Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 7. aprīlī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notika Rēzeknes novada Čornajas pagasta Teātra draugu kopas iedzīvinātā skolotājas, aktrises Danskovītes (īstajā vārdā Anna Ločmele) lugas izrāde “Ontons i Anne. Kuozu goda jubileja”. Pasākumā piedalījās arī Čornajas folkloras kopa “Ausmeņa” (vadītāja Santa Viša-Gaisiņa).

 

     Izrāde “Ontons i Anne. Kuozu goda jubileja” ir stāsts par padzīvojuša pāra gaidāmo kāzu jubileju. Abi gaviļnieki ar satraukumu gatavojas svētkiem, taču ne viss iecerētais tiek īstenots, jo kuriozi ir ik uz soļa...Tā ir sadzīviska komēdija par lauku cilvēku ikdienu, mīlestības līkločiem un komiskiem pārpratumiem, amizantiem atgadījumiem no dzīves. Izrāde atklāj Latgales cilvēku vitalitāti, spēku, sīksto dzīvessparu.

 

     Ontona lomu izrādē spēlēja Rēzeknes novada Griškānu pagasta priekšsēdētājs Jānis Aleksāns. Būdams gados jauns cilvēks, viņš lieliski tika galā ar padzīvojuša vīra tēla atveidi. Savukārt Annes tēlā iejutās Rēzeknes novada Čornajas pagasta Rāznas bibliotēkas vadītāja Silvija Deksne, kaimiņienes Mares lomā bija Čornajas pagasta iedzīvotāja Aina Vincukova, bet kaimiņa Pītera lomā –  Jānis Kučers, Irenas lomu spēlēja Marija Vicka, Skaidrīte bija Anita Rudziša, bet pastniece – Marfa Pavlovska.

 

     Prieks, ka mums līdzās ir radoši un enerģiski cilvēki, kas, lai arī būdami ikdienas darbos aizņemti, tomēr atrod laiku teātrim – par prieku sev un citiem. Skatītāju smaids un smiekli, līdzpārdzīvojumi aktieriem, sirsnīgie aplausi liecināja, ka pasākums ir izdevies. Kolorītie tēli, atpazīstamas sadzīves situācijas, skaudrs latgaliešu humors jestru un lirisku tautasdziesmu pavadījumā sniedza patiesu baudījumu ikvienam.

 

     Paldies Čornajas pagasta Teātra draugu kopas režisorei Anitai Rudzišai, aktieriem, kā arī folkoras kopas ”Ausmeņa” vadītājai Santai Višai-Gaisiņai un dalībniecēm par sniegto pozitīvisma un smieklu devu!

 

     Fotoieskats izrādē pieejams šeit.