Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 30. oktobrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā vēl var pagūt aplūkot B. Briškas 115. jubilejai veltītu izstādi “Latgola muna Tāvzeme”, no cikla “Latgale un latgalieši”. Izstādē pieejama informācija par novadnieka dzīves gājumu, vairāk lasiet šeit, kā arī informācija par B. Briškas izdotajiem darbiem.

 

     Tādos darbos kā “Latgali politiskajos patmaļōs” un “Latgola muna Tāvzeme” autors, atsaucoties uz hronikām un citiem avotiem, sniedz ieskatu latgaļu vēsturē no seniem laikiem līdz 20. gs., sniedzot pat atsevišķus interesantus slēdzienus. Izstādē izvietotajos materiālos var rast informāciju arī par latgaliešu simboliem, ticības un neatkarības jautājumiem, valodu un vietvārdiem, publicistiku u.c. tematiem, piemēram, kā aprakstiem par Lubōna jyuru.

 

     No izstādes materiāliem jāmin “Acta Lagalica” 6. sējums, kurā B. Briška raksta par latgaļu un Latgales, ar to domājot arī latviešu un Latvijas, simboliem. Salīdzinot šos simbolus ar mūsdienās oficiāli atzītajiem, jāsecina, ka nemainīgs vien ir palicis latgaļu un latviešu sarkanbaltsarkanais karogs, pārējie oficiālajā simbolikā saglabājušies daļēji vai vispār nav iekļauti, saglabājot savu īpašo lomu vien tautas vidū un telpā, kā atsevišķas arhitektoniskas un rotājošas detaļas.

 

     Informācija par B. Brišku pieejama bibliotēkas novadpētniecības materiālos un šādos izdevumos. Aicinām uzzināt vairāk par novadnieku B. Brišku un viņa darbiem, apmeklējot viņam veltīto izstāti Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā.