Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkas darbinieki, domājot par 2018. gada Bibliotēku nedēļas tēmu “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”, 26. aprīlī  pirmo reizi, godinot savus ilggadējos, uzticīgākos un aktīvākos lasītājus, aicināja viņus uz tikšanos bibliotēkā, lai pie tējas tases dalītos pārdomās par bibliotēku, rakstniekiem, grāmatām un lasīšanu.

 

     Pasākuma gaitā muzikālo sveicienu sanākušajiem viesiem sniedza Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra ģitārspēles pulciņa dalībnieki – skolotājs Andris Repelis un soliste Liāna Runča. Pasākuma turpinājumā viesi tika iesaistīti arī jautrā vārdu spēlē.

 

  

 

     Klātesošie pēc brīvas iniciatīvas uz sienas plakāta varēja uzrakstīt turpinājumu frāzei “2. bibliotēka manā dzīvē”. Kā liecina ieraksti uz plakāta, mazajai lasītājai Nikolai bibliotēka nozīmē lasīšanas prieku. Lasošākajai 2. bibliotēkas ģimenei Silvai un Sandrai Romānēm bibliotēka saistās ar atpūtu, zināšanām un prieku. Ilggadējā lasītāja Irēna Šulce bilst, ka uz bibliotēku nāk ar prieku, savukārt Rita Gornostaja atzīst, ka bibliotēka ir vienīgā iespēja lasīt jaunās grāmatas, žurnālus un avīzes.

 

 

     Pasākuma laikā bibliotēkas apmeklētāji vairākkārt atzina – ir labi, ka bibliotēka ir tepat, Ziemeļu mikrorajonā, tas ir svarīgi. Tika saņemtas arī atzinīgas atsauksmes un pateicības par bibliotekāru un bibliotēkas darbu.

 

     Nobeigumā jāpiebilst, ka bibliotēka ir vieta, kur ikviens var justies gaidīts un no kuras var aiziet pozitīvi noskaņots. Šeit ikviens var ne tikai piekļūt informācijai, pilnveidot sevi un izglītoties, bet arī sastapt domubiedrus un labi pavadīt laiku līdzcilvēku sabiedrībā. Paldies par uzticību un kopā būšanu! Rēzeknes 2. bibliotēka vienmēr gaida ciemos savus lasītājus!