26. martā pēc Rēzeknes Izglītības pārvaldes speciālistes, skolu bibliotēku metodiķes Vitas Mežores iniciatīvas notika pilsētas skolu bibliotekāru un Rēzeknes Centrālās bibliotēkas speciālistu tikšanās, kurā tika spriests par pilsētas mācību iestāžu bibliotēku pieslēgšanos bibliotēku informācijas sistēmai (BIS) ALISE.