Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu centru “Draugu centrs” projekta “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros 2016. gada 22. janvārī Rēzeknes 2. bibliotēkā  notika  Armēnijai  veltīts pasākums.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 12. decembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā notika Ziemassvētku apsveikumu gatavošanas darbnīca.

​​
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Novembris ir darbīgs pārdomu laiks. Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienas svētku pasākumiem, pārlasot daudz dzejas krājumu, vēlreiz novērtējam mūsu tautas bagātības, to, kas mums  pieder.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Jau 19. reizi Ziemeļvalstīs un 18. reizi Latvijā, tostarp arī Rēzeknes 2. bibliotēkā, notika Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi. 2015. gada tēma – draudzība Ziemeļos.

​​
Foto: www.rezeknesbibliotkea.lv

     Neilgi pirms savas 50 gadu jubilejas pasākuma Rēzeknes 2. bibliotēka aizvadīja kādu visai radošu un rosīgu dienu sadarbībā ar Rēzeknes 5. vidusskolu un dzejnieci Rasmu Urtāni.