Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2013. gada 23. aprīlī Rēzeknes jauniešu atvērtajā centrā „JACis” cikla „Es mīlu savu pilsētu” ietvaros notika novadpētniecības pasākums „Zaļā Rēzekne”. Tā kā nu jau ir pietuvojies pavasaris, kad sāk plaukt koku lapas, dīgst pirmā zāle un zied pirmās puķes, centra apmeklētājiem bija lietderīgi uzzināt par pilsētas dabas rotu – kokiem, parkiem un skvēriem – un fotogrāfiju stāstos atklāt pilsētas dabas skaistumu gadalaiku mainībā.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas speciālistes bija sagatavojušas vairākus uzdevumus, kas saistīti ar Rēzeknes dabu. Pilsētas kartē vajadzēja atzīmēt vietas, kur aug aizsargājamie koki. Piemēram, K. Ulmaņa stādītie ozoli Galdnieku ielā 8 vai arī korķa koki, kas Rēzeknē atrodas divās vietās: Atbrīvošanas alejā 115 (iestādīts 1948. gadā) un otrs – 18. Novembra ielā 43 (pie vecās slimnīcas).

 

     Rets un aizsargājams koks ir dzeltenais bērzs, kurš aug Rēzeknes mežniecības teritorijā. Vēl kā īpašs minams sarkanais ozols pie Rēzeknes pareizticīgo baznīcas. Šos un vēl citus kokus jaunieši meklēja ar interesi un domu kādreiz tos apskatīties arī dabā.

 

     Ne mazāk interesanti Rēzeknes dabas akcenti ir parki un skvēri un pilsētai piegulošās meža teritorijas, ko pilsētnieki iecienījuši kā labas atpūtas un pastaigu vietas. Pasākumā kopā ar jauniešiem tika uzskaitītas pavisam 8 šādas vietas.

 

 

     Atpazīstamākās no tām – Jāņa Raiņa Kultūras un atpūtas parks, Festivāla parks, skvērs pie autoostas, kā arī skvērs pie Rēzeknes pareizticīgo baznīcas. Sarežģītāk bija atminēt Ziemeļu rajona parku Varoņu ielā, Stādīto mežu, Vipingas parku un nelielo skvēriņu pie Rēzeknes luterāņu baznīcas.

 

     Kopā ar jauniešiem tika izskatītas Rēzeknes Centrālās bibliotēkas novadpētniecības mapes (piem., Rēzeknes apstādījumi, Koki Rēzeknē, Vētras Rēzeknē, Rēzeknes ekoloģija), kurās ir bagātīgs materiālu krājums par pilsētas zaļo rotu un ekoloģiju.

 

     Tika runāts par saudzīgu attieksmi pret dabu, par koku izzāģēšanu, parku pārveidošanu un puķu dobju ierīkošanu – viedokļi dalījās. Tomēr mēs ikviens varam pielikt savu roku pilsētas izdaiļošanā, kaut vai, piemēram, nepiegružojot apkārtni, nelaužot jaunos kociņus un neizraustot puķes no dobēm.

 

     Pasākums beidzās ar fotogrāfiju stāstu, kurā kopā ar jauniešiem tika noskaidrotas un atpazītas raksturīgākās koku sugas Rēzeknē. Piemēram, pie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas augošie ozoli, liepas un kastaņas, kas ir sevišķi krāšņas rudens sarkanajos toņos, vai arī no bibliotēkas jumta fotografētie Festivāla parka krāšņie sudrabvītoli. 

 

     Saudzējiet dabu! Ikviens tiek aicināts uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku iepazīties ar materiālu krājumu par dabu un ekoloģiju mūsu pilsētā!