums par savu darbu un dzīvi. Savukārt dienasgrāmata, ko viņa savos ierakstos nosaukusi par „Atceri”, satur vērojumus un filozofiskas apceres, kas vēlāk izmantotas grāmatās. Otrajā daļā ir publicēto darbu saraksts, vairāku izdevniecību redaktoru atmiņas par literatūrzinātnieces līdzdalību topošo grāmatu sagatavošanā un izraksti no preses hronikas.

 

     Teātra zinātniece S. Radzobe monogrāfijā „Uz skatuves un aiz kulisēm” atskatās uz 37 teātra kritikā nostrādātajiem gadiem un dalās atmiņās par cilvēkiem, izrādēm un notikumiem, kam viņa bijusi lieciniece. Grāmatā nozīmīgu vietu ieņem arī personiska rakstura atmiņas un iespaidi. Izdevuma nosaukumā ietverto vārdu „skatuve” autore traktē divās nozīmēs – gan kā teātra skatuvi, gan kā Latvijas vēstures pēdējo 60 gadu skatuvi.

 

     Daiļliteratūras klāstā K. Mucinieces grāmata „Eņģeļu acis” divās daļās, pirmā no tām saucas „Kristālu glabātāji” un stāsta par jauniešiem – puisi un meiteni, kas caur aizraujošiem piedzīvojumiem iemācās sevī atklāt spēku, ar kuru, klausot sirdij, nevis prātam, var piepildīt savus sapņus un dzīvē ienest prieku, gaismu un bezierunu mīlestību. Grāmatas otrās daļas „Vēstules”  varonis Alekss iziet atvēršanās un attīrīšanās ceļu un ieskatās savas būtības tumšākajā pusē, lai saskatītu lielo Gaismu, ko katrs cilvēks nes savā sirdī.

 

 

    Sēriju „Lata romāns” papildina M. Zīles „Ar tādām neprecas”. Romāns stāsta par Lauru, simpātisku sievieti, kas astoņus gadus pavadījusi kopā ar Vidmantu, taču viņa tuviniekiem šķitusi laulībām nepiemērota. Kad Lauras pacietības mērs reiz ir pilns, viņa no vīrieša aiziet un nav gaidījusi, ka jutīsies tik labi. Turklāt, Laurai pārceļoties padzīvot pie krustmātes, sākas neiedomājami piedzīvojumi, kuros neiztiek bez labākās draudzenes, agrākā klasesbiedra – nu policista – un pavisam nepazīstama vīrieša līdzdalības.

 

    Šoreiz piedāvājam arī Z. Skujiņa Rakstu 10. sējumu, tajā iekļauts romāns „Jauna cilvēka memuāri”, kā arī publicistika („Par mūsu valodas nākotni”, „Pārdomas par latviešu prozu”, „Rīgas zelta akmeņi”, „Modes jēdziens “sponsors” un mecenātisma klasika”, „Kad aiz Rakstnieku savienības durvīm šāva”, „Eiropas laiks”) un citas esejas.

 

     Dzejnieces un Iļģuciema sieviešu cietuma kapelānes, teoloģijas maģistres R. Losānes dzejoļu grāmatas „Dvēseli tecinu zelta traukā” pamatā – meklējumu ceļa un cilvēka, īpaši sievietes, un Dieva attiecību tematika. Krājums veltīts autores meitai, kura no šīs dzīves šķīrusies 22 gadu vecumā. Interviju ar R. Losāni lasiet šeit.

 

 

     Šoreiz ar kādu jaunu grāmatu papildinām arī abonementa bērnu stūrīti – tajā tagad būs pieejama I. Zanderes grāmata „Dieguburti”. Šī grāmata līdzinās burtu bērnudārzam, jo burti tajā sadalīti dzejnieces izgudrotās „grupiņās”, kas kopā spēlējas pantos un ilustrācijās, vingro un iet rotaļās. Katram burtu cilvēciņam pieder savs skaitāmpants, kurā labi saredzams viņa burts un sadzirdama atbilstošā skaņa. Grāmatu bērni varēs lasīt bērnu stūrītī uz vietas, bet pieaugušajiem, ja viņi vēlēsies, to būs iespējams paņemt arī līdzi, lai kopā ar atvasēm lasītu mājās.

 

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 2. aprīlī.

 

 

Līdzīgi raksti