Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Šī gada 4. novembrī pilsētas 2. bibliotēku apmeklēja PII „Pasaka” sagatavošanas grupiņas audzēkņi kopā ar skolotāju Svetlanu Panfilovu. Bērni iepazina bibliotēkas bērnu stūrīti, dažāda veida un satura interesantas bilžu grāmatas.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Svinot izcilā sabiedriskā darbinieka, garīdznieka, publicista un literāta Franča Trasuna 150 gadu jubileju, 22. oktobrī pilsētas 2. bibliotēkā skanēja latgaliešu valoda un dzeja.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Sagaidot Starptautisko baltā spieķa dienu, kas būs 15. oktobrī, un veicinot sadarbību starp pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes 2. bibliotēka pie sevis ir uzaicinājusi īpašus viesus.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Katru gadu 15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā baltā spieķa diena. Tā ir diena, kad par redzes invalīdiem, viņu vajadzībām un problēmām tiek informēta plašāka sabiedrība. Pasaulē Starptautisko baltā spieķa dienu sāka atzīmēt kopš 1980. gada, bet ideja par balto spieķi bija pazīstama jau daudz agrāk.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lasīšana ir nozīmīgs bērna intelektuālās un emocionālās attīstības veicināšanas līdzeklis. Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatu lasīšanu un iedvesmotu viņus lasīt patstāvīgi, kā arī atbalstītu vecākus viņu centienos paplašināt bērnu redzesloku ar grāmatu lasīšanas palīdzību…