Bites deja

     2018. gada 26. martā  plkst. 16.00 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (3. stāvā) notiks Ivetas Dimzules grāmatas „Bites deja” prezentācija. Grāmata ir skaudrs atmiņu stāsts – 1949. gada 25. martā Viļānu stacijā sākās 16 gadus vecās rikavietes Helēnas Vilnes moku ceļš  uz Sibīriju…

 

     Grāmatas autore I. Dimzule nāk no Viļāniem, bet viņas vecmammas dzimtas saknes meklējamas Rikavā. I. Dimzule māca latviešu valodu un paralēli pedagoga darbam aktīvi nodarbojas ar radošo daiļradi, ir literātu kopas „Latgales ūdensroze” biedre.

 

     Šajā dienā aicināsim ielūkoties arī bibliotēkas sagatavotajā izstādē „Sibīrijas bērni” un pieminēsim 1949. gada 25. marta deportāciju upurus.