Restaurācija – profesija, labās prakses piemēri…

     Jau tradicionāli septembra pirmajā pusē tiek atzīmētas Eiropas Kultūras mantojuma dienas. Katru gadu šīm dienām tiek izvirzīta kāda konkrēta tēma, un 2019. gadā tā ir restaurācija.

 

     Kultūras mantojuma aizsardzība ir cieši saistīta ar profesionālu restaurāciju, kuras procesā no iznīcības un pamestības tiek izglābtas un atdotas sabiedrībai neskaitāmas kultūras vērtības.

 

     Sagaidot Eiropas Kultūras mantojuma dienas, Rēzeknes Centrālā bibliotēka 2019. gada 28. augustā plkst. 15.00 aicina uz pasākumu, kurā tiks runāts par restaurācijas nozari, iespējām apgūt šo profesiju, tās sasniegumiem un labās prakses piemēriem tepat Latgalē un Latvijā.

 

     Pasākuma viesis – Andris Anspoks, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina un Restaurācijas izglītības programmu vadītājs. Pasākums notiks sadarbībā ar EDIC Austrumlatgalē.