Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

    2021. gada  16. novembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tiks papildināts ar 35 jaunām grāmatām. Turpinājumā neliels ieskats jaunumos.

 

     Ingas Žoludes romāns “Vendenes lotospuķe”, kurš iznācis sērijā “Es esmu...”, vēsta par latviešu rakstnieku un dzejnieku Jāni Poruku. "Tas ir stāsts par mīlestību, ne tikai cilvēkmīlestības nozīmē. Porukam bija svarīga mīlestības tēma, to viņš izvērš gandrīz visos savos darbos. Tas ir meklējums pēc cilvēciskās mīlestības, meklējums pēc augstākās sapratnes. Mīlestība viņam bijusi ļoti būtiska," romānu raksturo autore.

 

     Monikas Zīles “Naktsgrāmatā” apkopoti autores atmiņu stāsti. Tās ir “spridzīga latgaliska kolorīta piepildītās bērnības un jaunības ainas, aktīvā darba gados piedzīvotie notikumi, tuvāku vai svešāku līdzcilvēku uzticētie personiskie pārdzīvojumi. Katra epizode vienlaikus atklāj laikmetu, kurā tā piedzīvota, un Monikas Zīles apbrīnojami precīzi novēroto un raksturoto cilvēka nemainīgo iedabu." Tā par kolēģes veikumu saka rakstniece Jana Egle.

 

     Māras Hornas romāns “Sava dzīve” mudina aizdomāties. Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, bet vienlaikus esam ciešām saitēm saistīti arī ar citu cilvēku dzīvēm. Labestīgā nozīmē ir reizes, kad mums vajadzīga palīdzība vai mēs palīdzam citiem. Diemžēl pastāv arī attiecību nosodāmā puse – skaudība, nenovīdība, meli un liekulība, un par soģi kļūst pati dzīve.

 

     Karenas Bliksenas “Pēdējie stāsti” gan nav kļuvuši par viņas pēdējo darbu, kā vedina domāt nosaukums, bet gan par priekšpēdējo viņas dzīves laikā iznākušo grāmatu, tomēr tieši šī grāmata pamatoti tiek uzskatīta par viņas daiļrades vainagojumu. Intriģējoši, vai ne?

 

     Jennijas Fāgelundas romāns “24 labie darbi” tematiski iederas tieši pirmsziemassvētku laikā. Tā galvenā varone Emma jau 2 gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi krāsas un iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot svešiniekam, viņa nolemj paveikt 24 labus darbus – pa vienam katru dienu. Soli pa solim Emmas dzīvē atgriežas cilvēki, notikumi un, iespējams, arī mīlestība…

 

     Eves Hietamies romāns “Tētis skolā” ir turpinājums autores grāmatām “Tētis uz pilnu slodzi” un “Tētis diviem”. Mazajā Pasanenu ģimenē atkal jauni notikumi – Pāvo dodas 1. klasē. Kur gan palicis omulīgais mazulis un kur nozudis mobilais telefons? Līdz ar dēla skolas gaitu uzsākšanu Anti saskaras ar vilni jaunu izaicinājumu un piedzīvojumu. Turklāt beidzot viņš ir gatavs atzīt, ka jau gadiem ir iemīlējies Ennijā, un, šķiet, ka jūtas ir abpusējas… Kā lai izveido attiecības, nesarežģījot abu jau tā ne tik vienkāršo ikdienu?

 

     Aicinām grāmatas izvēlēties un rezervēt jau pirms došanās uz bibliotēku.

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. decembrī.

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – trešdienās. 

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

 

Līdzīgi raksti