Ontons i Anne

     2018. gada 7. aprīlī plkst. 13.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks latgaliešu dramaturģes, Baltinavas pašdarbības teātra vadītājas un aktrises Danskovītes (īstajā vārdā Anita Ločmele) lugas “Ontons i Anne.  Kuozu goda jubileja. 2. daļa” izrāde.

 

     Lugas autore ir Baltinavā dzīvojošā latviešu valodas un literatūras skolotāja, kura ar savu lugu ciklu par Ontonu un Anni ir guvusi visai lielu popularitāti, saņēmusi daudzus apbalvojumus, tostarp AKKA/LAA Autortiesību bezgalības balvu un Nikodema Rancāna balvu par latgaliešu valodas popularizēšanu ar dramaturģijas palīdzību.

 

     Režisors Valdis Lūriņš pēc šīs lugas motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī ir iestudējis komēdijas “Latgola.lv” un “Latgola.lv 2”.

 

     Šoreiz tēlus izrādē iedzīvinās Rēzeknes novada Čornajas pagasta Teātra draugu kopas dalībnieki sadarbībā ar Čornajas folkloras kopu “Ausmeņa”. Čornajas pagasta Teātra draugu kopa pastāv jau 4 gadus, teātris tajā vieno dažādu profesiju un vecuma pārstāvjus.

 

     Kopā spēlē gan pavāre, gan zemes lietu speciālists, gan Rēzeknes novada Griškānu pagasta priekšsēdētājs, gan skolēnu interešu izglītības speciāliste un Čornajas pagasta Rāznas bibliotēkas vadītāja. Kopā labprāt arī darbojas vietējie pensionāri.

 

     Teātra draugu kopa 4 gadu laikā ir uzstājusies Rēzeknes novada Ozolainē, Sprūževā, Ratniekos, Kaunatā, Silmalā, Čornajā un Viļānos. Šajā laikā ir iestudēta izrāde “Ontons i Anne” 2 daļās.

 

     Čornajas pagasta Teātra draugu kopas režisore Anita Rudziša ir Rēzeknes Augstskolas absolvente, daudzus gadus strādājusi skolā, bet pašlaik ir Rēzeknes novada interešu izglītības speciāliste.