Bilingvālie lasījumi

     2018. gada decembrī Rēzeknes Centrālā bibliotēka ikvienu interesentu aicina uz trim ar literatūru un lasīšanu saistītiem pasākumiem.

 

     6. decembrī plkst. 15.00 notiks “Bilingvālie lasījumi Eiropas valodās”. Pasākumā tiks lasīta Knuta Skujenieka viendzejoļa grāmata “Poga” un Raiņa viendzejoļa grāmata “Lauztās priedes”. Lasījumus organizē biedrības “Jaunatnes Čemodāns” brīvprātīgais Roberts Zohrabjans no Armēnijas. Lasījumi notiks vismaz desmit Eiropas valodās. Bibliotēka šajā laikā piedāvās arī aplūkot izstādes “Latviešu literatūra Eiropas valodās” un “Avīzes no Eiropas Savienības dalībvalstīm”.

 

 

     15. decembrī pl. 11.00 notiks literāri radošās kopas “Latgales ūdensroze” “Adventes lasījumi”. Pasākumā savus literāros dzejas un prozas darbus lasīs gan “Latgales ūdensrozes” biedri, gan radošie viesi no Riebiņiem.

 

 

     15. decembrī pl. 12.00 visi tiks mīļi gaidīti uz A. Mikeles grāmatas "Zelta būrītis" prezentāciju. Izdevniecībā "Zvaigzne ABC" nupat klajā nākusī jaunākā laikraksta "Rēzeknes Vēstis" žurnālistes A. Mikeles grāmata "Zelta būrītis" ir otrais romāns sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu.