Attēls: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2022. gada 28. februārī notika tiešsaistes lekcija/diskusija "Erasmus+ – atspēriena punkts mērķu sasniegšanai".

 

     Pasākumā piedalījās Rēzeknes tehnikuma izglītības metodiķe, Erasmus+ projektu koordinatore Svetlana Mikanova un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas bibliotēkas vadītāja Iveta Ratnika.

 

     Kas ir Erasmus+?

 

     Erasmus+ ir ES programma, kas atbalsta izglītības, profesionālās apmācības, jaunatnes un sporta jomas Eiropā. Izveidota kā studentu apmaiņas programma 1987. gadā, kopš 2014. gada programma piedāvā mobilitātes un izaugsmes iespējas visu vecuma grupu skolotājiem, praktikantiem un brīvprātīgajiem.

 

     Pēdējo 30 gadu laikā Erasmus+ programmā ir piedalījušies vairāk nekā 9 miljoni cilvēku, un tikai 2017. gadā programma sniedza atbalstu gandrīz 800 000 cilvēku. Programmas ģeogrāfiskais tvērums ir paplašinājies no 11 valstīm 1987. gadā līdz 33 valstīm pašreiz (visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina). Programma ir atvērta partnervalstīm visā pasaulē.

 

     Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju, katram trešajam Erasmus+ praktikantam tiek izteikts darba piedāvājums uzņēmumā, kur tika izieta prakse. Pieejamie dati liecina, ka piecus gadus pēc mācību pabeigšanas, to jauniešu bezdarba līmenis, kas mācījušies vai izgājuši praksi ārzemēs, ir par 23% zemāks nekā vienaudžiem, kas mobilitātes pasākumos nepiedalījās.

 

     ES studentu un pasniedzēju apmaiņas programma, kas nosaukta par godu nīderlandiešu filozofam Erasmam. Programma sāka darboties  1987. gadā,  šo gadu laikā  vairāki miljoni studentu un pasniedzēju ir izmantojuši iespēju studēt un strādāt ārzemēs.

 

     Erasmus programma ir daļa no ES Mūžizglītības programmas, kuras mērķis ir sniegt eiropiešiem iespēju apgūt un attīstīt jaunas prasmes visas dzīves garumā. Erasmus nodarbojas ar augstāko izglītību un tās galvenie mērķi ir izveidot Eiropas augstākās izglītības zonu un veicināt jauninājumu ieviešanu Eiropā.

 

Kas ir Eiropas Jaunatnes gads?

 

     2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tajā visa uzmanība būs vērsta uz Eiropas jauniešu lomu labākas — zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas — nākotnes veidošanā. Eiropas Jaunatnes gads sniegs plašas iespējas mācīties un iesaistīties dažādos pasākumos visā Eiropā.

 

Jaunieši Eiropā 

  • Katrs sestais cilvēks Eiropā ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem. 
  • Katrs trešais ziņoja, ka 2019. gadā divas vai vairāk nedēļas pavadījis ārzemēs darba, apmācības vai izglītības nolūkā. 
  • 75 % pozitīvi vērtē Eiropas Savienību un demokrātiju. 

 

     Pēc Parlamenta pieprasījuma īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem ar ierobežotām iespējām vai garīgās veselības problēmām. Gada laikā tiks uzsākts jauns projekts “ALMA”, lai veicinātu nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu pārrobežu mobilitāti.