​​
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 22. septembrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika starptautiska konference “Informācijas pakalpojumu bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem attīstība bibliotēkā”. Konferenci apmeklēja ciemiņi no Šauļu publiskās bibliotēkas (Lietuva). Lietuvas delegācijas sastāvā bija bibliotēkas darbinieki, bērnu vecāki, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām.

 

     Konferences galvenais temats – bibliotēkas darbs ar vecākiem, kuriem ir bērni ar dažādiem veselības traucējumiem. Šauļu bibliotēkai ir plaša pieredze šajā jautājumā, tāpēc Rēzeknes kolēģiem šī pieredze bija kā iedrošinājums darboties īpašā virzienā, kā arī lietderīgs un interesants uzziņas avots daudz kam jaunam.

 

     Semināra gaitā Šauļu bibliotēkas darbiniece Regina Verteliene pastāstīja par savas bibliotēkas pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un ar viņu vecākiem, kā arī par sadarbību ar dažādām organizācijām.

 

 

     Konferences gaitā savā pieredzē dalījās Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Zeltiņa. Viņa pastāstīja par iespējām, ko bibliotēka piedāvā cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šīs bibliotēkas pakalpojumus izmanto ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī cilvēki no tuvākās Rēzeknes novada apkārtnes.

 

     Bibliotēka galvenokārt piedāvā literatūru braila rakstā, kā arī audiogrāmatas, šeit var izmantot datoru ar runājošām grāmatām un teksta palielināšanas iespējām. Bibliotēkā ir printeris, kurš var izdrukāt tekstus braila rakstā. Kopīgos pasākumos un radošās aktivitātēs bieži sadarbības partneri ir biedrības “Saulesstars” un “Eņģeļi ar mums”.

 

     Rēzeknes Bērnu bibliotēkas pārstāve stāstīja par bibliotēkas piedāvātajām iespējām bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, kā arī par sadarbību ar biedrību “Saulesstars”. Bibliotēkas telpās tiek eksponēti bērnu radošie darbiņi.

 

     Rēzeknes 2. bibliotēkas vadītāja uzstājās ar priekšlasījumu “Rēzeknes 2. bibliotēkas sadarbība ar iestādēm un biedrībām, kas apvieno bērnus ar īpašam vajadzībām”.

 

     Vizītes gaitā ciemiņi, ļaujoties kopīgiem fotomirkļiem, ar interesi apskatīja Rēzeknes Centrālo bibliotēku un bibliotēkas ēkas terasi ar rudenīgo skatu uz Festivāla parku un koncertzāli, bet pēc tam devās uz Ludzas pilsētas galveno bibliotēku.

 

 

Noderīgas saites

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacinė išvyka į tarptautinį diskusijų forumą Latvijoje

Konference bibliotēkā – lietuviešu acīm (fotogalerija)