Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Svinot izcilā sabiedriskā darbinieka, garīdznieka, publicista un literāta Franča Trasuna 150 gadu jubileju, 22. oktobrī pilsētas 2. bibliotēkā skanēja latgaliešu valoda un dzeja.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Katru gadu 15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā baltā spieķa diena. Tā ir diena, kad par redzes invalīdiem, viņu vajadzībām un problēmām tiek informēta plašāka sabiedrība. Pasaulē Starptautisko baltā spieķa dienu sāka atzīmēt kopš 1980. gada, bet ideja par balto spieķi bija pazīstama jau daudz agrāk.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Lasīšana ir nozīmīgs bērna intelektuālās un emocionālās attīstības veicināšanas līdzeklis. Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatu lasīšanu un iedvesmotu viņus lasīt patstāvīgi, kā arī atbalstītu vecākus viņu centienos paplašināt bērnu redzesloku ar grāmatu lasīšanas palīdzību…

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Sagaidot Starptautisko baltā spieķa dienu, kas būs 15. oktobrī, un veicinot sadarbību starp pilsētas bibliotēkām, Rēzeknes 2. bibliotēka pie sevis ir uzaicinājusi īpašus viesus.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     „Mūsu vasara ir puķuzirnīšu un jasmīnu tveicē, kad atlaižamies ziedošā pļavā un baudām zemenes. Visapkārt sisina sienāži un lido krāsaini taurenīši…