​​
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 23. novembrī katoļu garīdznieks, Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes prāvests, Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks Pāvels Zeiļa atskatīsies uz 70 nodzīvotiem mūža gadiem.

 

     Daudzajos savas kalpošanas gados dekāns ir iemantojis mūsu pilsētas un novada iedzīvotāju cieņu un mīlestību. Būdams nesavtīgs, labestīgs, ar cilvēkmīlestību apveltīts, viņš ir devis savu svētību ikvienam, kurš to ir lūdzis gan priecīgos, gan skumjos savas dzīves brīžos.

 

     P. Zeiļas dzīves ceļš ir sācies 1945. gadā Višķu draudzē (Daugavpils novadā) stingrā katoļticīgā ģimenē. Jau skolas gados viņš sācis piekalpot baznīcā un, kā jau padomju laikā, par to bieži saņēmis nosodījumu no savas mācību iestādes.

 

     Mācījies Dubnas skolā, vēlāk Daugavpils tehnikumā apguvis drēbnieka profesiju, 3 gadus dienējis padomju armijā (Ļeņingradas apgabalā).  Izvēli kalpot Dievam un Baznīcai  P. Zeiļa izdarīja 27 gadu vecumā, kad,  bīskapa Jāņa Purvinska, dekāna Aleksandra Madelāna mudināts, tuvinieku un draugu atbalstīts, viņš uzsāka studijas Rīgas Garīgajā seminārā.

 

     Pirmā draudze, uz kuru pēc studiju beigšanas devās P. Zeiļa, bija Jelgavā. Dzīves laikā ir kalpots Līvbērzē, Mežvidos, Nautrēnos, Dukstigalā, Sarkaņos, Ciskādos, Ozolmuižā, Prezmā. Kopš 1988. gada – Rēzeknes Jēzus Sirds draudzē, bet no 1996. gada maija līdz pat šodienai – Sāpju Dievmātes draudzē Rēzeknē. Šobrīd dekāntēvs ir arī Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests.

 

     Viņa kalpošana atjaunotajā Latvijā notiek 3 virzienos – darbs ar draudzi, baznīcas remonts un tās labiekārtošana, kā arī Rēzeknes sv. Andreja mariāņu klostera atjaunošana pie Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcas, viņš ir arī šī klostera priekšnieks. Izveidotajā svētdienas skolā katehēti gatavo bērnus un pieaugušos sv. sakramentu saņemšanai.

 

P. Zeiļa grāmatas prezentācijas pasākumā RCB sveic dzejnieci L. Apšenieci

 

     Dekāntēva ikdiena ir darbiem un pasākumiem piesātināta – rīta un vakara dievkalpojumi Sāpju Dievmātes baznīcā, vizītes slimnīcā pie sirgstošajiem, skolu, ģimeņu  un dažādu sabiedrisko pasākumu apmeklēšana (tostarp ir arī grāmatu prezentācijas Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB)), mūžībā aizgājušo pavadīšana utt. Arī saimnieciskie darbi baznīcā prasa lielu enerģiju un ir laikietilpīgi. Runājot par atpūtas brīžiem, dekāns saka, ka vislabākā atslodze ir darbs dārzā, kur ar prieku tiek stādītas un koptas puķes.

 

     Kādā no intervijām viņš ir teicis: “Dievu neviens nav redzējis, Viņu nevar aptaustīt. Taču, paklausot Dieva balsij, cilvēks ik uz soļa sajūt Dieva mīlestību. Lai vienmēr būtu kopā ar Dievu, cilvēkam tiek piedāvāta desmit baušļu programma. Kurš dzīvē īsteno šos uzdevumus, tas ir brīvs no dažādām verdzībām (piemēram, naudas vai varas), tas ir mīlošs un laimīgs.”

 

     2005. gadā par garīguma un sapratnes veidošanu un ieguldījumu kultūrsabiedrības attīstībā P. Zeiļam tika piešķirts Rēzeknes Goda pilsoņa nosaukums.   

 

     Skaistajā dzīves jubilejā dekānam vēlam stipru veselību, Dieva svētību, kalpošanas prieku un palīdzību visos darbos un gaitās! Paldies par garīgo stiprinājumu, par ilgajiem Baznīcai un ticīgajiem nokalpotajiem gadiem!

 

     Līdz 30. novembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir apskatāma dekāntēva jubilejai sagatavota izstāde.

 

Informācija sagatavota,
izmantojot Rēzeknes Centrālās bibliotēkas novadpētniecības materiālus