Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2013. gada 27. aprīlī, iesaistoties Vislatvijas lielās talkas aktivitātēs, Rēzeknes pilsētas bibliotēku speciālistes devās sakopt Rēzeknes Miera ielas kapos apbedīto sabiedrisko un kultūras darbinieku kapu kopiņas.

 

     Šajos kapos ir apglabāti vairāki ievērojami Latgales sabiedriskie darbinieki, katoļu garīdznieki, mākslinieki, režisori un ārsti, kuru liktenis dažkārt ir bijis visai nežēlīgs, ieraujot šos cilvēkus dažādu varu virpulī.

 

     Lūk, daži no viņiem, kuru atdusas vieta tika sakopta talkas dienā.

 

Francis Trasuns (1864–1926), katoļu garīdznieks, sabiedriskais darbinieks, rakstnieks

 

Nikodems Rancāns (1870–1933), katoļu garīdznieks, sabiedriskais darbinieks, Rēzeknes Skolotāju institūta direktors (1929–1933)

 

Vladislavs Rubulis (1887–1937), publicists, sabiedriskais darbinieks

 

Kazimirs Skrinda (1875–1919), ievērojams katoļu garīdznieks, sabiedriskais darbinieks, publicists

Ontons Skrinda (1881–1918), dzejnieks, publicists, no 1913. gada – ārsts Rēzeknē. 1975. gadā uzstādīts B. Buļa veidotais piemineklis.

 

Valdis Gavars (1896–1940), mediķis, Rēzeknes slimnīcas galvenais ārsts (1936–1941). Nošauts čekas represiju laikā 1941. gada 30. jūnijā.

 

Eduards Kozlovskis (seniors, 1878–1941), Rēzeknes tipogrāfijas „Dorbs un Zineiba” vadītājs

 

Pēteris Kise (1950–1980), ievērojams Lagales keramiķis

 

Antons Varslavāns (1904–1990), Rēzeknes Tautas teātra režisors, aktieris, Rēzeknes Goda pilsonis

 

 

 

     Miera ielas kapos ir vairākas kapu kopiņas, kurās atdusas 1941. gadā nogalinātie čekas upuri. Tās bija nesakoptas – apaugušas ar pērnā gada zāli, apkritušas ar koku lapām. Lielās talkas ietvaros nu tās ir sakoptas un tagad tīras. Sakārtot šīs vietas ir ne tikai mūsu pienākums, bet arī cieņas apliecinājums cilvēkiem, kuri ir atdevuši savas dzīves un dzīvības, lai Latgale plauktu un zeltu!