Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2020. gada 9. līdz 22. jūnijam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavā būs skatāma izstāde, kas veltīta 20 gadu jubilejai, kopš RCB ir pārcēlusies uz telpām Atbrīvošanas alejā 81.

 

     Pēc vairāk nekā 4 mēnešu lasītāju apkalpošanas darba pārtraukuma 2000. gada 9. jūnijā tika atklātas RCB jaunās telpas Atbrīvošanas alejā 81/5. Bibliotēka uz šo adresi pārcēlās no tagadējās Brāļu Skrindu ielas 17, kur tā atradās no 1963. gada un mitinājās kopā ar grāmatu veikalu, kurš bija izvietots ēkas 1. stāvā.

 

     Pēc šaurības, kura valdīja iepriekšējās telpās, Atbrīvošanas alejā 81 apmeklētājiem pavērās iespēja izmantot plašu abonementu, mājīgas un plašas lasītavas telpas, brīvpieeju bibliotēkas krājumam. Kopš pārcelšanās radās iespēja pasākumus rīkot atsevišķā konferenču telpā, kur var baudīt aktivitātes, netraucējot bibliotēkas ikdienas darbu.

 

     Lasītāju apkalpošana jaunajās telpās tika uzsākta 12. jūnijā. Atskaites dati pēc pirmajām 100 darba dienām Atbrīvošanas alejā 81 rāda, ka to laikā bibliotēkā reģistrējušies 1 490 jauni lasītāji, Centrālās bibliotēkas lasītavu un abonementu apmeklējuši 14 662 lasītāji, kuriem izsniegts 46 721 iespieddarbs, sniegtas 1 780 uzziņas. Sadarbībā ar Norvēģijas sadraudzības pilsētu Ārendāli jaunajās telpās tika izvietots arī Norvēģijas informācijas centrs „Swoosh”, rudenī te sāka darboties Eiropas Savienības informācijas punkts.

 

     Bibliotēkas telpās Atbrīvošanas alejā 81 rēzeknieši var apvienot patīkamo ar lietderīgo: iegūt nepieciešamo literatūru izglītībai un hobijiem, rast aktuālu informāciju par notikumiem pilsētas dzīvē, apmeklēt pasākumus. Arī jauno tehnoloģiju un datorizācijas ēra bibliotēkas darbā ir uzsākta tieši šajās telpās. 

 

     Izstādes tapšanā izmantoti bibliotēkas apkopotie novadpētniecības materiāli – publikācijas no preses, fotogrāfijas: ēkas ārskats, abonements, lasītava, konferenču zāle, kā arī ieskats svinīgajā atklāšanas pasākumā pirms 20 gadiem. Laipni gaidīti bibliotēkā!