Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     21. februārī Latvijā un citviet pasaulē tiek atzīmēta UNESCO Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā.

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka sadarbībā ar ARPC Rēzeknes atvērto jauniešu centru „JACis” un EK programmas „Erasmus+” brīvprātīgajiem 27. februārī organizēja Knuta Skujenieka viendzejoļa vairākvalodu grāmatas „Poga” lasījumu.

 

     Knuts Skujenieks dzejoli „Poga” uzrakstīja 1964. gadā, atrodoties apcietinājumā tālu projām no Latvijas – Mordovijā. „Cilvēks, kuram atņemta brīvība, dzimtene un ģimene, meklē patvērumu, atmiņu un cerību kaut kādā mazā, bet mīļā sīkumā,” saka K. Skujenieks.

 

     Dzejolis popularitāti ieguvis arī citzemju klausītāju vidū – Stokholmā, Parīzē un Krakovā. Tas ir veltīts visiem politieslodzītajiem un viņu tuviniekiem. Grāmatā dzejolis tulkots vairāk nekā 30 pasaules valodās, un savus lasītājus un klausītājus tas ir atradis arī Rēzeknē.

 

     Jau otro gadu pēc kārtas ar lielu interesi un aizrautību jaunieši, brīvprātīgie, skolēni un pieaugušie gatavojās pasākumam. Šogad dzejolis tika lasīts 19 valodās. Vairāki jaunieši, neatraduši grāmatā „Poga” dzejoļa tulkojumu savā dzimtajā valodā, iztulkoja to paši, lai pasākuma apmeklētājiem piedāvātu ieklausīties šo valodu skanējumā.

 

     UNESCO Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumā dzejolis „Poga” tika lasīts latviešu, krievu, poļu, franču, arābu, vācu, zviedru, spāņu, čehu, baltkrievu, turku un armēņu valodā. „Erasmus+” programmas brīvprātīgā Morica Mencela organizētajā video vēstījumā varēja dzirdēt angļu, itāļu, norvēģu, arī spāņu valodu. Iepriekšējā gada „Pogas” lasījumos latgaliski lasītais dzejolis izskanēja arī šogad, kā arī pašu jauniešu tulkojumā bija iespēja dzirdēt rumāņu, uzbeku un taizemiešu valodu.

 

     Pasākumā dzeju lasīja Solvita Pošeiko, Ligija Purinaša, Vladimirs Dukulis, Zuleika Kadirova (Zuleykha Kadirova), Klemansa Žubē (Clemence Joubel), Pauls Millers (Paul Muller), Ivana Slovikova, Džordžiana Irimia (Georgiana Irimia), Margarita Semeņaka, Laija Ferrana Solē (Laia Ferran Sole), Kolins Diks (Colin Dick), Morics Mencels (Moritz Menzel), Taņa Kotova, Hamlets Davtjans, Iļja Smirnovs, Sufičaja Ravinančuvonga (Suphichaya Rawinanchuwong) un Mutlū Baians (Mutlu Bayan). Vārdu „poga” katrs pasākuma dalībnieks izrunāja vismaz 19 valodās.

 

     Bibliotekāru sagatavotajā grāmatu izstādē „No pasaules valodu bagātībām” bija apskatāmas grāmatas vairāk nekā 20 pasaules valodās. Pasākuma radošajā darbnīcā atbilstoši tematikai tika veidoti simboliski valodu koki no pogām.

 

     Franču mūzikas skaņās klātesošos ievilināja Klemansa Žubē no Francijas. Pasākumā noslēgumā draudzīgi tika apēsts kliņģeris – poga. Pie tējas tases kopā ar ARPC „JACis” speciālistēm Jekaterinu Moisejevu, Viju Grišinu, bibliotekārēm, pasākuma dalībniekiem un brīvprātīgajiem tika pārrunāti mūsdienu globalizācijas kontekstā aktuāli valodas jautājumi. Pasākuma rīkotāji pateicas par atbalstu Rēzeknes 2. vidusskolas pedagogiem Vladimiram Dukulim un Simai Irišinai.

 

     Valoda ir bagātība, ko cilvēks manto no vecākiem, iemācās savas dzīves laikā. Latgales sirdī Rēzeknē pastāvīgi runā vismaz 6 valodās, bet, pateicoties dažādām starptautiskām jauniešu apmaiņas programmām, pilsētā dzirdamas vēl citas valodas. Kā vēsta ungāru paruna, „tam, kurš runā desmit valodās, pieder desmit pasaules”! Apgūsim valodas un lasīsim grāmatas!