Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 21. martā septiņās nominācijās tika godināti Rēzeknes Centrālās bibliotēkas čaklākie lasītāji. Bibliotēka pateicās aktīvākajiem grāmatu un periodikas lasītājiem, aktīvākajiem bibliotēkas un bibliotēkas rīkoto pasākumu apmeklētājiem, tika sveikti arī ilggadīgākie bibliotēkas apmeklētāji, aktīvākais interneta lietotājs un aktīvākā ģimene.

 

     Visaktīvākā bibliotēkas apmeklētāja titulu ieguva Jurijs Cakuls, otro vietu šajā nominācijā ieguva Vadims Bahs, bet trešo – Sandra Ozoliņa. Kā aktīvākie bibliotēkas pasākumu apmeklētāji tika godināti Genovefa Jureviča, Ņina Vucina un Broņislavs Kravaļs.

 

     Par ilggadēju bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu nominācijā Uzticīgais bibliotēkas lasītājs tika sumināti Meropija Špitaļova, Aleksandra Starodubceva, Donats Revizors, Olga Rassohina un Anna Nikolajeva.

 

     Kā aktīvākais interneta lietotājs tika sveikts Jānis Skladņevs, bet aktīvākās ģimenes titulu ieguva Lopsu ģimene.

 

     Ar visčaklākā periodikas lasītāja titulu var lepoties Lūcija Zlatkus, otro vietu šajā nominācijā ieguva Ivars Udrovskis, bet trešo – Aleksandrs Vasiļjevs. Savukārt kā visčaklākā grāmatu lasītāja tika godināta Tatjana Aglinskiene, otrā vieta šajā nominācijā Inesei Poikānei, bet trešā – Allai Fedulovai.

 

     Pasākuma apmeklētāji varēja uzzināt, kuras 10 grāmatas un kuri 10 periodiskiem izdevumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā bija populārākie 2017. gadā, kā arī iepazīties ar bibliotēkas e-kataloga iespējām.  Pasākumu muzikāli un literāri kuplināja Inga Kaļva-Miņina, kura tāpat ir aktīva grāmatu lasītāja un arī pati nodarbojas ar literāro jaunradi, ir literātu kopas "Latgales ūdensroze" biedre. Ingas smaids un izjustais dziedājums aizkustināja visu klausītāju sirdis. Jāatzīmē, ka balvas pasniegšana notika Starptautiskajā dzejas dienā, un ar dzejas rindām apmeklētājus šoreiz priecēja gan I. Kaļva-Miņina, gan aktīvā pasākumu apmeklētāja G. Jureviča.

 

     Bibliotēka pateicas lasītājiem par uzticību un siltajiem vārdiem, paldies par patieso interesi par grāmatām un lasīšanu, paldies par saturīgajām diskusijām, kas izvērtās saviesīgā gaisotnē pie tējas tases. Mēs priecājamies un lepojamies kopā ar jums!

 

     Pasākuma fotogaleriju var apskatīt šeit.