Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 22. septembrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā viesojās mūsu novadniece, rakstniece Monika Zīle. Uz tikšanos ar rakstnieci bija ieradušies daudzi viņas talanta cienītāji, bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji, lasītāji, vietējie dzejnieki, radinieki, klasesbiedri un bibliotēkas lasītāju klubiņa „Lasis” dalībnieki.

 

     Pasākuma ievaddaļā bibliotēkas direktore Marija Sproģe pastāstīja par M. Zīles daiļrades sākumu, kas saistās ar pirmajām publikācijām vietējā presē: 1958. gada 23. marta laikraksta „Ausma”  literārajā lappusē bija ievietots M. Jačukas – pirmās vidusskolas skolnieces, dzejolis ar nosaukumu „Mūsu universālveikals”. M. Sproģe runāja par M. Zīles grāmatām Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, uzsverot to, ka grāmatas ir lasītāju iemīļotas un joprojām pieprasītas, par ko liecina to nolietojums. Daudzu gadu garumā lasītāju interese par tām nemazinās.

 

     Tikšanās reizē M. Zīle atbildēja uz jautājumiem, ko bija sagatavojuši lasītāji un bibliotekāres. Pirmkārt, bija jautājums par rakstnieces bērnību Rēzeknes pusē un skolas gadiem. Lasītāji interesējās, kur rakstniece gūst idejas daudzo grāmatu sižetiem un varoņiem. No klausītāju vidus izskanēja jautājumi par grāmatu rakstīšanu latgaliešu valodā un tulkojumiem krievu valodā. Šeit  gribas piebilst, ka M. Zīle sanākušos klausītājus lutināja ar dzidru un skanīgu  latgaliešu valodu, un, ar viņai piemītošo aizrautīgas stāstnieces talantu, pusotra stunda aizritēja nemanot.

 

     Tikties ar M. Zīli bija ieradušās viņas klasesbiedrenes Vilhelmīne Čača un Doloresa Svikle. Pasākumu kuplināja Verēmu folkloras kopas „Vōrpa” sievu un vīru skanīgās balsis kopas vadītājas Sarmītes Strupovičas akordeona skaņu pavadījumā.

 

     Rakstnieci sveica dzejniece, daudzu bērnu grāmatu autore Leontīne Apšeniece un dzejas almanaha „Rēzekne” sastādītāja, dzejniece Olga Orsa. O. Orsa rakstniecei uzdāvināja jaunāko dzejas almanaha „Rēzekne” krājumu.

 

     Sirsnīgs un aizkustinošs brīdis bija rakstnieces M. Zīles tikšanās ar savu skolas gadu bibliotekāri, skolotāju Aleksandru Gribusti, kuras 90 gadu slieksnis nebija traucējis atnākt uz tikšanos un saņemt autogrāfu no rakstnieces.

 

     Sabiedriskais darbinieks un Rēzeknes Goda pilsonis Pēteris Keišs rakstniecei, līdz ar jaunu, radošu ieceru vēlējumiem, uzdāvināja jaunākās Latgales Kultūras centra izdevniecības grāmatas.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ziedi rakstniecei un autogrāfi no rakstnieces pasākuma noslēgumā bija kā cieņas apliecinājums Monikas Zīles talanta cienītājiem un daudzām sarakstītājām grāmatām un tām, kuras vēl tikai taps.

 

     Paldies Pēterim Keišam un biedrībai „Latgalieši” par atbalstu pasākuma norisē!

 

     Fotogrāfijas no pasākuma var aplūkot šeit!