Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Digitālas nedēļas ietvaros 2019. gada 28. martā Rēzeknes 2. bibliotēkā notika modernajām tehnoloģijām veltīts pasākums “Digitālā pasaule bibliotēkā”.

 

     Digitālā nedēļa Latvijā tika organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros un šogad notika jau 10. reizi (iepriekšējais nosaukums – E-prasmju nedēļa). Digitālo nedēļu Latvijā koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA).

 

     Digitālā nedēļa ir nozīmīga iniciatīva visā Eiropā. Tās mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus pilnveidot savas digitālās prasmes, mācīties savā labā izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus.

 

     Katra digitālās nedēļas diena tika veltīta atsevišķam digitālās sabiedrības aspektam. Tā kā 28. martā visā Latvijā interesenti pulcējās dažādās institūcijās “Kibernakts 2019” ietvaros, arī pasākums Rēzeknes 2. bibliotēkā tika rīkots, kad saule jau tuvojās horizontam un lielāko telpu daļu bibliotēkā apgaismoja dažādu elektronisko ierīču ekrāni. Tā kā viens no pasākuma mērķiem bija jauniešu piesaistīšana bibliotēkai, jaunieši varēja iepazīties ar to, kādas iespējas, izmantojot modernās tehnoloģijas, spēj nodrošināt bibliotēka.

 

     Tā kā viens no galvenajiem iniciatīvas “Digitālā nedēļa” uzdevumiem ir e-prasmju atbalstīšana un attīstība, nacionālajā līmenī daudz uzmanības tika pievērsts arī izglītojošajam pasākuma aspektam. Lai arī bērni varētu veiksmīgi uztvert informāciju par tādiem salīdzinoši sarežģītiem tematiem kā datortīklu veidi, lietojumprogrammatūra un interneta pieslēguma tipi, tika izmantota šobrīd tik populārā interaktīvā mācību metode – datorspēle. Šī pieeja digitālās plaisas mazināšanai deva iespēju vienlīdz efektīvi uztvert informāciju gan sākumskolas bērniem, gan t. s. vecumgrupai “jaunie pieaugušie”.

 

     Pasākuma laikā daudz uzmanības tika pievērsts tādiem tematiem kā digitālā identitāte, dažādu vecumgrupu digitālās prasmes, pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas un kritiskā domāšana. Ļoti jauki bija redzēt, ka, vien pasludinot pasākuma tēmu, jaunieši uzreiz jau sāka pieteikties piedāvātajām aktivitātēm un interesēties par pasākuma norisi. Visi apmeklētāji aktīvi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, par ko saņēma balvas no bibliotēkas. Pēc apbalvošanas ceremonijas tika saņemta ļoti pozitīva atgriezeniskā saite un lūgumi biežāk organizēt līdzīgus pasākumus.

 

 

     Liels paldies par sadarbību jaunatnes iniciatīvu centram “Draugu centrs” un tā izglītības metodiķei Diānai Pirožkinai!