Skaidrītei Kaldupei –  jubileja

     Rēzeknes 2. bibliotēkā no 2022. gada 21. februāra līdz 3. martam apskatāma tematiska izstāde “Ar baltas sveces liesmu vēstules es rakstu”, kas veltīta Skaidrītes Kaldupes 100 gadu jubilejai.

 

     Skaidrīte Kaldupe, latviešu dzejniece un rakstniece, dzimusi 1922. gada 22. februārī amatnieka ģimenē. Pirmās skolas gaitas uzsāka Mellužu pamatskolā, 1929. gadā ģimene pārcēlās uz tēva dzimto pusi netālu no Alūksnes. Izglītību ieguvusi Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē un Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Bijusi Raiņa Literatūras muzeja zinātniskā līdzstrādniece, strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju vairākās skolās Latvijā.

 

     Rakstnieces devums latviešu literatūrā ir bagātīgs. Izdotas vairāk nekā 50 grāmatas – stāsti, pasakas, dzeja. Rakstniecei piemita jūtīga dabas uztvere, daudz uzmanības savos darbos veltījusi jūrai.

 

     Pirmā publikācija – dzejolis "Dzimtenei" ("Ventas Balss", 08.05.1945.). Kopš pirmās publikācijas viens no galvenajiem dzejas motīviem bija dzimtās zemes mīlestība, daudz darbu tika veltīti Alūksnes pusei. Viņas dzejai izteikta latviska mentalitāte un turpinātas latviešu romantiskās dzejas tradīcijas.

 

     Pasakās tēlotas cilvēku savstarpējās attiecības, aizstāvētas dzīves ētiskās vērtības, izteikta atziņa par darbu kā īstas laimes avotu. Izmantoti pārveidoti folkloras motīvi, simboli, personifikācijas, valoda dzejiski gleznaina. Stāstos Kaldupe ir pievērsusies cilvēka jūtu dzīvei, nedodot personu detalizētu zīmējumu, akcentējot dažas raksturīgas līnijas. Savukārt romānos kritiski skatīts padomju laiks, skartas cilvēku vientulības problēmas, ētiskā skatījumā rādītas ļaužu savstarpējās nesaskaņas, kā arī mīlestības sarežģījumi.

 

     Apmeklē bibliotēku, ielūkojies izstādē un izlasi kādu no Skaidrītes Kaldupes darbiem! Izstādē eksponētās grāmatas var arī paņemt lasīšanai uz mājām.