Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Brīvprātīgais darbs pasaulē un Eiropā ir nozīmīga demokrātijas dzīves daļa. Kā liecina sabiedriskās aptaujas, 3 no 10 eiropiešiem atzīst sevi kā aktīvus brīvprātīgajā darbā. 2011. gads Eiropas Savienībā (ES) tika pasludināts par Eiropas brīvprātīgā darba gadu. Pēdējā laikā ES īpaša uzmanība tiek pievērsta labvēlīgas vides veidošanai brīvprātīgo darbam, novēršot administratīvos un juridiskos šķēršļus.

 

     Arī Latvijā un Rēzeknē ir cilvēki, kuri uzņemas veikt brīvprātīgo darbu paši vai iesaistās aktivitātēs, uzņemot brīvprātīgos no citām valstīm. 2018. gada 15. martā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) notika pasākums “Eiropas brīvprātīgais darbs. Pieredzes stāsti”. Uz pasākumu bija ieradušies biedrības “Jaunatnes čemodāns” dalībnieki.

 

     Sagatavotajās prezentācijās jaunieši iepazīstināja ar brīvprātīgā darba organizētāju un darba veicēju tiesībām un pienākumiem, ar biedrībām un organizācijām Rēzeknē, kuras nodarbojas ar brīvprātīgā darba jautājumiem un Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projektu.

 

     Ar lielu interesi klātesošie noklausījās rēzeknieša Sergeja Kondratjeva stāstījumu par brīvprātīgā darba pieredzi Polijā. Sergejs atzina, ka tā ir bijusi lieliska iespēja iepazīt citu valsti, tās tradīcijas un kultūru, iegūt jaunus draugus. Ja būtu tāda iespēja, viņš vēlreiz dotos uz Poliju kā brīvprātīgais.

 

     Pasākumā piedalījās arī divi jaunieši – Jesús Moreno Quesad (Spānija) un Robert Zohrabyan (Armēnija) –, kuri nupat  Rēzeknē ir ieradušies kā brīvprātīgā darba veicēji. Jaunieši nedaudz iepazīstināja ar sevi, pastāstīja par valstīm, no kurienes ieradušies, atbildēja uz jautājumiem  un izteica vēlmi iesaistīties arī RCB rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.  

 

     Pēc pasākuma dalībnieki atzina, ka ir ieguvuši lielāku izpratni par brīvprātīgā darba iespējām, nozīmi un vērtību, visi bija vienisprātis – brīvprātīgais darbs ļauj iepazīt gan pasauli, gan pašam sevi.

 

     Pateicamies par sadarbību EDIC Austrumlatgalē un biedrībai “Jaunatnes čemodāns”! Fotoieskats pasākumā – šeit.